Revize a čištění komínů - Kominictví Teplice

Komín musí být v prvé řadě bezpečný. Musí dobře odvádět i rozptylovat spaliny. Na jeho správném provedení závisí i účinnost topné soustavy. Navíc každý komín musí mít pravidelnou roční kontrolu.

Komín

V našich klimatických podmínkách se žádný dům neobejde bez komína. Komín je prostě stejně nezbytný jako například střecha. Komín zaručuje účinnost topné soustavy, bezpečnost topení i ekonomiku vytápění a kvalitní tepelný standard bydlení. Podcenit komín se v žádném případě nevyplácí. To může vést nejen ke špatnému tahu, ale i k vyhoření domu. Právě proto je dnes možné vybírat z nejrůznějších moderních komínových systémů, které zaručují bezpečnost i ekonomický provoz komína. A ačkoli vám budou o nabízeném komínovém systému tvrdit, že jeho výstavba je naprosto jednoduchá, tak se rozhodně nenechte svést ke stavbě svépomocí. Výstavba komínu i následná údržba patří do rukou odborníků. Navíc komín musí mít před uvedením do provozu vždy** revizní zprávu** a podléhá pravidelným kontrolám, které vyplývají ze zákona.


Stavba komínu

Před samotnou stavbou je nutné zvážit, jaký komín vlastně budete potřebovat. V současnosti existují dva druhy komínových systémů, univerzální a speciální. Speciální komíny jsou určené jen pro vybraná paliva nebo spotřebiče a hodí se například do bytových domů, protože na jedno komínové těleso je možné připojit až deset spotřebičů. Pro rodinné domy se jeví jako nejlepší univerzální komínový systém. Je vhodný pro všechny druhy paliv a umožňuje snadný přechod z jednoho paliva na druhé podle aktuálních potřeb obyvatelů domu. Univerzálnost se ale vztahuje jen na různé typy paliv, nikoli na různé spotřebiče. Z toho plyne, že pro krb bude nutný komín s větším průduchem než třeba pro kotel na plyn a proto bude zapotřebí dvou komínů.

Komíny podle způsobu montáže

Podle výroby a způsobu montáže se** komíny** dělí na systémové a individuální. Systémové komíny jsou vlastně stavebnice od jednoho výrobce, který také za celou stavbu komínu odpovídá. Systémové komíny mají certifikát i bohatou nabídku příslušenství. Individuální komíny jsou komíny, které jsou sestaveny s různých dílů, od různých výrobců a za které nese odpovědnost jejich stavitel.

Projekt komínu

Projekt komínu vám vytvoří odborná firma. Nejlépe je pokud se při jejím výběru řídíte referencemi a doporučeními a pak také konkrétní nabídkou. Samotná stavba komína se navrhuje podle umístění a také toho, čím a jak budete topit. Komíny se pak dělí na vnitřní, fasádní a volně stojící.

Obnova a renovace komínu

Ne vždy je nutné stavět nový komín. Někdy stačí jen obnova nebo renovace komínu. Před rozhodnutím, co s komínem je nezbytná jeho prohlídka. A to z venku i zevnitř. Vnitřní prohlídka komína se provádí speciální kamerou, na které je vidět každá prasklina i všechny problémy, které může komín mít. Následuje vyfrézování komína nebo rovnou vložení komínové složky.

Frézování komínu

Pokud rozměry komínu neodpovídají požadavkům nebo je stěna komínu nerovná a nešla by tak vložit komínová vložka, přistupuje se k frézování. Výhodou** frézování** je, že se vše** provádí z vrchu komínu** a tak se do domu nevnáší prach. Fréza se do komína spouští na hadici a pohyb dokonale kopíruje tvar komínu. Frézováním jde nejen upravit komín, ale také ho rozšířit. To je možné až na průměry od 120 centimetrů do 230 centimetrů. Ve výjimečných případech jde rozšíření ještě zvětšit. Asi u deseti procent komínů není frézování možné. Většinou jde o komíny s cementovými a betonovými rourami nebo s šamotovými pouzdry, které frézovat prostě nelze.

Výběr komínové vložky

Komínovou vložku je nutné vybrat s ohledem na druh paliva i spotřebiče. Vybírat je možné z vložek keramických, nerezových, hliníkových nebo plastových.** Keramické vložky** se nejčastěji používají u stavby nového komína. U rekonstrukcí komína se používají vložky nerezové pevné nebo flexibilní komínové vložky pro kotle na tuhá paliva. Nízkoteplotní kotle umožňují použití vložky plastové. Co se týče životnosti vložek, tak nejdelší se uvádí u keramických vložek. U nerezových vložek udává výrobce sice záruku 10 let, ale životnost vložky se pohybuje minimálně kolem 25 až 30 let. Životnost plastových vložek však nelze zatím opravdu objektivně odhadnout. Očekává se však, že odolnost plastu zaručí vysokou životnost, minimálně takovou jako mají keramické vložky.

Vložkování komínu

I vložkování probíhá ze střechy. Vložka se vsunuje do připraveného komína tak, aby bylo možné ji zpřístupnit přes stávající otvory. To znamená přes otvory umožňující kontrolu komína i jeho čištění.

Revize a pravidelné kontroly komínů

Od 1. 1. 2011 došlo ke změnám v kontrole komínů. Každý komín, který je v provozu, musí mít minimálně jedenkrát ročně kontrolu provedenou kominíkem. Tato nová vyhláška platí pro domácnosti rodinných a bytových domů, ale také chat a chalup. Větší bytové domy budou muset mít kontrolu kominíkem dvakrát ročně, pizzerie nebo restaurace s krbem se budou kontrolovat každé dva měsíce. Kontrola bude nutná také u komínů od kotlů a karem na plyn. Každá kontrola, ať již pravidelná nebo revizní, musí být doložena písemnou zprávou, ve které jsou uvedeny případné zjištěné nedostatky a doba jejich odstranění.

Čištění komínů

Při pravidelné kontrole je dobré nechat komín rovnou vyčistit. Většinou to nezabere více než 15 minut. Pouze pokud je podezření z nějakého nedostatku, pak je nutná podrobnější kontrola. Běžně se kontrola provádí pouze pomocí zrcátka. Ovšem v případě, že komín není naprosto rovný, nebo právě při podrobnější kontrole je nutné provést kontrolu pomocí kamery či endoskopu.

Měření emisí

Provádí se u spotřebičů na kapalná a plynná paliva s výkonem 11-200 kW a u spotřebičů na tuhá paliva s výkonem 15-200 kW. Toto měření je dáno zákonem a provádí se u podnikatelských subjektů. Soukromé osoby jsou z těchto měření vyloučeny. U těch stačí jen běžná kominická kontrola.

Výběr kominíka

Pokud je pro vás platné ustanovení o kontrole komína a měření spalin, je dobré mít svou kominickou firmu. Ta si vás vede v záznamech a pravidelně vás navštíví, aniž byste se k ní museli objednávat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11412 (cesky-magazin.cz#166)


Přidat komentář