Revize, elektroinstalace - Karlovy Vary

Elektroinstalace nezahrnuje pouze nové rozvody elektřiny a zapojení elektrospotřebičů, ale také instalaci videotelefonů, svítilen, veřejného osvětlení, zabezpečovacích systémů nebo montáž hromosvodů. Má-li zařízení fungovat spolehlivě, oslovte odborníka.

Revize, elektroinstalace - Karlovy Vary

Práce v oblasti elektroinstalace a revize jsou žádané neustále. Kdo stavěl dům nebo rekonstruoval byt, ví, jak důležité je sehnat dobrého elektrikáře, na kterého se bude moci spolehnout ve všech pracích v dané oblasti.

Elektroinstalace v bytě

Každou elektroinstalaci v bytě nebo v rodinném domě je potřeba začít návrhem. Návrh elektroinstalace zpracovává projektant. Návrh je součástí projektové dokumentace. Při každém návrhu by se nemělo zapomínat na dostatečné množství zásuvek, což bývá častým problémem starých domů a bytů. Díky jejich dostatečnému množství předejdete velkému množství prodlužovacích kabelů, které každý interiér hyzdí a které je těžké skrýt. Stejně důležité je i dostatečné osvětlení. Svítidel je celá řada, ale s tím vám jistě mile rád poradí elektrikář. Jednotlivé zásuvkové okruhy nesmí být za žádných okolností poddimenzované, aby mohly zvládat všechny zátěže, které na ně budou kladeny. Mohlo by se stát, že by nejen že začaly vypadávat jističe, ale že by mohl a shořet celá instalace. V každém projektu je nutné mít navržené rozmístění zabudovaných zařízení a spotřebičů. Každý spotřebič stejně jako zařízení potřebuje své příslušné médium. To stejné platí i u osvětlených vitrín, šatních skříní, chladicího baru, apod. Vždy je potřeba, abyste elektrikáři sdělili, jaké zařízení a spotřebiče bude váš interiér obsahovat, jaké by mělo být jejich rozmístění, atd.

Revize elektroinstalace Karlovy Vary

RevizePo odborném provedení by** elektroinstalace** by měla být přezkoušena opět odborníkem – elektrikářem, zda je provedená bezpečně a zda je plně funkční. Po takové kontrole se vystaví revizní zpráva. Tato zpráva je nutná pro úřady a pro distributory elektrické energie, neboť bez platné revizní zprávy by vám elektrárna nenapojila vaši domácnost na svou síť. Revize elektroinstalace je nutná také při řešení pojistných událostí. Pokud máte zkušenosti s pojišťovnami, možná jste se také setkali s případy, kdy se pojišťovna zuby nehty bránila vyplatit škodu a hledala různé kličky, jak se vyplacení vyhnout. Pokud byste neměli platnou revizní zprávu, pojišťovna by se s vámi ani bavit nemusela. Revize elektřiny by měla být prováděna pravidelně. Navíc s přibývajícím počtem zařízení se význam revizí ještě více prohlubuje.

Revize elektrických zařízení do 1000V

Co se týká revize elektroinstalací v objektech třídy A, které jsou bez nebezpečí výbuchu, doporučené lhůty pravidelných revizí elektroinstalací se určují vždy podle druhu elektroinstalace a elektrických zařízení, také s ohledem na jejich použití, četnosti a kvality údržby a také dle vnějších vlivů, kterým je elektroinstalace vystavena. V bytech se doporučuje provádět revizi jednou za 10 let, zpravidla se tak  má dít po výměně nájemníků nebo majitelů. U revize hromosvodů jsou termíny pravidelných revizí doporučeny podle stanové ochranné úrovně, která je v rozmezí 1 až 5. Pro rodinný domek se většinou doporučuje lhůta pro vizuální kontrolu hromosvodu jednou za 2 roky, celková revize pak jednou za 4 roky. Revize a kontrola elektrického ručního nářadí a spotřebičů se provádí podle ČSN 33 1600 ve lhůtách, které jsou v normě stanovené. Pro elektrické spotřebiče, které jsou užívané laiky, platí ČSN 33 1310.

Osvětlení interiéru

Přemýšlíte, jakým osvětlením vybavit váš byt? Zcela jistě většina z nás vybírá osvětlení dle toho, co se nám líbí, dle toho, co se hodí do interiéru domu, ale měli bychom se zaměřit i na výkonnost a účinnost osvětlení. Tak např. zcela obyčejná zářivka má vedle běžné žárovky až 5x větší účinnost a vydrží až 8x víc. V dnešní době jsou moderní i halogenová bodová světla a zapomínat nesmíme ani na úsporné žárovky. Osvětlení bytu nebo domu můžeme členit do tří skupin a to

na bílé denní světlo, na neutrální bílé světlo a na teplé bílé světlo. Že vám tyto pojmy nic neříkají? Od toho jsou tady profesionální elektrikáři, aby vám doporučili vhodné osvětlení pro váš interiér, aby vyhověli všem vašim požadavkům, a aby vás seznámili s vlastnostmi jednotlivých osvětlení a s jejich výhodami. U osvětlení je velmi důležitá i schopnost redukovat barvu, což se hodnotí indexem.

