Zámková, vegetační a skladebná dlažba - Kutná Hora a okolí

Součástí stavebních realizací a úpravy venkovních míst je také budování chodníků a užitných ploch ze zámkové, vegetační nebo skladebné dlažby. O tyto plochy je také třeba pečovat a čistit je.

V okamžiku, kdy jsou dokončeny stavební práce, které souvisí s používáním těžké techniky při stavbě domů nebo objektů, je třeba přistoupit také k renovací okolí stavby. Obvykle se jedná o vybudování chodníku, cesty, parkoviště nebo odstavné plochy. Na řadu tedy přichází pokládka zámkové nebo vegetační dlažby, vybudování vjezdu, pokládka obrubníků pro komunikace apod.

Zámková a plošná dlažba

Jak vlastně vznikl název zámková dlažba? Tento název je odvozen od způsobu skládání dlažby, protože jednotlivé dlaždice do sebe zapadají a dlažba pak vytvoří zámek. Použití zámkové dlažby je velmi široké, ze zámkové dlažby jsou realizovány chodníky, cesty, terasy, parkoviště, odstavné či pracovní plochy nebo například zastávky autobusů. Dalším typem dlažby je plošná dlažba, kterou tvoří dlaždice. Ty mohou mít rozměr čtverce nebo obdélníku.

Skladebná dlažba

Skladebná dlažba má na rozdíl od zámkové dlažby zaoblené tvary a patří do skupiny dlažeb, které se hodí například do historických míst, na pěší zóny a komunikace v centrech měst nebo nově budovaných parků a zahrad, kde je třeba vytvořit atmosféru, a kde by se klasická zámková dlažba nehodila. Skladebná dlažba totiž jako celek vytváří obraz klasické dlážděné plochy a v poslední době ji stále častěji můžeme spatřit také na soukromých pozemcích v okolí rodinných domů. Skladebná dlažba se může lišit pouze velikostí a plastickým reliéfem nášlapné plochy a vyrábí se pouze v sestavě, nikoliv po jednotlivých kamenech. Dlažba se může lišit také v barevnosti jednotlivých kamenů a pokud vám skladebnou firmu položí specializovaná firma, kombinace velikosti jednotlivých kamenů a jejich barev vytvoří reprezentativní okolí vašeho domu.

Vegetační dlažba

Podstatou vegetační dlažby je prvek, jehož řešení umožňuje provedení zpevněné plochy při současném částečném zatravnění plochy. Podíl zeleně pak bývá asi 35 % z celkové zpevněné plochy. Vegetační dlažba je používána všude tam, kde potřebujeme zlepšit zpevnění svahů, náspů, hrází a den vodních nádrží. Výsledkem je tedy zpevněná plocha, která ale současně při pohledu zdálky vypadá jako běžný trávník.

Pokládka dlažby

Pokud už se nemůžete dočkat, až vám odborná firma novou dlažbu položí, ale probíhají u vás nějaké stavební práce, ještě vydržte. Dlažbu nechte vždy položitna závěr, tedy jako poslední krok. Doporučuje se také, aby byly před položením dlažby provedeny veškeré základní hrubé zahradnické práce jako jsou úpravy terénu, případně instalace bazénu, osvětlení, zavlažování apod. Pokud by byl dlažba položena dříve, určitě by se po ní začalo popojíždět vozidly, řemeslnici by na ni mohli začít odkládat obaly od barev nebo vozit zeminu a v takovém případě by nová dlažba nezůstala beze stop. Jistě by byla škoda, kdyby došlo na povrchu dlažby k vytvoření neodstranitelných skvrn.

Výběr dlažby

Při výběru zámkové dlažby rozhoduje zejména způsob použití dlažby na požadované celkové zatížení plochy a charakter podloží. Pokud se obrátíte na specializovaného dodavatele dlažby, provede realizaci podloží a dlažby tloušťky 35–50 mm pro chodníky, terasy, zahradní prvky či pěší zóny, tedy pro chodce. Pro příjezdy k domům, vjezdy, nebo chodníky, kde je slabý provoz osobních aut se používají dlažby tloušťky 60–70 mm. Pokud si přejete vybudovat parkoviště, zastávky nebo obecní komunikace, kde bude intenzivní provoz středního zatížení, firma použije dlažbu tloušťky 80 mm. Pro odstavná a nakládací místa kamionové dopravy nebo pro plochy s intenzivním a těžkým provozem se používají dlažby tloušťky 100 mm.

Čištění zámkové dlažby

Specializovaný dodavatel zámkové dlažby ji umí nejen odborně položit, ale i vyčistit. Tato firma provádí odstranění nečistot, mechů, plísní nebo oleje, doplnění spárovacího písku a po vyčištění povrchu dlažby může aplikovat ochranný impregnační nátěr, čímž lze výrazně zlepšit její vzhled. Profesionální firma, která se zabývá pokládkou, čištěním a renovací dlažeb používá kvalitní profesionální vybavení. Pokud se tedy domníváte, že svoji dlažbu vyčistíte stejně kvalitně wapkou z hypermarketu, nechte se překvapit. Jedná se hloubkové mytí vysokým tlakem horké vody, při kterém nedochází k poškození povrchu za současné aplikace fungicidního prostředku. Tento speciální prostředek vede k likvidaci řas, plísní, hub, mechů a lišejníků.

Pokládka betonových obrubníků

K pokládce zámkové dlažby nebo během přípravy komunikací je třeba položit také obrubníky. V závislosti na typu a účelu komunikace může stavební firma použít několik druhů obrubníků. Existují silniční obrubníky, které se používají se k vytvoření okrajů silnic a pokládají se během** přípravy na stavbu silnic**. Dalším typem jsou záhonové obrubníky** **, které slouží k oddělení záhonu od chodníku či jiné venkovní plochy. Záhonové obrubníky jsou vyráběny v přírodní šedé barvě nebo v různých barevných odstínech tak, aby ladily exteriérem. A posledním typem jsou krajníky, které se používají k vytvoření okrajů silnic a pokládají se mezi silnici a obrubníky.

Oplocení pozemku

Firma, která umí pracovat s dlažbou vám může nabídnout také stylové oplocení. Doba, kdy bylo nabízeno pouze pletivo je dávno pryč. Dnešní nabídka oplocení je velmi široká a zkušená stavební firma Vám dokáže s výběrem vhodného typu oplocení poradit. Může se jednat o oplocení ze šípaného kamene, které bude vhodně ladit s dřevěnou výplní nebo si můžete přát zděné ploty, například ze zdícího bloku. Tyto zděné ploty mohou být dodány také v různém** barevném provedení**.

Výstavba okrasných zdí

Odborná stavební firma vám může nabídnout výstavbu okrasné zdi z vibrolisovaných betonových tvárnic, které slouží k výstavbě okrasných lemů, ke zpevnění svahů nebo k vytvoření okrasné či protihlukové stěny. Tato okrasná stěna může být zcela kolmá nebo může kopírovat svah do sklonu asi 60° a to vodorovně i svisle. První řada se doporučuje zabudovat na betonový základový pás a další tvárnice se kladou na sucho těsně za sebou a prosypávají se zeminou. Tvárnice pak vytvoří pevné spojení, které zabraňuje posunutí jednotlivých řad. Okrasná zeď slouží jako výrazně estetický prvek, který chrání místo proti erozi půdy a vyplavování zeminy. Může se také jednat o vizuální stěnu, která bude sloužit k oddělení ploch.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11404 (cesky-magazin.cz#131)


Přidat komentář