Autoškola - Plzeň a okolí

Bez řidičského průkazu se dnes obejde jen málokdo. Řidičský průkaz alespoň na malou motorku si dělají dnes i dívky. S dovršením 18 let se snaží získat řidičské oprávnění téměř každý. Jak si však vybrat kvalitní autoškolu?

Nejlepší autoškola Plzeň a okolí

Rozhodnutí, ve které autoškole podat přihlášku předchází rozhodování, která autoškola je ta nejlepší. Výběr se podřizuje mnohým kritériím. Někdy to bývá místo a dostupnost** autoškoly**, jindy finance, může to být i vystupování učitele nebo konání závěrečných zkoušek. Mnohdy jde však o všechny jmenovaná kritéria dohromady. Zjišťují se reference, tedy jak učitel vystupuje, zda je klidný, nekřičí či není arogantní. Zjišťují se ceny, dostupnost učebny i závěrečných zkoušek. Nakonec se vše porovná a do výsledné autoškoly se zajde pro přihlášku. Ne vždy odpovídá** výběr autoškoly** zmíněným kritériím. Ale ze zkušenosti vím, že často více než cena ovlivňují rozhodnutí reference na přístup učitele. Ten s lidským, chápajícím přístupem většinou vyhrává.

Autoškolu vybírejte podle kvality a doporučení

Ve velkých městech je konkurence** autoškol** opravdu velká. Rozdíl však bývá v jejich** kvalitě**. Tu však na první pohled nejde poznat. Jediným opravdu měřičem kvality autoškoly jsou její absolventi. Tedy ti, kteří vám mohou říci, jak se v autoškole cítili, jak probíhala výuka a co se opravdu naučili. Samotná cena by pro vás rozhodně neměla být směrodatná. Zvláště pokud narazíte na autoškolu, jejíž cenová nabídka je velmi nízká byste si měli dát pozor. Je to totiž tak, že každý kurz na řidičský průkaz pro osobní automobil musí podle zákona mít teoretickou přípravu a dvacet osm hodin jízd. Pokud je cena příliš nízká, pak vás autoškola někde prostě ošidí. Například můžete jezdit jízdy ve dvou, ale počítat se vám budou jako byste každý jel sám. To samozřejmě sníží počet odježděných hodin na polovinu.

Správná délka autoškoly

Jak již bylo uvedeno, tak autoškola probíhá formou** teoretického a praktického výcviku**. A od toho se odvíjí i délka kurzu. Ideální doba trvání jsou dva až tři měsíce. V průběhu této doby získáte jízdní návyky a dokážete si je dostatečně zažít. Pravidelné odstupy mezi jednotlivými jízdami zvyšují ukládání nových poznatků. Až pak budete dělat závěrečné zkoušky, nestane se vám, že prostě na něco zapomenete. Samozřejmě existují i rychlokurzy autoškol. Nebo i intenzivní autoškola formou dovolené. Zde můžete získat řidičské oprávnění za velmi krátkou dobu. Má to však jednu velkou nevýhodu. Nenaučíte se jak bezpečně a s jistotou ovládat auto. Naučíte se pouze jak autem jezdit k cíli. Navíc každý intenzivní kurz je oproti klasickému dražší.

Výuka v autoškole

Počet hodin výuky udává zákon. Nelze ji zkrátit. Je však možné si připlatit navíc hodiny jízd, tedy prodloužit si teoretickou část výuky a získat tak větší jistotu na silnici. Teoretickou výukou se začíná. Naučíte se zde pravidla silničního provozu, ovládání a údržbu vozidla, zásady bezpečné jízdy a zdravotnickou přípravu.

Praktická výuka

Neboli výuka jízd. Dělí se do tří částí, přičemž každá část má konkrétní počet hodin.** V první části** se po dobu 7 hodin učí úplné základy. Některé autoškoly do této doby zahrnují i výuku na trenažérech. To však dnes již není povinné. Základy se učí na cvičišti nebo vhodné volné ploše a v minimálním provozu. Učí se jak ovládat volant, jak používat pedály, jak řadit, jak startovat, jak se rozjíždět a vlastně vůbec udržet na silnici. Pokračuje se dvanáctihodinovou výukou, která probíhá v době nízké hustoty provozu. Učí se ovládání auta za jízdy. Tedy ovládání stěračů, mlhovek, ostřikovačů, zrcátek, topení, klimatizace, včetně jízdy za snížené viditelnosti. V poslední části výcviku jedete již ve velmi hustém provozu. Očekává se, že zvládnete jízdu ve složitých situacích, jako jsou křižovatky, jízda mezi ostrůvky, parkování u obrubníku mezi automobily, jízdu na dálnici. Součástí je i rychlé zabrždění.

