Rekonstrukce střech a krovů - Opava

Rekonstrukce střechy se neobejde bez odborníků. Ti pomohou vybrat způsob rekonstrukce a doporučí nejvhodnější postup i materiály. Rekonstrukce má nejen zlepšit stav střechy a krovů, ale i zateplit celou stavbu.

Rekonstrukce střechy patří k náročným projektům. Jde však o projekty velmi užitečné. Přináší nejen krásnější a bezpečnější střechu, ale i úspory na ročních nákladech za vytápění, příjemnější klima a v některých případech také rozšíření obytného prostoru.

Jak na rekonstrukci střechy?

Rekonstrukce střech Opava

Cokoli kolem střechy si můžete objednat u stavební firmy pana Ladislava Melicha. Jeho firma má dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví a také spoustu pochvalných doporučení a referencí. Zákazníci si pochvalují kompletní nabídku firmy, zručnost, kvalitu dodaných prací i vstřícný přístup. Objednat si u ** pana Ladislava Melicha můžete pokrývačské, klempířské a tesařské práce**. Zajistí pro vás** střechy na novostavby i rekonstrukce starých a poškozených střech**. Střechy staví podle moderních metod, za pomoci moderních technologií a materiálů. Každá střecha má kvalitní krov, kvalitní tepelně izolační zajištění a také kvalitní střešní krytinu, vybranou s ohledem na vaše přání. Pro** půdní vestavby pak montuje zateplení, střešní okna a sádrokartonové systémy**. Pro bližší informace o nabídce nebo pro objednávku služeb můžete použít e-mailovou adresu melichlada4@seznam.cz, nebo telefonní číslo*** *+420 728 169 879

Dnešní doba nabízí velké množství materiálů, které mají různé vlastnosti. Výrobci nabízejí množství střešních krytin s vysokou trvanlivostí, zajímavými vlastnostmi a rozličných tvarů a barev. Nabízené typy zateplení lákají na úspornost i trvanlivé kvalitní klima. Jenže ono se vše neodvíjí od materiálu, ale od typu střechy, jejího sklonu a toho, k jakému účelu bude sloužit. Než tedy začnete s výběrem střešní krytiny a celkově materiálu, je třeba obrátit se na odborníky, kteří po důkladné prohlídce doporučí způsob rekonstrukce. Po konzultaci s majiteli objektu vytvoří návrh postupu prací a následně projekt.

Jaké jsou možnosti rekonstrukce střechy?

Rekonstrukce střechy se provádí na domech, jejichž střecha je ve špatném stavu, pak tam, kde je rovná střecha a majitelé si přejí nahradit ji některým typem sedlové střechy, dále tam, kde má rekonstrukce rozšířit obytný prostor domu.

  • Ladislav Melich
  • Tel: +420 728 169 879
  • E-mail: melichlada4@seznam.cz

Je-li střecha ve špatném stavu

V prvním případě záleží na tom, jak dalece je střecha poškozená. Někdy plně postačí obnovit nátěry, jindy je třeba celou střechu rozebrat a postavit ji novou. Možností jsou i jen dílčí opravy, jako je výměna střešní krytiny, instalace nového oplechování a svodů, oprava krovů, střešních oken, nebo instalace zateplení.

Když chcete sedlovou střechu

Jednu dobu byly moderní domy s rovnou střechou. Čas však ukázal, že rovná střecha až tak ideální není. Dnes je třeba buď rovné střechy plně rekonstruovat. Což znamená položení nových izolací, zateplení, střešního krytí a provedení izolačních nátěrů. Nebo na rovnou střechu nechat postavit střechu sedlovou. Podle vybraného typu střechy je možné takto i rozšířit obytný prostor.

Chcete-li více místa

Rekonstrukce střech Opava

Pak je třeba nový projekt, který zahrne nejen rekonstrukci střechy, ale i půdní vestavbu. Ta může být provedena jen u některých sedlových střech. Pokud je střecha nevyhovující, pak je možné ji celou demontovat a vybrat jiný typ sedlové střechy, který půdní vestavbu umožňuje. Půdní vestavba zásluhou moderních technologií a materiálů umožňuje velmi komfortní bydlení.

Základem je komplexní přístup

Komplexní přístup je nezbytný u každé střechy a u každého způsobu její rekonstrukce. Vybraná odborná firma provede nejdříve podrobnou kontrolu střechy: Ta má za úkol zjistit rozsah poškození stávající střechy, možnosti, které nabízí a způsob opravy. Menší opravy je možné provádět běžně, ale větší rekonstrukce spojené se změnou tvaru a vzhledu je nezbytné nahlásit stavebnímu úřadu, který vydá potřebná povolení. Někdy si vyžádá i posudek statika. Zároveň se střechou je vhodné nechat prohlédnout komín. U** kompletní rekonstrukce** je zapotřebí odborných zkušeností tesaře, pokrývače, klempíře, zedníka a jak již bylo řečeno kominíka. Vybraná firma by tedy měla disponovat všemi uvedenými řemesly, měla by provést demolici a odvést sutiny, dovést stavební materiál a po zahájení činností by práce měly být vykonávány odborně, přesně a rychle.

