Bezpečnost práce a PO – kvalitně

Bezpečnost práce i požární ochrana se kolikrát dost silně podceňují. Přitom jde o veledůležitou součást každodenního života, jež ochraňuje nejen majetek, ale i lidské životy.

Jak důležitá je bezpečnost práce a požární ochrana pozná každý na vlastní pěst, když se mu při výkonu povolání stane nějaký úraz, či z důvodu špatného zabezpečení proti požáru, přijde o cenný majetek. Bohužel mnohdy je tento obor řadou zaměstnavatelů a majitelů firem podceňován. Soustředí se na běžné úkony spjaté se zákonem, ale skutečné školení o bezpečnosti práce provádí jen málokdo.

Základy BOZP a PO

Možná to také dobře znáte – když nastupujete do nového zaměstnání, jedním z dokumentů, které máte podepsat je ten o bezpečnosti práce, kde mimo jiné stvrzujete svým podpisem, že jste se seznámili se všemi možnými i nemožnými jevy, které se mohou vyskytnout, že jste byli řádně a profesně proškoleni, jak se chovat na pracovišti a že jste si zkrátka zákonem povinné školení odbyli.

Proč se bezpečnost práce podceňuje?

Otázkou je, proč se něco tak důležitého, jako je bezpečnost práce i požární ochrana tak podceňují. A odpověď je poměrně jednoduchá. Protože zaměstnavatelé potřebují práci a zabírat čas něčím tak samozřejmým je pro ně zbytečné. Státu musí platit nehorázné daně a další náklady, tak prostě tuto povinnost odbudou tím, že nechají své zaměstnance potvrzení podepsat. Přece nezaměstnávají úplné hlupáky, které by napadlo lít vodu do elektrické zásuvky apod. Běžné pokyny lidé znají a mnohdy je i pro zaměstnavatele příliš podceňující svým podřízeným všechno potřebné říkat. Navíc sami stejně svým podpisem stvrdí, že se se vším potřebným seznámili a je jim také vše známo. Obvykle jsou vyzváni, pokud by naopak něco chtěli vysvětlit, tak ať se zeptají.

Formality BOZP a PO

Zkrátka a dobře, jde o formality, jež jsou zákonem dané, ale málokoho zajímají důsledky a chování v praxi. Respektive ze strany státu. Programy, jež by prevenci vzniku požárů, ale i komplexní bezpečnost práce podpořily, zdá se chybí. Přitom je bezpečnost při práci a pak také požární ochrana veledůležitou složkou, které by neměla být podceňována. Pokud je, pak to má někdy neblahé důsledky a to nejen na škody způsobené na majetku, ale také i na zdraví lidských jedinců. Jako zaměstnavatel a vedoucí pracovník zodpovídající za bezpečnost práce, je Vaší povinností své podřízené informovat o skutečných důsledcích a zabránit možných následkům.

Kontroly běžné OIP

Navíc o tom, jak je uspořádáno pracoviště, či jak jsou o veškerém dění informováni zaměstnanci, prověřují dané kontroly oblastního inspektorátu práce. Je nutné mít veškerou dokumentaci v pořádku a vědět, že je nutné nezapomínat jak na úvodní školení, tak také pravidelné školení bezpečnosti práce a požární ochrany u těch pozic, kde je to z jistých ohledů vyžadováno.

Kontroly od dodavatelů

Jenže nejen kontroly od státních orgánů je možno čekat. Váš dodavatel, pakliže Vám dodává stroje a jiná zařízení, se kterými pracujete, může prověřit správnou funkčnost a zejména pak užívání tím, že u Vás ve firmě** provede kontrolu** a zajistí, aby vše bylo tak, jak má. Tyto kontroly se obvykle provádí z důvodů pravidelných revizí strojů, anebo proto, aby byl stroj řádně používán, nedošlo k jeho zničení nesprávným používáním.

Dokumentace BOZP a PO

Nejenže jako zaměstnavatel musíte mít všechno potřebné zajištěno informativně, ale je nutné také mít v pořádku i všechny možné dokumenty. Počítá se s tím, že je nutné zajistit nejen stvrzení o uskutečněných školeních, ale také další nutnou dokumentaci. Samozřejmostí je, že veškerá dokumentace bude v souladu s platnou legislativou. To však není jednoduché, vést kolikrát v patrnost, poněvadž tuto činnost zařizují kolikrát zaměstnanci, jež mají ve své pracovní náplní zcela jiné povinnosti. Proto se tak často stává, že dokumenty schraňované jsou v pořádku, ale zastaralé. Takže obecně je to dobrý úmysl, ale nedostatečně odvedená práce. V dnešní době naštěstí není potřeba, aby se tento úkol přidával někomu navíc. Existují firmy, jež se přímo touto tématikou zabývají. Znají přesné postupy a vědí, co je potřeba udělat, kdy zaznamenat a také termíny pravidelných revizí i školení. Díky nim budete mít kompletní dokumentaci v pořádku a nemusíte si lámat hlavu, zda je vše v pořádku. Včas Vás upozorní na potřebnou změnu, inovaci a další vyhlášky i zákony, jež nakazují nutné změny.

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Základem všeho toho dění je také potřebné** školení zaměstnanců** o bezpečnosti práce i požární ochraně. Jistě, běžně to chodí tak, že Vám jako novému zaměstnanci dají k podpisu dokument, jež jste povinni si přečíst a stvrdit podpisem to, že mu rozumíte a jste se vším srozuměni. V případě, že něčemu nerozumíte, se máte na cokoli zeptat, ale v praxi se to obvykle jeví tak, že se vše podepíše, a je hotovo. Jenže to je v mnoha směrech nedostačující a u řady povolání je potřeba provést důkladné školení o tom, jak se v daných a nastalých situacích zachovat.

Firma jako specialista

A pokud už se školení provede, je často problémem to, že obvykle sami ti, co školení mají provést, ani netuší, jak správná bezpečnost má vypadat. Proto je kolikrát velice skromné, nedostačující a mnohdy i zbytečné. Vhodné je si na tuto činnost najmout specializující se firmu, která ví co a jak. Stejně jako vy jste odborníkem na svůj obor, tak jako i oni specialistou. Nechte je dělat svoji práci, stejně jako si najímají firmy na činnosti Vás, Vy najměte je. V tu chvíli budete tak nějak zbaveni zodpovědnosti za bezpečnost při práci i požární ochranu, co se všech povinných školení týče.

Školení BOZP online

Máte obavy z toho, že i když firmu na školení o bezpečnosti práce i požární ochraně objednáte, stejně někdo ze zaměstnanců nebude přítomen, bude nutné zajistit další školení, tak zaměstnanci budou rušeni příchozími telefonáty, nebo dalšími elementy. Proto školení, ač bude provedeno kvalitně, nebude či bude dostačující, je nutné ho opakovat. Což s sebou přinese náklady na provoz.

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany se Vám jistě vyplatí. Jde vždy o mnohem nižší náklady, než by byly v případě nějakého neštěstí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11704 (cesky-magazin.cz#596)


Přidat komentář