Závěrečná zkouška

Má dvě části a provádíte ji se zkušebním komisařem. Písemná část se provádí na počítači, kdy z původních 800 otázek vybere komisař pouze 25 a vy je na počítači zodpovíte zaškrtáváním správných odpovědí. Správná je vždy jen jedna odpověď. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky musíte získat minimálně 43 bodů. Maximální počet je 50 bodů.

Praktická závěrečná zkouška

Nejprve komisaři předvedete, že umíte automobil ovládat. Teprve pak jedete do hustého provozu podle pokynů komisaře. Ale nenechte se komisařem svést k porušení dopravních předpisů. Řada komisařů zkouší znalosti tak, že vás například navede do zákazu vjezdu. Vy však mu musíte říci, že tam vjet nelze. Pokud vše zvládnete, čeká vás ústní zkouška z údržby vozidla a nakonec vyhodnocení. Po úspěšně zvládnuté zkoušce si můžete jít zažádat o vydání řidičského průkazu.

Autoškola pro motocykly Plzeň a okolí

Řidičský průkaz na motocykl lze získat již od 15 let. A výuka se řídí právě silou motocyklu. Ve věku 15 let můžete získat řidičské oprávnění skupiny AM, zásluhou kterého můžete řídit malý moped nebo babetu. V 16 letech lze získat řidičské oprávnění skupiny** A1,** zde již můžete řídit motocykl do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW. V 18 letech můžete získat řidičské oprávnění na skupinu Aoa A s omezením, tyto skupiny vás opravňují k řízení motocyklu o výkonu 25 kW nebo do poměru 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj. V 21 letech, pokud již vlastníte skupinu Ao, můžete získat řidičský průkaz skupiny** A bez omezení.** Pokud je vám** 21** a nemáte žádný řidičský průkaz, můžete se ucházet o řidičský průkaz skupiny A bez omezení. V rámci kurzu napřed splníte podmínky pro udělení oprávnění skupiny Ao a následně složíte doplňovací zkoušku.

Pozor na změny od roku 2013!

Týkají se zejména získání řidičského průkazu na motocykl. Od roku 2013 to bude vypadat takto:

  • Při dosažení 15, 16 a 17 let zůstávají stejné typy řidičských oprávnění, navíc však jsou sem zařazeny slabší tříkolky a čtyřkolky
  • Při dosažení 17 let lze získat řidičské oprávnění na čtyřkolky s váhou do 400 kg, nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží, a výkonem do 15 kW
  • Při dosažení 18 let je možné řídit motocykly do 35 kW
  • Při dosažení 24 let pak můžete získat oprávnění pro řízení silnějších motocyklů

Dřívější získání řidičského průkazu na silné motocykly

Získat průkaz na nejsilnější motocykly dříve než ve 24 letech bude možné, ale jen pokud by byl řidičský průkaz omezen pouze na tříkolky, a to ve 21 letech, nebo již ve 20 letech, pokud bude mít žadatel v té době už dva roky řidičský průkaz na motocykly s výkonem do 35 kW.

Pozor na další změny od roku 2013!

Změny se týkají i těžkých vleků za osobní automobily, tedy skupiny** B a BE.** Od roku 2013 bude možné tahat se skupinou B pouze** přívěs do 750 kilogramů.**

Využijte nabídky, dokud je čas

Dosáhli-li jste dostatečného věku a chcete-li si udělat řidičský průkaz na motocykl, tak určitě neváhejte a využijte současného výhodného zákona k jeho získání. Kurzy na motocykly se většinou zahajují od 1. 3. a konají se do 31. 10. každého roku. Včasnou objednávkou kurzu budete mít jistotu, že se na vás dostane ještě v letošním roce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11540 (cesky-magazin.cz#140)


Přidat komentář