Bezpečnost práce BOZP Morava

Aby byla práce co možná nejbezpečnější a veškerá rizika byla maximálně eliminována, vznikl institut bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Co musíte jako zaměstnavatel splňovat z hlediska BOZP? A víte jak na to?

Zkratka BOZP v sobě ukrývá označení „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. BOZP je důležitou a zákonem danou součástí podnikání – každý, kdo někoho zaměstnává, musí zaměstnance řádně proškolit a školení BOZP dle potřeby opakovat, informovat zaměstnance o jejich právech a povinnostech a stejně tak o povinnostech zaměstnavatele vůči nim a především provádět kroky a opatření k vytvoření bezpečného pracovního prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Morava

Podmínky pro BOZP jsou řešeny v Zákoníku práce. BOZP upravuje mnoho oblastí zaměstnání, především jsou to:

 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, zkráceně OOPP
 • Pracovní úrazy, prevence úrazů, poskytování první pomoci
 • Pracoviště, pracovní prostředí, výrobní a provozní prostory, ochrana zdraví
 • Chemické látky a přípravky, jejich skladování a manipulace s nimi
 • Bezpečnostní značky, značení a signály na pracovišti
 • Sklady, skladování materiálu, regály
 • Nářadí a pracovní pomůcky
 • Elektrická zařízení, obsluha elektrických zařízení, revize elektrických zařízení
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Kategorizace práce – rozdělení prací do kategorií, určení kategorie vykonávané práce
 • Povinnosti zaměstnance na úseku požární ochrany

Povinná vstupní a periodická školení BOZP Morava

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci platí oboustranně – jak pro zaměstnavatele, který se musí aktivně snažit vytvářet bezpečné pracovní prostředí, tak pro zaměstnance, který se zavazuje, že bude příslušné směrnice a nařízení dodržovat, držet se určených postupů práce, používat ochranné pracovní pomůcky atp.

Aby byl zaměstnanec se všemi aspekty BOZP řádně seznámen, je povinností zaměstnavatele organizovat školení bezpečnosti práce BOZP. Jako první čeká na zaměstnance vstupní školení, které musí povinně absolvovat hned první den v nové práci a to ještě před začátkem výkonu práce.

Jediné školení by však nestačilo, neboť každý zapomínáme, mění se zákony a nařízení i používané technologie atp. Další školení se tedy provádí vždy po určité době anebo při přeřazení zaměstnance na jiné pracovní místo, při změně používaných technologií, popřípadě z jiných důležitých důvodů.

Školení BOZP se koná v pracovní době a zaměstnanci za něj náleží řádný plat. Po ukončení školení se provádí** otestování znalostí zaměstnance** a to buď písemným testem anebo ústně. Pokud zaměstnanec v testu neuspěje, musí si školení i následný test zopakovat dokud neprojde testem úspěšně. Bez absolvovaného školení a úspěšného složení testu nemůže být zaměstnanci přidělena žádná práce.

Komplexní služby BOZP a PO Morava

Odborníci ze společnosti ENERGOM Projekty a.s na BOZP a PO zajistí vše potřebné pro Váš podnik, vyhotoví a povedou dokumentaci, provedou školení zaměstnanců, poskytnou Vám odborné poradenství, provedou vnitropodnikové revize, vytvoří návrhy nových řešení nebo doporučí optimalizaci stávajících, zastoupí Vás při jednání s úředníky atp. Svěřte všechny náležitosti ohledně BOZP a požární ochrany profesionálům! Ušetříte čas i energii.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11707 (cesky-magazin.cz#605)


Diskuze a zkušenosti

Klára Dombečková | 13.09.2016 23:49
Dobrý den, chtěla bych doporučit firmu Energom Projekty. Mají kvalitní, ale hlavně komplexní služby. Naše zkušenost s nimi, je taková, že veškeré jednání probíhalo dle našich představ, rychle a na profesionální úrovní. Ale nejvíc nás zaujal jejich ochotný a lidský přístup. Tímto děkujeme a budeme doporučovat i dále.

Lucie Vítková | 02.06.2017 05:26
Dlouho jsme hledali firmu, která by byla schopná zajistit bezpečnost nejen u nás na Moravě, ale i v Čechách pro naše další pobočky. Když jsme na nějakou firmu natrefili finančně to bylo velice nákladné. Pro společnost Energom Projekty to, ale nebyl problém jelikož mají pobočky po celé ČR takže nám zajistili bozp ve všech pobočkách a za rozumnou cenu. Troufám si říct, že i nejlevněji oproti jiným firmám nabízející bozp. Přitom kvalita těch služeb je opravdu na dost vysoké úrovni. Svojí práci si dokáži u kontrol obhájit. Takže jsme ve finále ušetřili i na pokutách, kterým jsme se díky této společnosti vyhli. Děkujeme a rozhodně doporučujeme společnostem, kteří mají provozovny na více místech. S pozdravem Vítková


Přidat komentář