Kurzy plavání pro děti - Praha 10

Naučit se plavat je nezbytnou součástí lidského života. U dětí to skýtá mnoho výhod a jistě víte, že kurzy plavání pro děti absolvuje řada maminek. Chcete vědět proč a jaká je nabídka?

Plavání pro děti skýtá řadu výhod, které lidského tvora vybaví i do budoucna. Jednak dítě se jako malé lépe přizpůsobí vodě. Všimli jste si, že takové miminko se nezačne topit, když se ponoří pod hladinu? Taková blízkost k vodě by se měla proto pěstovat hned od začátku lidského života. Další devizou je pak kontakt matky s dítětem. Plavání je jednou z aktivit, která pouto posílí. A výjimkou nemusí být tatínek. Naopak, je trendem, že muži čím dál více tráví čas se svými dětmi od začátku jejich života, proto jsou takové aktivity vítané. S tím je společná i socializace. Jednak se malé dítě seznámí i s jinými miminky a také rodič nebude trávit čas doma jen s potomkem a bude ve společnosti. Seznamte se proto s nabídkou plavání pro děti blíže.

plavání miminek

Plavání s dětmi – rodiče a děti

Toto je velmi častá forma výuky plavání s dětmi. Jedná se o plavání, kterého se účastní menší skupinka rodičů s ratolestmi. Zde je velkou výhodou to, že se setkáváte s lidmi, kteří mají podobnou životní náplň, tudíž si utváříte i nové přátele. Navíc se vaše dítko učí motorice, sportuje a zpevňuje se mu tak kostra. Navíc, když se dítě v seznámí s vodou v dětství, tak to pro něj není v dospělosti tak složité. Lépe se adaptuje na prostředí, které pro člověka není tak úplně přirozené, protože se pohybuje více na suchu.

Plavání pro děti je koncipováno do bloků. Ze začátku se rodiče nejprve se vším seznámí. S lektorem, s ostatními a také s vodou a náplní výuky. Rodič se nejprve naučí manipulaci s dítětem. Lektor vám všechno řekne, jak své dítě držet, co ho učit a jak ho chránit. Ze začátku se všichni učí koordinaci pohybu dítěte ve vodě a také souznění rodiče s dítětem. Důraz je kladen hlavně na hravost. Dítě se tak neznudí, drží s jeho zájem a tím se rozvíjí jeho adaptabilita k vodě. Pod vedením zkušeného instruktora se vaše dítě naučí správným pohybům, které si pak s sebou ponese celý život. Co se týká prostředí, tak protože se jedná o místo, kde jsou citlivé děti, je k tomu přizpůsobena i kvalita vody. Teplota bazénu je velmi příjemná (většinou kolem 30°C) a voda je uzpůsobená i alergikům či jinak citlivým lidem. Každopádně, pokud máte nějaké problémy, můžete předem říci instruktorovi, co vám třeba vadí a společně se dohodnete.

Plavání s dětmi – předškolní děti

Zde se jedná o cvičení pro děti, které jsou už ve vyšším věku. Proto sem mohou docházet i sami. Koneckonců je to i možnost, jak získat nové kamarády. Může to ale být výuka i dětí, které spolu chodí do školky. V těchto lekcích se už více zaměřuje výuka na tělesnou schránku organismu. Jedná se o přirozený vývoj dětí a překonávání bariér. Může to být třeba strach z vody nebo ostych se potápět. Děti se učí používat plavecké pomůcky a naučí se flexibilně využívat vodu. Rovněž je to forma her a zábavy, kde se ale zároveň všichni sportovně vyžijí.

plavání děti předškolního věku

Plavání s dětmi – individuální výuka

Jestli chcete mít soukromé hodiny, můžete si je objednat. Je to výhoda zejména v tom, když máte třeba nějaký problém. Díky individualitě se může lektor věnovat jen vám a vašemu dítěti a tím se problém odstraní. Individuální výuka se pak lépe koordinuje časově. Nemusíte mít pravidelné lekce, jako když vás je ve výuce pět, ale můžete slaďovat termíny pružněji.

Cvičení ve vodě - Praha 10

Cvičení pro všechny věkové skupiny ve velkým trendem a skýtá spousty výhod. Jednak to jsou pohyby, které opakují běžné cviky na souši. Tím, že působí tlak vody, se ale vytváří odpor, který musí tělo vydávat a tím pádem se efektivněji posiluje. Paradoxně ale necítíte větší námahu. Tím, jak vás omývá voda, nemáte nepříjemný pocit potu a ještě se osvěžujete. Navíc v kolektivu je to mnohem větší zábava.

Soukromé plavání - Praha 10

Pokud třeba chcete mít s přáteli bazén jen pro sebe, je tu možnost rezervace. Toho využívají třeba školní skupiny dětí, které mají plavání v rámci tělesné výchovy. Soukromé hodiny plavání mohou být třeba i rehabilitační formou sportu, kdy potřebujete vykonávat určitý pohyb a nepotřebujete, aby se vám v trase někdo pletl. Soukromé plavání může být ale i zábava. Třeba můžete mít party ve vodě s přáteli, kde bude hrát muzika. Stejně tak můžete překvapit svého partnera, když strávíte společné chvíle v netradičním prostředí.

Využijte bohaté nabídky plaveckých kurzů pro rodiče a děti. Jednak budete v kontaktu s lidmi, kteří mají podobné zájmy a životní náplň. Vaše dítko se tam seznámí s jinými dětmi a i ve velmi raném věku si už může vytvářet nějaké vazby. Plavání dítě lépe připraví do života nejen fyzicky, ale otevře mu i mentální sféru. Při motorice totiž musí používat i mozek a tím pádem se jeho osobnost rozvíjí celkově. Navíc není na škodu zde připomenout ono známé pořekadlo „co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš". Jedná se skutečně o ten fakt, že dítě velmi adaptabilní a schopné a nejlépe se všem novinkám přizpůsobí v raném věku. Opět skončíme u toho, že je možné, že se dítě nezakucká, když ho ponoříte pod hladinu. Přirozeně i dokáže snáze vštípit, jak v takových situacích reagovat. Proto zabalte plavky, ručníky a s mimčem se vydejte k profesionálům, kteří vás budou vést v bazénu. A ještě u toho bude legrace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11497 (cesky-magazin.cz#184)


Přidat komentář