Advokátní kancelář - Kvalitní advokát Ostrava

Nevíte si rády s právními záležitostmi? Potřebujete k ruce odborníka, ale nevíte kam se obrátit? Dnes vás seznámíme s prací advokáta, ať víte, jak a podle čeho si můžete vybírat.

Říká se, že neznalost zákona neomlouvá. V silách běžného člověka ale samozřejmě není znát každý paragraf, když má jinou pracovní náplň. Nicméně před soudy nebo v situacích, kdy se právo řeší, vás skutečně nic neomluví a musíte mít při ruce znalého a dobrého právníka. Kdy tedy právníka vyhledat? Takových situací je spousta, některé k tomu dokonce i vybízejí (soudní líčení, rozvodová stání apod.). Stejně tak se ale můžete na právníka obrátit, když máte problémy s vyřízením některých záležitostí (podepisování smluv, uzavírání kupních záležitostí, řízení dědictví apod.). Investice do služeb advokáta vás ušetří nejen mnoha starostí, ale v konečném důsledku i financí, protože se najde účinná a schůdná cesta k řešení vašich problémů. Jaká je nabídka a v čem vám může advokát pomoci se tedy podíváme v následujících řádcích.

 

Kvalitní advokát Ostrava

 

Advokát – výhody

Spousta lidí si myslí, že služby advokátů jsou drahé a že si je nemohou dovolit. Pokud se ale ocitnete v situaci, kdy byste advokáta potřebovali, jedná se už o nějaký problém, který se nejčastěji může týkat financí. V takovém případě budete potřebovat poradit nebo zastupovat, aby se předešlo určitým problémům, které vás v konečné fázi mohou stát daleko více peněz než vynaložená investice do advokáta. Toho můžete oslovit v různých případech, jak jsme již jmenovali, proto si je přiblížíme konkrétněji.

Advokát – zastupování

Zastupování je v podstatě všeobecnou formou služeb advokáta. Je to dáno situací od trestního řízení, přes obchodní jednání až po rodinné spory. Pokud si vyberete služby advokáta v takovém řízení, předně se s vámi advokát podívá na váš případ. Jednak si sám pro sebe rozebere danou věc a bude snažit hledat cesty, které co nejschůdněji vyřeší vaši situaci. Taktéž vás obeznámí s danými možnostmi, abyste věděli, co můžete například od procesu čekat. V rámci možností můžete mít také někdy i na výběr, že vás bude advokát u procesu zastupovat přímo, pokud nebude nutná vaše přítomnost u soudu. To už ale záleží na okolnostech případu.

Advokát – smlouvy

Podepisujete smlouvy často? Nejspíše ne, pokud tedy nemáme na mysli třeba smlouvy s bankami, kupní smlouvy a podobné listiny drobného rázu, i když i v těchto případech se může najít problém. Protože ale dnes existuje řada podvodníků, kteří chtějí písemným závazkem něčeho využít, měli byste vědět, k čemu se se smlouvou opravdu zavazujete. Proto se nebojte zeptat, jestli se na smlouvu můžete podívat s právníkem. Ten vám totiž nejlépe vysvětlí různé paragrafy, které jsou v textu zaneseny, odhalí například některé nevýhody, které pro vás plynou a podobně. Raději se sejděte s odborníkem hned, než abyste něco řešili pozdě.

Váha osudu

Advokát – rozvody a výživné

Dnes se rozvádí polovina manželství a ke konci bývají majetkové rozepře nebo dohady o děti někdy velmi komplikované. Proto je nutná přítomnost racionální a zkušené osoby, která nejen vyřeší vaše spory, ale svým způsobem mezi vámi udělá hned jasno a zabrání třeba i těžkým konfliktům. I když si při sňatku spousta lidí slibuje, že i kdyby se cokoli stalo, zůstanou přátele, zhrzenost, zklamání a jiné faktory dělají divy a na konci manželství se pak spousta partnerů diví, jak se jejich protějšek vybarvil. V této fázi také slouží advokát i v počátku vztahu, tedy zejména při sepisování předmanželské smlouvy. Někdy je totiž dobré mít právní věci hned od začátku v pořádku a mít jasno.

Advokát – poradenství

Pokud si nevíte s něčím rady, nemusíte mít hned advokáta jako zástupce, ale můžete se objednat na konzultaci. Může to být třeba v případě dědictví, kdy nechcete rodinného příslušníka, který je taktéž dědicem, dohnat k soudu, ale také si zároveň chcete ujasnit, na co máte nárok. V takových případech stačí konzultace, kdy vám profesionál osvětlí situaci a řekne, na co máte nárok.

Advokát – vymáhání pohledávek

Pokud vám někdo dluží peníze, vymáhat je na vlastní jednání je velmi riskantní. Je proto dobré mít v takových případech oporu v zákoně, tedy přes advokáta, který vám pomůže získat to, co vám patří. Může se jednat o vymáhání různých dluhů, kdy se vše urovná bez nějakých nekalých záležitostí a kdy budete mít oporu právě v právním systému. S tím ale souvisí i určitá prevence v hrozbě nějakého podvodu. Pokud někomu půjčujete peníze, a může to být třeba i kamarád, je vždy lepší mít na tyto záležitosti právní doklad. Jestli se jedná o vyšší částku, je dobré sepsat danou situaci, abyste v případě komplikací zamezili tomu, že by vám dlužník něco nechtěl vrátit.

Rozsudek

Advokát – úschovny

Máte nějaké cennosti a potřebujete je uschovat? Pak je dobré mít úschovu zajištěnou u profesionála, který je zaštítěn solidností. Může se jednat o listiny i peníze.

Obraťte se na advokáta, abyste předešli pozdním problémům, které se vám mohou přihodit. Jak jsme již zmínili, neznalost zákona neomlouvá. Zákony se musí řídit každý, a neví-li jak na to, je přítomnost advokáta nutností.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11515 (cesky-magazin.cz#440)


Přidat komentář