Veřejné osvětlení

Veřejným osvětlením se rozumí osvětlení ulic, silnic nebo jiných veřejných prostranství. Jde o veřejně prospěšnou službu, a zřízení veřejného osvětlení podléhá zákonu o pozemních komunikacích. Osvětlovací soustava zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, rozvaděče, ovládací systém a elektrický rozvod. Veřejné osvětlení vyžaduje odbornou montáž, servis i revizi. Rekonstrukci osvětlení, stejně jako nové vybudování osvětlení, výměnu světel, revizi a údržbu takového zařízení je oprávněn provádět pouze profesionální elektrikář s požadovanou kvalifikací, zkušenostmi, znalostmi.

Montáž a revize hromosvodu Karlovy Vary

Každý bytový dům by měl být z hlediska bezpečnosti a ochrany osob a majetku vybaven hromosvodem. K tomu, aby hromosvod fungovat jak má, je nutné provádět jeho pravidelnou revizi. Tuto zajišťuje profesionál na tyto práce – elektrikář. Revize hromosvodů je nutné provádět ve lhůtách, které jsou uvedené v revizní zprávě a to 2-5 let. Revizní výkon probíhá tak, že započne vizuální prohlídkou soustavy hromosvodu, zkouškou spojů a úplnosti soustavy. Následně dojde k zapojení zkušební svorky a u každého zemniče se nutné proDomácí telefonyměřit zemní odpor. Jestliže zemní odpor hromosvodu vykazuje hodnoty, které jsou vyšší než 10 nebo 15 Ohmů, posílí se příslušný zemnič, aby splňoval předepsanou hodnotu. Díky pravidelné revizi hromosvodů ve lhůtách předepsaných v revizní zprávě budete mít jistotu funkčnosti celé soustavy hromosvodů.

Domácí telefony

Domovní telefony a videotelefony zvyšují bezpečnost při kontrole vstupu do bytového domu, do rodinného domu, nebo do kanceláří nebo jiných administrativních budov. Domovní telefony jsou tvořeny vnitřními stanicemi, které představuje buď telefon, nebo videotelefon a tlačítkovými panely, se kterými se setkáváme u každého vstupu do paneláku. Domácí telefony fungují tak, že si příchozí osoba zvolí vnitřní stanici tím, že zmáčkne tlačítko s příslušnou jmenovkou nebo číselný kód. Díky domácímu telefonu spolu můžou navzájem jak osoba příchozí, tak i držitel telefon komunikovat. Pokud máte zájem o domácí telefon, s jeho výběrem a montáží vám poradí elektroinstalatér.

Výškové práce Karlovy Vary

Hned v úvodu jsme zmínili, čeho všeho se může dotýkat elektroinstalace. K službám elektro, které můžete poptávat u odborné firmy, také patří oprava a revize pasivních a aktivních hromosvodů, montáž, úprava a oprava venkovního osvětlení, a to vše i za využití horolezecké techniky, či vysokozdvižné plošiny. Oslovíte-li profesionální firmu, pak můžete očekávat jejich záruku za kvalitu dodávané technologie, ale také za dodržení všech bezpečnostních předpisů, kterých je třeba v souvislosti s prací ve výškách.

Výškové práce na veřejném osvětlení Karlovy Vary

Jaké práce budete moci u vybrané firmy, která se specializuje na výškové práce, poptávat? Například se jedná o odstranění zjištěné závady i poruchy veřejného osvětlení, dále o výměnu nesvítícího světelného zdroje a svítidla, údržbu rozvaděče veřejného osvětlení, zjištění a odstranění kabelové poruchy veřejného osvětlení, opravu stožáru veřejného osvětlení, opravu venkovního vedení na veřejném osvětlení, montáž a opravu fotospínače veřejného osvětlení, kontrolu kabelového propojení dílčích větví u veřejného osvětlení. Uvedený výčet stále není kompletní. Sami tedy můžete vidět, co obnáší zlomek práce firmy, která nabízí propojení elektro a výškových prací. Výškové práce tedy nejsou „jen“ umytí oken u výškové budovy, což může mít řada z nás zafixované. Výškové práce patří k vysoce odborných službám, které je třeba nepodceňovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11516 (cesky-magazin.cz#444)


Přidat komentář