Bezpečnost práce a požární ochrana Ostrava, Frýdek Místek

Pro každou firmu, ať již státní nebo soukromou platí nutnost dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zabezpečení požární ochrany. Nejde však jen o jednorázovou akci, ale o stálou a prověřovanou ochranu celé firmy.

Bezpečnost práce a požární ochrana začínají pro každého zaměstnavatele v okamžiku vzniku firmy a končí až s jejím zánikem. Přitom nejde jen o nějaká pravidla, ale o celý komplex informací, pravidel a povinností, které úzce souvisí s podnikatelskou a pracovní činností každé firmy. Jde tedy o přesné vedení dokumentace BOZP a PO, vybavení firmy potřebným zabezpečením a ochrannými prostředky. Vše je následně provázeno pravidelnými kontrolami a revizemi a také školeními všech zaměstnanců. Přitom je třeba brát v úvahu i to, že BOZP a PO se každoročně mění a upřesňuje vydáváním novelizací. Opomenutí novelizace, vyhlášky či nařízení může stát firmu nemalé peníze. Kontroly BOZP a PO se provádějí precizně a najdou-li úředníci opomenutí, či nedostatečné zabezpečení, nepoužívání ochranných pomůcek, neváhají a využijí možnosti dát firmě vysoké sankce. Ty mohou být pro menší nebo problémové firmy i likvidační.Jak tedy správně zajistit BOZP a PO ve firmě? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11701 (cesky-magazin.cz#588)