Advokátní kancelář - Profesionální advokát Praha

V životě nás překvapí řada situací. Zásluhou toho se setkáváme s problémy, které je nutné řešit s ohledem na zákon. V těchto situacích nám pomůže šikovný advokát. Stačí se nebát a obrátit se na toho pravého.

Právo v našem životě

Zajímavé je, že na každý problém známe lék a řešení. Jen co se týká práva a právních záležitostí, tak nějak uhýbáme. Velmi často se tyto problémy řeší s přáteli, hledá se pomoc na internetu, v podobě vzorových smluv apod. Své by mohla říci i knihovna. I sem se chodí řada lidí radit. Vyhledávají zákony, nahlíží do odborných publikací, opisují znění zákonů. Ovšem problémy, které souvisí nějakým způsobem s právem, ať již je to sepsání smluv, řešení majetkové, dědické, rozvody, či předmanželské smlouvy a mnohé další, patří do rukou odborníků. Každý případ je totiž jiný a i přístup může být odlišný. A dokonce i v případě, že jde o věc podobnou, ne-li stejnou. Pokud se tedy snažíte dosáhnout řešení sami, pak se v budoucnu můžete dostat do problémů.

Profesionální advokát Praha 1

Nebojte se advokátů

Řada lidí říká, že** advokátní služby** jsou drahé a že nebude nikomu nic vykládat, zvláště ne právníkovi či advokátovi. No a ti samí lidé pak se zaujetím sledují v televizi pořad, kde úspěšný advokát či advokátní kancelář brilantně řeší jeden případ za druhým. No není to paradox? Pravdou je, že advokáti jsou lidé jako my všichni a jejich práce je nejen zajímavá, ale i prospěšná. Navíc, stejně jako například lékaři, jsou vázáni tajemstvím a o svých případech nesmějí mluvit. Takže pokud se svěříte se svými problémy advokátovi, pak se vám dostane nejen pomoci, ale i úlevy, poněvadž již na problém nebudete sami. Advokát vám pomůže vyřešit právní spory, sepíše s vámi smlouvy, bude se za vás bít u soudu. Je to člověk jako vy, jen jeho práce je o pomoci druhým. Možná právě vám.

Občanské právo

Jde zřejmě o nejrozsáhlejší právní odvětví. A také o odvětví, které je nejčastěji novelizováno. Souvisí to právě s širokým záběrem občanského práva. Řeší se zde společenské majetkové vztahy fyzických a právnických osob a také státu, dále právní vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti. Co se týká občanského práva, tak vám advokátní kancelář pomůže s uzavíráním smluv, s řešením sporů, s řešením majetkoprávních vztahů, bytových problémů, ať již půjde o smlouvy nájemní nebo například problém s neplatiči. Advokátní služby vám pomohou i při zakládání bytových družstev. Ještě více zřejmě při jejich zániku. Velmi ošemetné jsou také nemovitosti, řešení zástavních práv a věcných břemen. Do sporu o náhradu škody je lépe vstoupit s advokátní pomocí. Stejně tak je to i u řešení veškerých sousedských sporů, které se jinak často vyvíjejí dosti iracionálně. Zapomenout nelze u občanského práva na zastupování u soudu. S advokátem vás nic nepřekvapí ani nevyvede s rovnováhy.

S kvalitním advokátem je rozvod o něco málo jednodušší

Rodinné právo, rozvody, výživné

Rodinné právo samo o sobě je velmi komplikované. Patří mezi kombinovaná práva a to proto, že spadá do soukromého i veřejného života. Zabývá se zákony o rodině, rozvody, ale i sociální ochrannou dětí. Již samotný rozvod je velmi těžký. Vždyť se boří mosty, padají zlá slova. Řeší se vina, ale i majetkoprávní spory. Rozvody se dělí do dvou kategorií.** Na dohodnuté,** ze kterých zúčastnění vycházejí tak nějak lehčeji a nedohodnuté, kde většinou dochází k velkým problémům. Velmi často pomáhá předsvatební smlouva, která by měla řešit i případný rozvod. I tu vám pomůže sepsat advokátní kancelář. Pokud chybí, pak u rozvodu je nutné vyřešit nejen majetkoprávní spory, ale i vztahy rodičů a dětí. To znamená** výživné** a samozřejmě** stýkání dětí s oběma rodiči**. Do rodinného práva spadá i uznání otcovství. Nejste-li si tedy jisti, kdo je otcem dítěte, pak vám situaci pomohou vyřešit nejen testy otcovství, ale i advokát, který vás zastoupí u soudu.

