Advokátní kancelář Praha 10

Snad každý se někdy dostal do situace, kdy potřeboval radu z oblasti práva. Nejlépe je, pokud se v těchto situacích obrátíte na advokátní kancelář, která vám poskytne cenné rady a pomůže vám tyto problematické situace zvládnout.

Kde najít radu ohledně práva?

To je častá otázka někoho, kdo se dostal do těžké životní situace, do sporu nebo kdo potřebuje sepsat nějaký typ smlouvy. Právo je sice důležité a jak se říká, neznalost práva neomlouvá, ale běžný člověk nemůže znát právo cele a dokonale. To by pak nemělo smysl, aby po dlouhá léta studovali právníci, ze kterých se dalším studiem stanou advokáti a třeba i soudci. Právě ti by totiž měli právo znát dokonale a oni by měli běžného občana labyrintem zákonů provádět. Dovolím si tedy onu větu malinko pozměnit. Neznalost zákona neomlouvá, poněvadž v případě vaší potřeby se můžete obrátit na bezpečného průvodce – advokáta.

Advokátní poradny a advokáti

Stále existuje dost lidí, kteří než by se obrátili pro právní pomoc, tak ji vyhledávají všude možně. Na internetu, v knihovnách, nebo dokonce studují i zákony. Ale každý zákon se podle situace dá vyložit několika způsoby. A pokaždé to může vyznít jinak. Jednou ku prospěchu, podruhé spíše může ublížit. A tak je mnohem lépe svěřit své problémy do rukou těch, pro které je zákon denním chlebem. Advokáti jsou lidé, kteří nejenže mají vysokoškolský diplom, ale zabývají se studiem mnohem déle. Advokát je vyšší specializace, kde kromě vysokoškolského vzdělání v rámci magisterského studia musí každý, kdo se chce stát advokátem absolvovat tříletou koncipientskou praxi, složit advokátní zkoušku a slib a musí být zapsán v seznamu advokátů v České republice. Jak vidíte, cesta k práci advokáta je dlouhá a vyžaduje opravdu vynikající znalosti. A tak ti, jež mají své advokátní kanceláře, kde nabízejí své služby, jsou opravdu odborníci na svém místě, kteří vás vyvedou z vašich problémů, jak nejlépe to půjde. A nejen to, pomohou i s obAdvokátní knihyyčejnou smlouvou, závětí, rozdělením majetku nebo tak banální, ale přesto vysoce nepříjemnou záležitostí jakou jsou sousedské spory.

Právní odvětví

Právní zákony jsou široké a existuje mnoho odvětví, které se vztahují na různé životní situace. Přesto je řada situací, které se v našem životě vyskytují častěji. I právo je zde propracovanější, ale bohužel se také velmi často mění. Jsou to oblasti, kde potřebujeme nejčastěji pomoci. Týkají se velmi často našich povolání, smluv, partnerského života, rodiny, ale i povinností vůči státu. Pojďme se tedy v krátkosti podívat na jednotlivá práva.

Obchodní právo

Jde o velmi problematické právo. Nejen, že zde velmi často dochází k úpravám, ale jde především o peníze. Velmi často zde jde o slovíčkaření, zejména ve smlouvách, u kterých pak dojde k problémovým situacím. Obchodní smlouvy by měly být obzvláště pečlivě sepsány. Vyplatí se zde pomoc advokátní kanceláře. A nejen zde. Advokátní služby jsou výhodné i při zakládání společností, zakládání podnikatelské činnosti, sepisování jednotlivých pravomocí. V obchodním právu se vyplatí mít jednu advokátní kancelář, se kterou budete spolupracovat dlouhodobě. Tak vás bude znát a může vám pomoci nejen se smlouvami, ale například i se zastupováním u soudu.

Práva k nehmotným statkům

V současné době se stále častěji setkáváme s kopírováním a následným používáním i prodejem různých projektů, autorských prací, počítačových i jiných programů, obchodních nápadů a také zneužíváním obchodních známek nebo jmen. To vše se dnes dá řešit zákonnou cestou. Pokud se dostanete do situace, že někdo zkopíruje váš nápad nebo projekt, nebojte se obrátit na advokátní poradnu. Ta dnes již má způsoby jak se dobrat vašich práv. A věřte, že to stojí za to.

