Vyšetření a péče o děti s poruchou řeči - Praha a okolí

Oslavili jste první samostatné krůčky a nyní si říkáte, že již nic dalšího sledovat nemusíte? Vedle psychomotorického vývoje je tu však ještě vývoj řeči. Není bohužel výjimkou, že řada tříletých dětí je v řeči opožděná, nebo je jejich výslovnost špatná.

Máte zdravého potomka, a přesto nemluví, nebo mluví nedostatečně a na svém dortu již sfoukl tři svíčky? Pak je možné hledat příčinu problému ve výchově. Každý z nás si musí sám odpovědět, zda se svému potomkovi náležitě věnuje. A v tomto případě ani tak nemáme na mysli, zda má plné bříško, je čisté, voňavé, má vlastní pokojíček, hračky na hraní aj.

Komunikace s dítětem

V souvislosti s rozvojem řeči je důležité na dítě mluvit, hrát si s ním, prohlížet a komentovat obrázky a příběhy v knížkách. Jak se s dítětem dorozumíváte? Máte tzv. secvičené signály a lehce rozpoznáte, když potřebuje něco podat, vyndat, rozšroubovat? Svým způsobem je to obdivuhodné. Na druhou stranu, co děláte, když tedy něco po Vás chce? Uděláte to bez přemýšlení, automaticky? Důležité však je, abyste každou činnost okomentovali. Pokud budete mlčky plnit přání dítěte, pak samo dítě nebude mít potřebu se pokoušet s Vámi jinak domluvit. Proč by začalo s mluvením, když to, co chce, dostane i bez použití slov?

Porucha řeči u dětí

Vedle opožděného vývoje řeči, však může Vaše dítě trápit i jiné poruchy řeči. Může se kupříkladu jednat o breptavost, koktavost, huhňavost, vadnou výslovnost, symptomatické poruchy řeči, ale také poruchy hlasu aj.

Předcházení a péče o děti s poruchou řeči

Vy sami jako rodiče, kromě výše uvedené péče, byste měli být dítěti vzorem. Důležité je správně vyslovovat, nešišlat. Nemusíte však být sami na řešení některé z poruchy řeči. Vhodné je se obrátit na některé ze specializovaných středisek. Společnými silami pak můžete být za krátkou dobu úspěšní. A huhňání, vadná výslovnost pak bude již jen minulostí. Určitě se však nespoléhejte na to, že se to „nějak samo“ vyřeší.

Vyšetření a péče o děti s poruchou řeči - Praha a okolí

Vyšetření a péče o děti s poruchou řeči - Praha a okolí

Nechcete nic ponechat osudu a náhodě ve spojitosti s případnou poruchou řeči u Vašeho dítěte? Pak můžete v Praze zavítat do Centra komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny COMHEALTH, s.r.o., pod vedením MUDr. Hany Čechové. Nestátní zdravotnické zařízení najdete na adrese Poliklinika Mazurská, Mazurská 484, 181 00 Praha 8. Specializací zdravotnického zařízení jsou služby v oblasti prevence, ale také léčby poruch řeči, hlasu a vad sluchu, více viz http://www.comhealth.cz./ Budete-li se chtít domluvit na vyšetření a následný konkrétní léčebný postup, pak tak můžete učinit na e-mailu hana.cechova@comhealth.cz. Připojujeme také telefonní spojení: 774 229 170; 283 024 317.

Péče o děti s poruchou řeči - logopedie

Logopedie řeší především vadnou výslovnost jedné, nebo více hlásek. Děti se potýkají se špatnou výslovností sykavek, ale také hlásek r a ř. Vadná výslovnost nemusí mít nijak výrazný vliv na výkon čtení. Něco jiného je to však v případě pravopisu. Malé dítě totiž bohužel bude psát tak, jak bude samo hovořit, ale také jak samo sebe slyší. Pokud byste tedy jen tak mávli nad špatnou výslovností rukou, mohla by se vada řeči negativně promítnout do jeho pozdějších školních úspěchů.

Logopedie jako prevence, diagnostika, terapie

Ke specialistovi nemusíte jít až v okamžiku, kdy bude tzv. za pět minut dvanáct. Není vůbec na škodu, pokud pro Váš klid navštívíte logopeda s dítětem, i když ještě není důvodu se znepokojovat. Díky své odbornosti a znalostem** logoped** rozpozná, jak si dítě vede.