Dědické právo

Je dalším odvětvím občanského práva, které však spadá do velice citlivých kategorií. Řeší se zde veškeré dědické problémy. Je sice pravda, že dědictví je tak nějak automaticky vyřešeno zákonem, ale jen v případě, kdy nedochází k žádným problémům. Dnešní doba však je problémů plná. Dědíme totiž nejen majetek hmotný a duchovní, ale i dluhy. Již proto je lépe mít v zádech advokáta, který v případě dědictví může do situace zasáhnout a získat tak čas pro vaše rozhodnutí, případně vám nabídnout nejvýhodnější řešení nastalé situace. Pokud budete dědit ze závěti, pak je přítomnost advokáta asi nejvhodnější. Problémy mohou nastat v okamžiku, kdy se rozhodnete** sepsat závěť** a někoho s rodiny vydědit. Advokát vám pomůže také ve vypořádání dědických podílů. Ne vždy jde vše hladce.

Obchodní právo

Obchodní právo je problematické. Často jde o slovíčkaření. A tak zde je více než, kde jinde vhodné mít advokátní kancelář, která se bude o vaše firemní záležitosti starat. Výhodné je mít jen jednu advokátní kancelář, která se vám postará o vše, co s právní cestou souvisí. Tedy o ošetření** smluv** mezi podnikatelskými subjekty, o správnou formulaci veškerých smluv, o** řešení sporů**, o plnění jednotlivých smluv a o mnohé další právní problémy, které s chodem firmy souvisí.

Pracovní právo

I pracovní právo dokáže člověku připravit těžké chvilky. Zejména pokud vás neoprávněně propustí, nebo vám dají k úhradě nějakou škodu. Řešení pracovněprávních vztahů se může lehce dostat až k soudu. Nejlépe je pokud se obrátíte na advokátní kancelář, která vás zastoupí a která často dokáže sjednat dohodu bez účasti soudu. Častokrát se tento přístup opravdu vyplatí.

Konec hádkám v manželství

Další služby advokátní kanceláře

Na advokáta se můžete obrátit, i pokud potřebujete sepsat jen jedinou smlouvu. Je to mnohem lepší než okopírování smlouvy z internetu. Tak máte jistotu, že smlouva je platná a pro vás výhodná. Advokátní kancelář vám pomůže i tehdy, pokud potřebujete z někoho dostat své peníze. Zabývá se totiž také vymáháním dluhů. Někdy je tato cesta opravdu jediným způsobem jak o všechno nepřijít. O službách, které si můžete u advokátní kanceláře objednat, bychom mohli psát ještě dlouho. Jedno je však jisté. Advokátní kancelář je tu pro vás. Je tu proto, aby vás ochránila a pomohla vám. Nezapomeňte na obligátní větu, že neznalost zákona neomlouvá. Advokát však má všechny zákony v malíčku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11503 (cesky-magazin.cz#253)


Diskuze a zkušenosti

pavel ferenc | 02.12.2014 02:33
Re: Advokátní kancelář - Profesionální advokát Praha 1 Prosim o pomoc promého syna Pavla Ference je zadržen na vazbě Teplicích na základé vipovědí narkomanú prý jim udajně prodal drogi a byl zadržen policsty v děčině a ty podali návrch soudu v ustínad labem a by bil prědán na vazbu odnesli ho vtryku a teplakách co pak to je Možné u pavla doma nic nenašli navic jsme spolu tento byt davali dohromady Pomocte muj syn Trpí mám ho velmi rád a miluji svého sina není to žádný diler drog navíc ma krásnou malikatou cerušku Valentínku která čeká naněj doma a volá domobilu Tati Táto a tata jse ne ozívá jse stoho zdrceni byli jsme zaním na vazbě Teplicích bil celí pohublí na víc jse mu zvedal žaludek mněl nasobě vytahanou mikynu osříhan na krátko slzi v očích byl jsem šokován jako Otec svého synka nepřeji to nikomu tu beznáděj nemoh jsem mu nijak pomoci napsal nám že ponašem odchodu ho prý přěřadily najiný odil pokoje a to dělají nadále pořád ho takle přemístují to nam zas napsal tonení přece možné aby to tak dělali vždit i ten pes má své misto muj syn není zlí člověk jeto m


Přidat komentář