Daňové právo

Toto právo tlačí každého podnikatele na konci a zejména na začátku roku. Ne každý se v daňových zákonech opravdu vyzná a ne každý umí využít toho, co nabízejí. A tak pokud chcete maximálně využít všech výhod, které poskytují pak je lépe nechat** zpracování veškeré účetní a daňové agendy** na odbornících. Ti vám poradí, postarají se o vaše daňové přiznání, případně zařídí i jeho odklad, a pokud je to zapotřebí, pak vás zastoupí před finančním úřadem či před soudem.

Insolvenční právo

Nejste schopni splácet své půjčky, úvěry, hypotéky a jde na vás jedna exekuce za druhou? To je celkem častý problém současné doby. Existují však řešení. Nyní nemám na mysli řešení v podobě pochybných nabídek dalších bank a jiných institucí. Řešit tuto situaci vám pomůže advokátní kancelář. Ta se po dodání všech podkladů dokáže zorientovat ve vaší situaci a najít z ní nejméně bolestivou cestu. Advokátní kancelář vás může zastupovat, ať již jste v roli dlužníka nebo věřitele v insolvenčním řízení. Stačí se nebát a se všemi problémy, ať již se týkají osobní nebo podnikatelské sféry se obrátit na odborníky.

Občanské právo

Jde zřejmě o nejrozsáhlejší právo vůbec. A patří, stejně jako právo obchodní, k právům, u kterých dochází nejčastěji ke změnám. Pokud byste se chtěli sami Váhav těchto prvních zákonech orientovat, budete stále narážet na něco nového, něco novelizovaného, něco co již neplatí, co opět platí, co je podmíněno, co naopak má přednost. Čert, aby se v tom někdy vyznal. Anebo, raději advokát. Ten situaci sleduje, je neustále v obraze a tak vám pomůže se vším, s čím se v rámci občanského práva na něj obrátíte. Mohou to být převody nemovitostí, prodej, koupě, darování, dědictví, nájemní a podnájemní smlouvy, věcná břemena, rodinné a majetkové spory manželů, rodiny, sourozenců, spory ohledně dětí, ochrana osobnosti a mnoho dalšího, zde nejmenovaného. Samozřejmostí je, že pokud požádáte advokátní kancelář o pomoc, pak vás zastoupí před soudem a to ve všech stádiích řízení.

Trestní právo

To se mi nikdy nemůže stá! A ouha, je to zde. Ano, do problémů s** trestním právem** se dostanete ani nevíte jak. A nemusíte nutně a úmyslně spáchat trestnou činnost. Někdy stačí malá chybička a náhle stojíte před soudem. Zde se pak opravdu bez pomoci zkušeného advokáta neobejdete. Advokátní pomoc však v tomto případě je dobrá a troufám si říci, že i nutná hned v začátku problému. Tak máte jistotu, že za vámi stojí zkušený a právně zdatný advokát, který vás povede nejsnazší cestou z problému ven. Advokátní poradna vás zastoupí a pomůže u trestní obhajoby, ať již je zaměřená na majetkovou nebo hospodářskou trestní činnost, poskytne vám trestněprávní poradenství, zastoupí vás v trestním řízení i před orgány činnými v trestním řízení.

Nebojte se advokáta

Mnoho lidí se bojí oslovit advokátní poradnu, ať již ze strachu z medializace nebo z obavy o cenu služeb. Není se třeba bát. Advokát přistupuje ke svým klientům zcela** individuálně**. Stejně jako lékař zachovává tajemství. A co se ceny týče? Ušetřit za právní služby advokáta, vás může stát mnohem více. A to klidně zbytečné peníze v podobě desítek tisíc i několika milionů nebo ztráty osobní svobody.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11505 (cesky-magazin.cz#272)


Přidat komentář