Autoškola - Opava

Dnešní doba ukazuje, že bez řidičského oprávnění se ve většině zaměstnání neobejdete. A tak do autoškol míří stále více lidí. Navíc pro řidiče z povolání platí povinné školení řidičů, které ukládá zákon.

Která autoškola je ta pravá?

Vybrat správnou autoškolu je základ všeho. Základem** výuky řízení automobilu** je totiž především klid, pohoda, porozumění, ale i důsledná výuka. Dokonce se uvádí, že právě autoškola, kde se žák nestresuje, má vliv na celoživotní přístup k řízení vozu. Pokud se budoucí řidič nestresuje, vše zažívá v klidu, v pohodě, nikdo na něho nekřičí, ale naopak mu vysvětlí, jak nastartovat, jak se rozjet, jak řídit či jak zastavit, tak získá k řízení pozitivní přístup. Jako řidič je pak vyrovnaný, zdravě uvažující a řídící s respektem k sobě i k svému okolí. Další, co ovlivňuje výběr autoškoly je samozřejmě cena. Zde je na místě mít se na pozoru. Příliš nízká cena nesvědčí o kvalitě výuky ani kvalitě autoškoly. Sice získáte řidičský průkaz, ale řídit nebudete umět. Je to totiž tak, že náklady na jednoho žáka autoškoly lze velmi jasně spočítat. Pokud autoškola nabízí kurz za nižší cenu, pak nutně musí výuku někde ošidit. Nejčastěji k tomu dochází právě na výcviku jízd. Většinou je to tak, že na jednu jízdu si učitel místo jednoho objedná dva žáky, kteří se střídají. Tak každý vlastně odjede jen půlku započítané jízdy.

K dalším kritériím výběru by měla patřit i kvalita vozového parku autoškoly. Všechna výše zmíněná kritéria výběru autoškoly je nejlépe ověřit si na referencích těch, kteří již autoškolu absolvovali. Ti jsou vždy předpokladem, že pokud byli spokojeni oni, tak budete spokojeni i vy. Vhodné je také vybranou autoškolu nejdříve navštívit a poptat se jak to v ní vlastně chodí. Pro někoho mohou být důležitá i nástupní místa jednotlivých jízd, stejně jako možnost jezdit i o víkendu.

Jaké druhy výcviku můžete absolvovat?

Pro získání řidičského oprávnění platí určitá pravidla. Ta se odvíjí i od věku uchazeče o řidičské oprávnění. Skupiny řidičských oprávnění se dělí podle písmen abecedy, která jsou doplněna čísly. Tak se zejména řidičská oprávnění dělí na motocykly, ale i auta na podskupiny. Pro všechna řidičská oprávnění je nutné doložit zdravotní způsobilost a na závěr vykonat zkoušku z pravidel silničního provozu a zkoušku z praktické jízdy.

Skupina AM

Zde se mohou hlásit zájemci již od 15 let. Naučí se řídit malý motocykl s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h. Výuka probíhá v rozsahu 27 vyučovacích hodin a je rozvržena na dobu 4 týdnů.

Skupina A1

Je určena zájemcům od 16 let, kteří získají oprávnění řídit motocykl o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu maximálně do 11 kW. Výuka trvá 27 školních hodin a po dobu 3 až 4 týdnů.

Skupina A s omezením

Zájemci starší 18 let zde získají oprávnění k řízení** motocyklu** o výkonu do 25 kW, anebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg. Výuka je v trvání 27 hodin, po dobu asi 3 týdnů.

Skupina A

Skupina A je pro zájemce od 21 let, kteří mají zájem o řízení všech motocyklů bez omezení. Vlastní-li žadatel řidičské oprávnění A s omezením, pak si výcvik dohodne v autoškole a vykoná jen zkoušku z praktické jízdy. Nevlastní-li žádné oprávnění na motocykl, pak trvá výcvik stejně jako u skupiny A s omezením.

Skupina B

Je od 18 let, ale s výukou je možné začít již v 17 letech. Závěrečné zkoušky je však možné konat až v den 18 narozenin. Umožňuje řízení** motorového vozidla** s celkovou hmotností nepřevyšující 3500 kg. Kurz má dotaci 45 hodin, trvá 6 až 9 týdnů.

Skupina B+E

Je určena pro zájemce, kteří již mají řidičský průkaz skupiny B, a opravňuje je k řízení motorového vozidla s celkovou hmotností maximálně do 3500 kg s připojeným přípojným vozidlem o hmotnosti převyšující 750 kg. Má 18 hodinovou dotaci, trvá 2 až 3 týdny.

Skupina C

Je určena pro zájemce starší 18 let, vlastnící řidičské oprávnění skupiny B, kteří budou takto moci řídit nákladního vozidla o celkové hmotnosti nad 3500 kg. Kurz má 37 vyučovacích hodin, trvá 4 až 5 týdnů.

Skupina C+E

Je určena pro zájemce starší 18 let, kteří budou oprávněny k řízení** nákladního vozidla** o celkové hmotnosti maximálně nad 3500 kg s připojeným přípojným vozidlem o hmotnosti převyšující 750 kg. Zájemci již musí vlastnit řidičské oprávnění skupiny C. Kurz má dotaci 18 výukových hodin, a trvá 2 až 3 týdny.

Skupina D

Je určena pro uchazeče starší 21 let, kteří budou oprávněny k** řízení autobusu** určeného pro přepravu více než 8 osob kromě místa řidiče a k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Výcvik probíhá ve dvou podobách. Pokud je žadatel držitelem řidičského průkazu skupiny B, absolvuje rozšířenou výuku o rozsahu 58 hodin, přičemž kurz trvá 1 až 2 měsíce. Je-li žadatel držitelem řidičského průkazu skupiny C, absolvuje výuku 24 hodin, rozloženou do 2 až 4 týdnů.

Skupina D+E

Je vlastně rozšířením skupiny D a opravňuje řidiče k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost je vyšší než 750 kg.

Sdružený výcvik

Jde o výhodnou nabídku, cenově i časově, kde zájemci získají řidičská oprávnění vybraných skupin. Nejčastěji se slučují skupiny A + B.

Kondiční jízdy Opava

Pro každého, kdo již vlastní řidičský průkaz, ale dlouho neřídil, nebo se za volantem cítí nejistý, je tu možnost připlatit si kondiční jízdy. Získá tak určitou jistotu za volantem a procvičí si i jízdu ve velmi silném povozu.

Přezkoušení řidičů Opava

Jde o nabídku pro řidiče, kteří měli zákaz řízení, anebo dosáhli 12 trestných bodů. Tito řidiči si dle platných zákonů mohou požádat o vrácení řidičského průkazu. To však mohou učinit pouze po přezkoušení v autoškole. V případě dosáhnutí 12 trestných bodů a delší odmlky řízení budou potřebovat i psychologické vyšetření.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11645 (cesky-magazin.cz#445)


Přidat komentář