Rekonstrukce střech - České Budějovice

Kvalitní střecha je základem spokojeného bydlení. Starší střechy neposkytují potřebný komfort a často jimi zatéká, profukují a tepelně neizolují. Toto vše lze odstranit rekonstrukcí a získat tak významné úspory na nákladech za energie.

Rekonstrukce střechy České Budějovice v žádném případě není zbytečná. Starší střecha znamená velké náklady na teplo a samozřejmě menší tepelnou pohodu v domě. A to nejen v domě rodinném, ale i bytovém. Pokud se zrekonstruuje střecha bytového domu, pak tím ušetří všichni obyvatelé a zároveň to poznají na tepelné pohodě svého bytu. Ideální je, pokud se rekonstrukcí získá další byt, který nejen zajistí bydlení další rodině, ale zhodnotí celý dům, přinese větší komfort bydlení a snížení záloh na energie. Můžeme se na to podívat v číslech. Ta ukáží, jak uniká tepelná energie zcela bez užitku v nezatepleném domě. Je třeba si uvědomit, že průměrná spotřeba energií na teplo je 60 % ze všech ročních nákladů na bydlení. Přitom tepelné energie unikne zbytečně okny a dveřmi 30 až 40 %, obvodovým zdivem 20 až 25 %, stropem nad sklepem či suterénem 5 až 10 % a střechou 20 až 25 %, je-li starší, pak je to i více, klidně až 30%. To je opravdu hodně. Úniky je možné i změřit, pokud si v zimních měsících objednáte měření termokamerou. Každé zateplení domu se vyplatí. A zateplení a rekonstrukce střechy většinou přinese nejen tepelnou pohodu, úspory, ale i větší bytové prostory.

Opravy a rekonstrukce všech druhů střech v Českých Budějovicích

Přestože je střecha nejvýše položenou konstrukcí, tak je základem domu. Tedy ve svém správném provedení. Střecha dům chrání před klimatickými jevy, tedy před zimou i horkem, před zatékáním, profouknutím, před nepřízní počasí, a zároveň udržuje v domě tepelnou pohodu, sucho i příjemné klima. Tedy pokud je v dobrém stavu a správně provedena. Bohužel, mnoho střech má řadu závad právě zásluhou špatného nebo nevhodného provedení. U některých střech může být problémem již jejich provedení vyplývající z projektu. Špatná členitost střechy, špatně zpracovaná střešní okna a vikýře, špatný sklon střechy. To vše vede k problémům zejména v oblastech, kde je mnoho sněhu. Pak jsou to problémy vzniklé stářím a špatným složením střechy. Starší střechy jsou stavěny tak, že přímo na krov je položena střešní krytina. Chybí jakákoli izolace, ať již proti vodě, nebo tepelná izolace. A pokud již nějaká izolace je, většinou je nedostatečná. Kvalitní střecha by měla mít jeden nebo více plášťů, což znamená, že je perfektně izolovaná a přináší tepelný komfort i nízké náklady na teplo. Máte-li střechu, která potřebuje opravu či rovnou rekonstrukci, pak se určitě nebojte a oslovte profesionální firmu. Ta vám střechu prohlédne a doporučí, jak z ní udělat kvalitní ukončení domu, které přinese i úspory.

Posouzení izolace střech České Budějovice

Špatná izolace se ukáže hned v několika rovinách. Z domu neustále uniká teplo, náklady na vytápění jsou vysoké, a přesto protopíte ročně stále více. Co se týká izolace proti vlhku, tak zde to může být ještě horší. Zatékání do domu, může být dlouhou dobu bez jakéhokoli příznaku. Náhle se projeví a škody jsou velké. Místa, kam zatékalo, bývají většinou zcela zničená. Nebo zatéká zcela viditelně a řešením jsou kbelíky, které sbírají vodu. Toto řešení může být pro havarijní situaci dobrou volbou. Ne však na stálo. Lépe je objednat si posouzení izolace střech. Tak se dozvíte, kde má střecha** závady** a můžete se dohodnout na jejich odstranění, nebo i na rekonstrukci celé střechy. Velkých nákladů se však bát nemusíte. Odborníci se nesnaží za každou cenu získat velkou zakázku. Jejich snahou je spokojený zákazník s perfektní střechou nad hlavou. A tak střechu posoudí, udělají návrhy možného řešení a vy se rozhodnete, co dál.

Zateplení střech Mičovice, České Budějovice

Střechu je možné zateplit dvěma základními způsoby. Ten první je instalovat zateplení střechy přímo do jejího pláště. Druhý způsob je zateplení neobytné střechy pomocí zateplení podlahy střešních prostor. Zateplení střechy prvním způsobem se často provádí u stavby nebo rekonstrukce střechy, a zejména tam, kde má střecha a její střešní prostory sloužit k obývání. Zde se střecha staví jako jedno i více plášťová, a v podkroví se staví půdní vestavba. Ta může být zcela malá, a zajistí jen další pokoj, nebo může mít podobu prostorného vzdušného bytu. U střech, jejichž podkroví není určeno k obývání, se může na střechu dát jen** hydroizolace a tepelná izolace se pak aplikuje na podlahu střešních prostor.** I tato varianta dosáhne citelného navýšení tepelné pohody a jasných ročních úspor na vytápění.

České Budějovice realizace hydroizolace střech

Hydroizolaci by dnes měla mít každá střecha. Výhodou je, že je možné ji položit i dodatečně, nebo při opravě či rekonstrukci střechy. Hydroizolace se pokládá v podobě hydroizolační folie, která je vysoce kvalitní a má životnost mnoho desítek let. Jediným problémem je její položení. To patří výhradně do rukou odborníků. Hydroizolační folie se pokládá podle přesných pravidel, je nutné dodržet i odvětrávání, v případě tepelné izolace pak také odvětrávání mezi jednotlivými plášti a položení parozábrany. Odborníci toto zvládají s profesní dokonalostí, což váš dům zajistí proti proniknutí vody a ochrání dokonale vaši střechu.

Návrh izolace základů v Českých Budějovicích

Kromě střechy domu se musí izolovat i jeho nohy, tedy základy. I zde je izolace vysoce důležitá. Kladou se nároky na její odolnost, zpracovatelnost, jednoduchost pokládky i trvanlivost. Kvalitní izolace zajistí dům proti vzlínání vlhka a tak v něm bude příjemné klima a pohodové bydlení. Moderní izolace jsou mnohem kvalitnější, a to po všech stránkách, než jejich předchůdci. Potřebují však instalovat odborníky, kteří jsou proškoleni na izolace a vědí, jak izolaci položit a zajistit, aby její trvanlivost byla minimálně stejně dlouhá jako životnost domu.

Izolace proti radonu České Budějovice

Izolace proti radonu zajišťuje zdravé bydlení. Důležité je správné měření a na jeho základě i pokládka správného stupně izolace. Izolací proti radonu je celá řada. Výběr vhodného typu izolace opět patří do rukou proškolených odborníků. Někdy je dokonce nutné izolační metody a materiál kombinovat. Odborníci toto umí a tak každou stavbu zajistí po celou její životnost. Zásluhou toho můžete i tam, kde se objevuje radonové záření žít zcela bezpečně a zdravě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11451 (cesky-magazin.cz#527)


Přidat komentář