Autoškola - Krnov

Řidičský průkaz je doklad, který nás opravňuje k použití motorového vozidla na veřejných komunikacích. Máme několik skupin řidičských průkazů, lišících se v použití různých druhů dopravních prostředků.

Motorismus dnes

Osobní automobil se stal součástí každodenního života většiny z nás. Mnozí se už bez něj ani neobejdou. Dopravujeme se s ním do práce, na návštěvy příbuzných, víkendové výlety či dovolené. Především v posledních dvaceti letech zhoustla automobilová doprava na českých cestách a přibyly rychlejší vozy. Proto by měl být kladen velký důraz na kvalitní přípravu budoucích řidičůautoškolách.

Autoškola  a akreditované školící středisko řidičů v Krnově

Autoškol dnes najdeme pestrou řadu v každém našem městě. Jejich služby se liší v rozsahu a kvalitě, značkami vozidel určených k výcviku a cenou. K opravdu spolehlivým patří autoškola v Krnově. Ta se může pochlubit více než dvacetiletou úspěšnou tradicí. Je nejstarší soukromou autoškolou ve městě. Připravuje řidiče skupin A2, A, B, C, CE. K tomu používá osvědčená vozidla a to pro skupinu B Škoda Roomster 1,4 Tdi, Škoda Fabia 1,4 Mpi, pro skupiny C a CE vozidlo LIAZ 110.053 TIR a přívěs PV 20.15L. Pro výcvik skupin A2 a A motocykly Honda 500CB a Yamaha XJ 600. Praktický výcvik zde lze domluvit podle našich časových možností, a to i včetně víkendů a státních svátků. V autoškole pracují v současné době 3 zkušení instruktoři. Teoretický výcvik je dvakrát týdně vždy v úterý a čtvrtek. Jeho součástí je také povinná zdravotní příprava. Ta probíhá ve dvou moderně zařízených učebnách. Zájemci o řidičský průkaz jsou zde přijímání průběžně a mají možnost individuální výuky. Dále tato autoškola poskytuje pravidelná školení řidičů a přezkoušení.

Hledáte profesionální autoškolu? Bydlíte-li v Krnově či okolí, pak máte hledání jednoduché, neboť právě zde působí autoškola, která nabízí nejen praktický výcvik pro osobní i nákladní vozy a motocykly pomocí kvalifikovaných a zkušených učitelů, ale také kondiční jízdy, školení řidičů referentů i profesionálních řidičů, zkoušky profesní způsobilosti pro vrácení řidičského průkazu, pravidelné školení řidičů profesionálů, kurzy pravidelného školení v rozsahu 35 h pro získání Průkazu profesní způsobilosti řidiče, vstupní školení v rozsahu 140 nebo 280 h pro získání PPZŘ. Všechny výše uvedené činnosti zvládne na profesionální úrovni.

Motocykly

Skupina A nás opravňuje k jízdě na motocyklech. Ta má několik podskupin. Pro jízdy na motocyklech musíme získat řidičská oprávnění skupin AM až A. Skupina:

Skupina AM – motocykly do 50ccm a 45 km/h konstrukční rychlosti, věk 15 let

A1 - motocykly do 125 ccm a 11 kW výkonu, věk 16 let

A2 - motocykly do 35 kW výkonu věk 18 let

A - motocykly nad 35 kW výkonu věk 24 let

Pokud v 16 letech získáte řidičské oprávnění skupiny A1 můžete po dvou letech držení tohoto oprávnění, tedy v 18 letech získat řidičské oprávnění skupiny A2 pouze doplňkovým výcvikem a zkouškou z praktické jízdy. Po dalších dvou letech držení oprávnění na skupinu A2, tedy ve 20 letech získat řidičské oprávnění skupiny A také pouze doplňkovým výcvikem a zkouškou z praktické jízdy.

Osobní automobily

Zdaleka nejpopulárnějším řidičským průkazem je řidičák skupiny B. Ten nás opravňuje k řízení motorových vozidel jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg určené pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterému smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:

1 - Nepřevyšující 750 kg

2 - převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg

3 - převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy převyšuje 3500 kg ale nepřevyšuje 4250 kg jedná-li se řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu

Podmínkou k jeho udělení je úspěšné absolvování 36 hod teorie v základní výuce a 34 hod praxe, z toho minimálně 28 vyučovacích hodin vlastních jízd. Se skupinou B můžete ještě řídit tříkolová vozidla skupiny A, ale od věku 21 let. Dále se skupinou B můžete řídit motocykly skupiny A1 do 125 ccm a 11 kW výkonu s automatickou převodovkou. Řízení těchto motocyklů platí pouze na území ČR a není zapsáno do řidičského průkazu. Tento řidičský průkaz lze rozšířit na skupinu BE, kde hmotnost jízdní soupravy je nad 4250 kg do 7000kg. Věk pro tuto skupinu je 18 let.

