Zednické práce a rekonstrukce Teplice

Připravte se důkladně na zimní měsíce a zrekonstruujte své bydlení k obrazu svému, aby Vám poskytovalo požadovaný standard, komfort a absolutní pohodlí. S profesionální firmou budou veškeré stavební práce provedeny během několika dní.

Zednické práce v zimě?

Zima se neúprosně blíží a Vy jste nestihli všechny stavební práce, které jste měli pro letošní rok naplánované? A co Vám brání v nich pokračovat nebo je teprve zahájit? Možná jste si i Vy mysleli, že zima rozhodně nepatří k vhodnému ročnímu období pro zednické práce. Zedníci se i v zimě můžou věnovat zedničině plnohodnotně. Můžou se věnovat suchým pracím s použitím sádrokartonu, ale stejně tak, za pečlivého dodržování podmínek i procesům mokrým. Zedníci si poradí za každého počasí se zemními pracemi, s betonáží, se zděním, výstavbou svislých i vodorovných konstrukcí a dalšími pracemi. V případě, že teplota klesne pod bod mrazu, i tomuto se dají použité technologie přizpůsobit mnoha různými opatřeními.

Provádění omítek

Jednou z hlavních činností zedníků je provádění omítek. Tato práce není jednoduchá. Musí být prováděna pečlivě, beze spěchu, s použitím správného vybavení, kvalitního materiálu a víc než jinde se vyžaduje, aby tyto práce prováděl odborník. Omítat je možné i přes zimu. Je potřeba ale dodržet pravidlo o teplotě. Vzhledem k tomu, že venkovní omítky se špatně chrání před chladem, je pozor dávat na deštivé nebo mrazivé počasí alespoň v následujících dvou týdnech po jejich provedení. V zimním období se doporučuje provádět omítky hrubé a jádrové, protože případné vady, ke kterým by mohlo dojít v důsledku zrání v chladu, je možné snadno opravit. Ovšem sádra se v zimě chová trochu jinak než v letních měsících. Proto s těmito pracemi raději počkejte na jaro, nebo se do nich pusťte ještě teď, dokud není zima. U vnitřních pracích nezáleží na počasí venku, ani na tom, co je zrovna na roční období. Při osazování různých předmětů se upřednostňuje raději suchý proces.

Rekonstrukce nemovitosti

Jestliže nastala doba, kdy jste usoudili, že Váš byt nebo dům zestárnul, nebo Vám přestal funkčně nebo dispozičně vyhovovat, je možná nejvyšší čas začít uvažovat o jeho modernizaci, nebo kompletní rekonstrukci. Při rekonstrukci jakéhokoliv rozsahu se jedná o velký zásah do obytných prostor. Při těchto pracích se vždy vyžaduje odborné a profesionální provedení. Amatérský zásah by mohl mít za následek stavební a hygienické komplikace. Rekonstrukce bytu nebo domu bývá ve většině případů náročná jak časově, tak i finančně, proto je potřeba ji důkladně naplánovat a promyslet.

Rekonstrukce bytu svépomocí

Přesto že jste zvyklí pracovat rukama, tu a tam jste pomohli kamarádovi se stavebními pracemi a jste na tyto práce šikovní, jako laik nemáte možnost naplno proniknout do stavební tématiky, čímž se ochudíte o mnoho možností, které se Vašemu bydlení nabízí. Rekonstrukce bydlení svépomocí bývá zdlouhavá, často i nákladnější, náročná nejen pro Vás, ale i pro Vaše sousedy a výsledek není nikdy zaručený.

Rekonstrukce s pomocí specializované firmy

Nabízí se Vám možnost buď si najmout řemeslníky různých profesí a tyto nechat pracovat ve Vašem obydlí, což někdy zapříčiňuje mnoho úskalí, např. taková, že práce na sebe nemusí navazovat tak, jak by měly, nebo může dojít k rozdílným názorům řemeslníkům na způsob provedení, použité materiál, aj., nebo můžete rekonstrukci svěřit specializované firmě. Touto druhou možností si ušetříte mnoho starostí, času i peněz. Profesionál Vám dokáže po důkladné prohlídce místa poradit a upozornit Vás na všechna úskalí. Vy mu sdělíte, jaké máte požadavky, jak si modernizaci představujete a do jaké cenové relace byste se rádi vešli. Na základě toho Vám odborník navrhne nejlepší možné dispoziční řešení a vypracuje pro Vás cenovou nabídku. Takto specializovaná firma Vám provede kompletní rekonstrukce od vytvoření projektu, zajištění bouracích prací, odborných prací, přes dodání materiálu, jeho instalaci a montáž a po závěrečné vybavení interiéru.

Bourací práce

Bourací práce, při kterých dochází k dotčení nosných prvků stavební konstrukce, můžou být prováděny jedině dle technologického postupu. Specializovaná firma provádějící bourací práce musí zajistit před samotným zahájením bouracích nebo rekonstrukčních prací průzkum stavu objektu po statické stránce, z hlediska použitých materiálů, technického vybavení, zajištěn veškerých rozvodů a vedení, atd. Při bourání budov je potřeba zajistit prostor, ve kterém se bourací práce provádějí. Při takové práci je potřeba zajistit i stálý dozor, a to při bourání staveb, které jsou vyšší než přízemní, nebo při kterých se strhávají svislé konstrukce od výšky 3 metrů, při bourání schodišť, při strojním bourání atd. Profesionální firma, která bourací práce provádí, odstraňuje vybouraný materiál tak, aby nedocházelo k přetížení podlah. Při bouracích pracích postupují odborníci tak, aby nebyla nijak narušena stabilita okolních objektů.

Betonářské práce

Betonářské práce zahrnují širokou škálu prací, jak v interiéru, tak i ve venkovním prostředí. Specializované firmy provádějící betonářské práce zajišťují veškeré dodávky materiálu a všeho, co je potřebné k bezproblémovému dokončení sjednané zakázky. Po dohodě je možné, aby si samozřejmě zákazník sám zajistil dodávku materiálu, má-li možnost sehnat materiál levněji nebo má-li materiál k dispozici. K nejběžnějším betonářským pracím patří např. betonování základů, základových patek, základových pásů, betonování základových desek. Mezi další často prováděné betonářské práce patří betonování sloupů, patek, pilířů, osazování obrubníků, obetonování bazénů nebo ztužujících věnců rodinných domů. Betonářské firmy vedle precizního provedení prací poskytují i kompletní odborné poradenství, které se týká této oblasti. Samozřejmě Vás seznámí s ceníkem za materiál a za provedené práce. Konečná cena pak vždy závisí na specifických vlastnostech dané zakázky. Cenovou nabídku Vám firma vyhotoví zcela zdarma a pak už záleží jen na Vás, které firmě dáte přednost. U betonářských prací je velmi důležitá odbornost a kvalitní provedení, neboť následné bourání betonu je opravdu práce náročná, nákladná, zdlouhavá a špatně proveditelná.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11446 (cesky-magazin.cz#487)


Přidat komentář