Práce logopeda

Co vše můžete u logopeda očekávat? Po vstupním vyšetření, Vám navrhne terapeutický plán. Docházet k němu budete zhruba jednou za dva týdny. Časový interval však může být i kratší. Během návštěv se logoped zaměří na postupné rozšiřování slovní zásoby, ale také na rozvíjení jazykového citu, smyslového vnímání, procvičování jemné, hrubé motoriky aj.

Souvislost procvičování jemné a hrubé motoriky s řečí

Říkáte si, co má co společného jemná a hrubá motorika s řečí? Je však dokázáno, že rozvoj motorických dovedností příznivě pomáhá nejen v rámci terapie řečových poruch, ale také při celkové rozvoji řeči.

Související péče o děti s poruchou řeči

Již samotná logopedie může dítěti výrazně pomoci s poruchou jeho řeči. Pro zvýšení a podpoření úspěchu je však dobré doplnit logopedii další péčí. Kupříkladu se jedná o foniatrii.

Péče o děti s poruchou řeči - foniatrie

Foniatrie je zaměřena na poruchy řeči, hlasu i vady sluchu. Foniatrie může pacientovi pomoci, i když se bude jednat o poruchy a vady vrozené, či získané úrazem, zánětem aj. Potýká se Vaše dítko s poruchou výslovností hlásek, vývojovou poruchou řeči, poruchou řeči po úraze jazyka, vrozenou vývojovou vadou aj.? Pak určitě zajděte za specialistou, který se soustřeďuje na foniatrii.

Aby vůbec mohlo být pacientovi pomoženo, je třeba provést pečlivé vstupní vyšetření. Pro přesné určení diagnostiky u nemocných hlasivek se kupříkladu využívá videolaryngostroboskopický přístroj.

Vyšetření hlasu

Před započetím jakékoli terapie a léčby, bude čekat malého pacienta vyšetření hlasu. Dobrou zprávou je, že vyšetření není nijak nepříjemné a nebolí. Vyšetření proběhne ve speciální zvukové laboratoři. Při vyšetření je soustředěna pozornost na objektivní hodnocení kvality hlasu. Bude pořízen zvukový záznam hlasu, změří se rozsah hlasu, bude popsána kvalita hlasu aj. Šířka vyšetření je důležitá pro komplexní posouzení a následné určení nejvhodnější terapie.

Důležitost spolupráce rodiny s terapeutem

Kromě odborné péče je také důležité, abyste i Vy samotné dítě motivovali a snažili se ho podporovat v jeho dílčích úspěších. Na logopedii se chodí obvykle 1x za 14 dní, na hlasovou terapii 3x týdně (ale i 1x měsíčně), ovšem jste to Vy, jako rodiče, co jsou se svými dětmi nejčastěji. Bez patřičného procvičování, které Vám ukáže specialista, bude trvat o poznání déle, než se dostaví kýžený úspěch.

Přístup v péči o děti s poruchou řeči

Procvičování ve formě přísného drilování však není nejvhodnější. Přistupte ke cvičení formou hry, nenásilně. V žádném případě dítě nestresujte, nekřičte, nehubujte. Zbytečně by se dítě mohlo tzv. bloknout. Může se pak zbytečně jednat o běh na příliš dlouhou trať.

To ostatně platí i pro naučení každé nové dovednosti, kupříkladu při přechodu z plen na nočník.

Mýty v souvislosti s poruchami řeči u dětí

V prvé řadě je třeba říci, že je zbytečné se obecně stresovat, pokud kupříkladu sousedův chlapeček již ve dvou letech poměrně slušně mluví, zatímco Váš prcek teprve s mluvením začíná. Každý z nás je totiž jedinečný. Každý z nás, včetně dětí, potřebuje ke svému rozvoji individuálně dlouhý čas. Začal Váš drobek kolem třetího, čtvrtého roku koktat? Rozhodně to neznamená, že mu koktání již zůstane. Slyšeli jste dobře míněné rady, kdy návštěva logopeda není žádným přínosem, když dítěti ještě nebylo pět let? Opět tak tomu není. V tomto případě platí, čím dříve, tím lépe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11493 (cesky-magazin.cz#149)


Přidat komentář