Nákladní automobily

Pokud se rozhodneme pro řízení nákladních automobilů, budeme si muset opatřit řidičské oprávnění skupiny C. Podmínkou je být držitelem řidičského oprávnění skupiny B. Se skupinou C můžete táhnout přívěs do hmotnosti 750 kg. Pro těžší přívěsy musíte získat řidičské oprávnění skupiny CE. Toto vás opravňuje k řízení jízdních souprav a tahačů s návěsem.Abyste tyto skupiny mohli řídit, potřebujete ještě průkaz profesní způsobilosti řidiče, který získáte v akreditovaném školícím středisku řidičů. Bez tohoto průkazu můžete řídit tyto skupiny pouze pro vlastní osobní potřebu.Věk pro tyto skupiny je 21 let.

Autobusy

Řidičské průkazy pro řízení autobusů spadají do kategorie D. Samotné „déčko“ nám umožní řízení vozidla s počtem míst k sezení nad 8 sedadel a přívěsným zařízením do 750 kg. Pokud se rozhodneme připojit těžší přívěsy, je nutno o doplnění tohoto oprávnění o kategorii DE. Tento řidičák se vydává osobám po dosažení 24 let věku. Rovněž pro řízení této skupiny musíte mít Průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Teoretická a praktická příprava v autoškole

Teoretická příprava probíhá ve specializovaných místnostech. Ty jsou často vybaveny trenažéry. Během ní se seznámíme se silničními pravidly, ovládáním a údržbou vozidla, teorií řízen, zásadami bezpečnosti na silničních komunikacích a zdravotní pomocí. Na teorii navazuje praktická příprava. Během ní budou budoucí řidiči cvičit jízdy v běžném provozu pod dohledem instruktorů autoškoly.

Závěrečná zkouška v autoškole

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou teoretických a jedné praktické části. Písemný test ze znalostí pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy se provádí na městském magistrátu na osobním počítači. Jedná se o formu, kdy si vybíráme pouze jedno správné řešení. Na provedení této zkoušky máme 30 minut. Poté následuje u skupin C,CE,D,DE zkouška z údržby motorového vozidla, kde si vytáhneme otázky na které odpovídáme u zkušebního komisaře. Poté následuje zkouška z praktické jízdy, která začíná praktickou kontrolou vozidla před jízdou a po té následuje samotná jízda. Ne každému se napoprvé podaří uspět při všech částech zkoušky. Do šesti měsíců si musíme neúspěšné části dodělat, jinak jsme nuceni celou výuku v autoškole opakovat. Za opakování zkoušky se připlácí.

Doplňující služby autoškol

Mnoho autoškol nabízí doplňující služby. Jednou z nich je například možnost praktických jízd automobilem s automatickou převodovkou. K dalším pak patří individuální plán či tzv. rychlokurs. Ne každý sladí svůj volný čas s dobou teoretické přípravy. Pro něj je možnost výuky v jemu vyhovujících hodinách. Každý kurz má při běžném absolvování stanovenou dobu přípravy. Pokud se nám zdá býti dlouhá a my nemůžeme čekat, lze využít tzv. rychlokurzy, kdy je tento čas zkrácen na minimum, ale jízdy se musí absolvovat v plném rozsahu, tedy 28 hodin. Tato intenzívní a individuální výuka je poskytována za příplatek.

Závěrem

Silniční provoz zhoustl a na silnici se setkáváme stále častěji s rychlými vozy. To sebou bohužel přináší zvyšující se počet dopravních nehod včetně smrtelných. Aby se na silnice a dálnice dostávali pouze dobře vyškolení řidiči, je důležitá příprava motorizovaných účastníků silničního provozu již v autoškolách. Řidiči, kteří mají řidičský průkaz a dlouho neřídili motorové vozidlo, mohou si své znalosti před další cestou ověřit během kondiční jízdy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11657 (cesky-magazin.cz#464)


Přidat komentář