Kvalitní autoškola Praha 2

Být mobilními a současně nebýt závislými na druhých je v dnešní době důležité z hlediska osobního i profesního. K tomu však potřebujete nejen dopravní prostředek, ať už o dvou, nebo čtyřech či více kolech. Nezbytností je příslušné řidičské oprávnění.

 

Naštěstí však není problém najít autoškolu, která by nabízela získání** řidičského oprávnění**, a to prakticky v jakémkoli městě. Naopak se spíše setkáte s nemalým počtem autoškol, zvláště, jste-li z většího města.

Důležitost kvalitní autoškoly

Jenže, jak již to tak bývá, ne každý se může pochlubit skutečně kvalitními službami. Jak se říká, když dva dělají totéž, není to totéž. A to platí i v případě autoškol. Zvláště u nich je více než vhodné si vybrat takovou, která Vás připraví na stále houstnoucí dopravu a s ní spojené nenadálé dopravní situace.

Najít však kvalitní autoškolu, kdy její instruktoři Vás nejen připraví na závěrečné zkoušky, ale také předají svoje zkušenosti, není zas tak snadné.

Kvalitní autoškola - Praha 2

Zaměříme-li se na naše hlavní město, konkrétně Prahu 2, pak Vám můžeme dát tip na jednu z největších autoškol, která nabízí širokou nabídku služeb. Máte zájem o získání řidičského oprávnění na osobní automobil, nákladní automobil, autobus, přívěs, veškeré skupiny motocyklů? Pak můžete zavítat do Autoškoly AUTOSTART s.r.o. Praha*** ** , *** se sídlem **Krokova 11/104, 128 00 Praha 2.Kromě těchto služeb se můžete na autoškolu obrátit v případě zájmu o kondiční jízdy nebo školení a přezkoušení řidičů. Kompletní informace okvalitní autoškole v Praze 2 zde. http://www.eautoskola.com/.

V případě Vašeho zájmu o některou z uvedených služeb, stačí firmu kontaktovat na e-mailu autostartsro@gmail.com. Připojujeme také tel/fax: 224 936 675 a GSM: 608 983 293.

Kvalita a přístup k zájemci o služby autoškoly

Co je pro Vás důležité, když si budete vybírat autoškolu? Je to cena, rozsah nabídky poskytovaných služeb, kvalita služeb, vybavenost a stav vozového parku, zkušenosti, profesionalita a lidský přístup instruktorů? Nejen u firem, které jsou autoškolami, je dobré se soustředit výhradně na cenu. Ostatně, pro koho by nebylo důležité vědět, že daná autoškola nabízí profesionalitu, kvalitu, ale také pochopení při těžkých začátcích v řízení? Cena, ať už ta nejnižší, nebo nejvyšší, málokdy vypovídá o kvalitě služeb jako takových.

Kondiční jízdy

Na autoškolu se nemusíte obracet jen v případě, že Vám půjde o získání některého z řidičského oprávnění. Mezi námi jsou stále tzv. sváteční řidiči, kteří usednou za volant sporadicky. Může se jednat o řízení auta jednou za čtrnáct dnů, nebo také měsíc, či půl rok aj. Říká se však „opakování, matka moudrosti“. A tak není divu, že co neděláme v krátkých časových úsecích, tak do jisté míry zapomeneme, ztratíme grif a jistotu. A to platí i při řízení auta. Takový sváteční řidič je pak hrozbou sobě, ale i ostatním řidičům. Aby tomu tak nebylo, nabízí autoškoly kondiční jízdy.

Černé auto

Opětovná jistota v řízení díky kondičním jízdám

Přemýšlíte, co Vám přinesou kondiční jízdy? Říkáte si, proč „vyhazovat“ peníze za služby instruktora, když můžete sami trénovat? Jenže Vy samotní, nebo Váš protějšek se jen těžko může pochlubit praxí, znalostmi a zkušenostmi, jako profesionální instruktoři v autoškole. Sami se můžete také naučit špatným návykům při řízení i řešení dopravních situací. Instruktor autoškoly Vás však upozorní na chyby a nesrovnalosti, které zpozoruje při Vašem řízení. Předá Vám své zkušenosti. A to, že Vám například chcípne motor při rozjíždění na křižovatce, nebo se Vám podaří zaparkovat auto na popáté? Rozhodně se Vám nebude smát, popichovat Vás, křičet na Vás.

