Veškeré kominické práce okr. Jeseník

Komín je důležitou částí domu. Aby byl bezpečný a plně funkční, potřebuje údržbu v podobě pravidelného čištění a také kontroly, která vyplývá ze zákona a jejíž častost je podle způsobu vytápění domu.

Jak je to s komíny?

Vše kolem komínů začíná výběrem způsobu vytápění. Hned pak následuje rozhodnutí jaký komín postavit, anebo kontrolou stávajícího komína, která určí jeho kvalitu a nutnost případných oprav. Zanedbat cokoli kolem komínu se nevyplácí. Komín se totiž klidně může stát časovanou bombou. Stačí, pokud ho nikdo několik let nevymetá. Saze se usazují, průduch se ztenčuje a celkově se snižuje tah komínu. Větší nános sazí může ohrozit okolní obyvatele vyletujícími jiskrami, které mohou zapálit například seno. Komín může ohrozit i dům a jeho obyvatele. Nános sazí může začít v komíně hořet a to je opravdu velmi nebezpečné. Kdo to nezažil, nevěří. Hořící komín hučí, hýbe jakoby celým domem, a dokonce může způsobit prasknutí komína, komínové vložky i zdí. Je-li v komíně zazděný trám, může dům začít i hořet. Tohoto všeho se můžete vyvarovat pravidelným čištěním a pravidelnou kontrolou komína. Tu provádí profesionální kominíci, kteří přesně poznají stav komínu. Ostatně, pokud se jim něco nezdá a mají pocit, že komín není bezpečný, tak celý jeho stav mohou prohlédnout speciální kamerou.

Jak vybrat komín?

Výběr komínu se odvíjí od způsobu vytápění. Pro vytápění plynem vám bude stačit jen úzký komín s plastovou vložkou. Pro vytápění krbem již bude potřebovat dostatečně silný komín, který bude mít dobrý tah. Takový komín musí mít i dostatečně odolnou vložku. Pokud se rozhodnete pro kombinované vytápění, tedy například nízkoenergetický plynový kotel a krb, pak musíte mít komíny dva. Ty samozřejmě mohou být těsně vedle sebe a tak vypadají jako jeden komín. Ovšem mají dvě samostatné vložky, a do každé je připojený jiný spotřebič. Jeden komín a jedna komínová vložka, vám bude stačit v případě, že do komína připojíte spotřebiče na stejné palivo. To znamená, že do jednoho komína lze připojit například deset plynových spotřebičů.

Základní rozdělení komínů

Podle způsobu výroby a montáže se komíny dělí na komíny systémové a individuální. Systémové komíny jsou sestavené z kompatibilních dílů, stejně jako stavebnice, dodaných jedním výrobcem. Každý díl komínové stavebnice je podroben důkladným zkouškám, a má certifikát. Tyto systémové komíny jsou dodávané s montážními návody a je možné k nim dokoupit bohaté příslušenství. Jsou kompaktnější než individuální komíny a také vykazují méně poruch. Za celek komínu odpovídá vždy jeho výrobce. Jinak je tomu u komínů individuálních. Zde za jejich stavbu vždy odpovídá stavitel. Individuální komín je sestaven z libovolných kompatibilních dílů pocházejících z dílny jednoho i více výrobců. Proto je velmi důležitý výběr firmy, která komín postaví.

Nový komín nebo rekonstrukce?

Máte-li starý komín, je dobré nechat ho** zkontrolovat kominickou firmou**. Pokud zjistí nedostatky, pak je nutné je v co nejkratší době odstranit a neriskovat vyhoření. Velmi často a až v 90 procentech komínů je možné komín pouze vyfrézovat, a nestavět kompletně nový. Frézování a následné vyvložkování zaručuje stejnou kvalitu jako nový komín. Navíc vychází až o 60 procent levněji než zbourání a postavení komína nového.

Frézování komínu

Používá se, pokud je nutné zvětšit průměr komína, nebo vyměnit vložku komína za novou. Výhodou je, že celé frézování probíhá ze střechy a tak nijak nezasahuje do obytných prostor. Existují však případy, kdy komín vyfrézovat nelze. Jde o komíny z velmi tvrdých materiálů, které nejdou frézovat. Těch je naštěstí opravdu minimum. Dá se říci, že se vyskytují jen výjimečně. Takový komín nezbývá než zbourat a postavit nový.

Vložkování komínu

Vložka do komínu musí odpovídat potřebám pro vybraný typ topení. Plastové vložky je možné použít pro spaliny s nižšími teplotami, maximálně do 160 stupňů celsia. Pro teplejší spaliny se vyrábějí vložky hliníkové, nerezové a keramické. Nejvyšší životnost má keramická vložka, která se však používá především při stavbě komínů. Naopak od hliníkových vložek se dnes stále více upouští.

Kouř z komínu

I odvod spalin nebo také kouře z komínu je důležitý. Nyní máme na mysli konec komína na střeše, ze kterého vychází dým. Jde o to, že pokud komín neční až nad kalenici, tak může vítr spaliny srážet dolů a poznáte to nejčastěji tak, že máte kouř v domě při větrání. Výška komínu je tedy také velmi důležitá. Pokud komínu nějaké ty centimetry chybí, pak je nejlépe je dostavět. Navíc by komín měl být vždy chráněný stříškou. Ta zajistí, že do komína nic nespadne a neucpe ho.

Kdy komín kontrolovat?

Zde se názory různí. Někdo komín raději kontroluje na konci topné sezóny, jiný zase na jejím začátku. Vše má své pro i proti. Kontrola na konci topné sezóny je výhodná, z toho pohledu, že pokud se zjistí závada, je dostatek času na její odstranění. Ovšem do začátku nové topné sezony může do komína cokoli spadnout, nebo si tam může udělat hnízdo pták a komín tak ucpat. Tomu zabrání kontrola komínu před sezónou, kdy zároveň s kontrolou komín i vyčistí. Pokud se však objeví závada, je velmi málo času na její odstranění.

Jak často komín kontrolovat?

Od 1. 1. 2011 platí nové nařízení, kde je četnost kontrol výrazně pozměněna. Tedy u spotřebičů do 50kWje doporučeno čištění kotlů na pevná paliva 3krát ročně a plynových spotřebičů jednou ročně. Dále kontrola spalinové cesty a výběr tuhých znečištění a kondenzátů u obou typů kotlů 1 krát ročně. Spotřebiče s vyšším výkonem se u kotlů na tuhá paliva čistí i kontrolují 2 krát ročně a u kotlů na paliva plynná 1 krát ročně.

Revize a kontrola komínu

Revize komína se provádí po dostavění komína a vždy, když se do komína nějakým způsobem zasahuje. Revizi komína může provádět pouze kominík,který je zároveň revizním technikem, a který vám vystaví** revizní zprávu**, kde uvede výsledky revizní kontroly. V té musí být uvedeno, zda kontrola proběhla bez nedostatků nebo pokud byly zjištěny nějaké nedostatky, tak musí být uvedeny i s jejich doporučeným řešením a datem, do kdy mají být odstraněny.

Služby kominictví

Kominictví nabízejí komplexní služby kolem komínů, včetně všech potřebných kontrol a měření. Výhodné je vybrat si jedno kominictví a svěřit mu pravidelnou péči o komín.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11413 (cesky-magazin.cz#168)


Přidat komentář