Bude záležet čistě na Vás, zda si objednáte jednu kondiční hodinu, nebo třeba tři, pět aj. Smyslem kondičních jízd je, abyste si byli jisti při Vašem řízení, abyste se nebáli usednout za volant, abyste byli připraveni na stresové situace v dopravě aj. A každému z nás trvá jinou dobu, než bude nejen prakticky připraven, ale také vnitřně ujištěn, že již tomu tak je. V tomto případě platí, čím více, tím lépe. S každou další kondiční jízdou budete vyježděnější, šikovnější a jistější v řízení.

Školení řidičů

Další z poptávaných služeb u autoškol je školení řidičů. Konkrétně se jedná o školení řidičů referentů – školení řidičů profesní osvědčení a vstupní praktické školení. Pojďme se blíže podívat na jednotlivá školení.

Školení řidičů – referentů

Bez tohoto absolvovaného školení se jen těžko obejdete, pokud Vás vyšle zaměstnavatel na služební cestu. A je zcela jedno, zda pojedete v jeho služebním voze, nebo si vezmete svoje soukromé auto. Co se týká Vás, jako zaměstnance, pak si jen pohlídejte, abyste nevyjeli na služební cestu, byť i jen na poštu, pokud jste nebyli na školení řidičů.Motorka

Četnost školení řidičů - referentů

Školení řidičů referentů probíhá vždy jednou za rok. Absolvovat byste ho tedy měli při nástupu do práce, a pak každý rok. Sami si však nemusíte zajišťovat toto školení. Je na zaměstnavateli, aby Vám školení řidičů domluvil a pohlídal i včasné opakování školení.

Školení řidičů z pohledu zaměstnavatele

Jste-li zaměstnavatelem, pak je dobré navázat spolupráci s kvalitní a zkušenou autoškolou. Navrhne pro Vaše zaměstnance rozsah i obsah školení. Můžete se také setkat s formou školení řidičů interaktivní formou, tj. za pomoci počítače. V tomto případě není nutná fyzická přítomnost školitele, ale „jen“ příslušný program. Je však třeba si uvědomit, že díky této formě sice šetříte čas, ale jen těžko se zaměstnanci dozví novinky a postřehy, které by pro ně mohli být důležité při jejich řízení.

Školení řidičů – profesní osvědčení z pohledu zaměstnavatele

Něco jiného je, pokud jste například dopravní firmou a zaměstnáváte řidiče, kteří jezdí s autobusy, kamióny aj. V tomto případě je třeba, aby se zaměstnanci účastnili vstupního i pravidelného školení. Koho všeho se týká povinnost absolvování zmíněného školení. Jedná se o řidiče, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení je opravňuje ŘP skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1+E.

Hrazení školení řidičů – profesní osvědčení

I když je situace na trhu práce taková, že pracovních míst není dostatek, můžete se setkat s nabídkou zaměstnavatele, že Vám vstupní školení, jako potenciálnímu zaměstnanci, zaplatí. Co se pak týká pravidelného školení, u něj je pak již standardem, že ho platí zaměstnavatel. Pro samotné zaměstnance je pak školení tzv. přidanou hodnotou a zvyšuje jeho možnosti dalšího uplatnění na trhu práce.Modré auto

Vstupní praktické školení

A pak zde máme** vstupní praktické školení**. Pro mnohé zaměstnance, ale také zaměstnavatele je novinkou. Již v úvodu jsme však uvedli, že jsou mezi námi sváteční řidiči. A i když zaměstnavatel při výběrovém pohovoru obdrží od potenciálního zaměstnance informaci, že vlastní řidičský průkaz, jen těžko s ním vyjde na dvůr a nechá ho projet, zaparkovat aj.

Výhody vstupního praktického školení

A tak se musí spolehnout na to, že uchazeč umí řídit, když to říká. Říká se však „důvěřuj, ale prověřuj“. Zaměstnavatel se tak může obrátit na autoškolu, která daného jedince prakticky prověří, jak je na tom s řízením doopravdy. Díky této službě pak v celé řadě případů nedojde k tomu, aby musel zaměstnavatel řešit vyřizování případných dopravních nehod. Ušetří si tak čas, ale také peníze a nervy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11492 (cesky-magazin.cz#146)


Přidat komentář