Kompletní rekonstrukce střech a krovů

Zde se většinou neobejdete bez projektu a stavebního povolení. Odborník musí vyřešit výměnu trámů, zateplení i výběr odpovídající střešní krytiny. Jde-li o obytné podkroví, pak se řeší i střešní okna. U krovů je nutné, aby byly pevné, prosté dřevokazných brouků, jako jsou červotoče a hub. Je-li krov poškozený, nebo bude mít jinou podobu, pak nejjednodušší je rozebrat starý krov a postavit nový. Jen někdy je možná výměna poškozených částí. Jakmile je krov hotov, musí se naimpregnovat proti škůdcům i proti nepříznivým vlivům. Některé části, které budou mít později okrasnou úlohu, se mohou napouštět na barevný odstín a lakovat.

  • Ladislav Melich
  • Tel: +420 728 169 879
  • E-mail: melichlada4@seznam.cz

Patřičná izolace je důležitá

Dřívější střechy izolovala maximálně lepenka a pak již jen střešní krytina. Čas i zde ukázal, že je to málo. Kvalitní izolace slouží desetiletí, ochrání střechu i dům před vodou i nepříznivými klimatickými podmínkami, přináší úsporu za energie a pohodu v domě. Izolace se skládá z vrstev. Hydroizolace slouží jako pojistka, která dům ochrání proti vodě v případě, že ji střešní krytina neudrží. Parozábrana zajištuje kvalitní odvětrávání, které zajišťuje potřebné klima a zabraňuje srážení vody. Poslední je tepelná izolace. Ta může mít několik vrstev, které mohou končit z půdního prostoru sádrokartonem nebo palubkami. Pokud jde o více vrstvou tepelnou izolaci, pak se parozábrana umisťuje mezi jednotlivé vrstvy. Jde-li o jednu silnější izolaci, pak se parozábrana umístí z vnitřní strany.

Jaká je nejvhodnější tepelná izolace střechy?

Rekonstrukce střech Opava

Tepelná izolace se volí podle způsobu využití střechy. Není-li střecha obytná, pak postačí jednodušší, ale kvalitní izolace. Někdy se dokonce místo střechy tepelně izoluje podlaha půdních prostor. V případě, že jde o obyvatelné půdní prostory, je kvalita zateplení zásadní. Tepelná izolace musí být kvalitní, musí jen minimálně přijímat vlhkost z okolí, musí však umožňovat její průchod skrz, aniž by ji to jakkoli poškozovalo. Vybraný izolační materiál musí splňovat technické údaje a musí perfektně vyplnit plochu střešního pláště. Každá mezera, skulinka, ohyb musí být zateplen. Jen tak se zabrání pozdějším únikům tepla, ale i špatné funkci střechy, což má za vliv nekvalitní vnitřní klima.

Střešní okna v novém provedení

Střešní okna se instalují v malém počtu, pokud nebude podkroví obýváno, ve větším, jde-li o půdní vestavbu. V prvním případě může jít jen o výlez pro kominíka. Doplnit ho později může žebřík a lávka, což ochrání střechu před poškozením chůzí.** Střešní okna** pro půdní vestavbu mohou být klasická, v podobě vikýřů a dokonce moderních světlíků. Velmi důležitý je výběr materiálů, větracích a ovládacích prvků, kvalitního stínění a samozřejmě i správné usazení.

Co nabízí moderní střešní krytiny?

U rekonstrukcí střech a krovů je výběr střešní krytiny omezen nosností zdí i krovu. Je-li původně počítáno s lehčí krytinou, je nezbytné i dnes tento požadavek dodržet. Jinými slovy, pokud jste měli plánováno odlehčenou plechovou střechu, pak ji nemůžete vyměnit za betonové tašky. Dům by tíhu neunesl, a nosné zdi by praskaly. Ideální je vyměnit střešní krytinu za stejnou, tedy ze stejného materiálu. To znamená, že pálenou tašku vyměníte zase za pálenou tašku. Pokud se bojíte nudy, tak není třeba. Moderní střešní krytiny, byť ze stejného základního materiálu nabízejí zajímavé vlastnosti i vzhled. Jsou kvalitní, trvanlivé, mají povrchovou úpravu, která zajišťuje stále pěkný vzhled, jsou nabízeny v různé škále barev a s řadou praktických i zdobných prvků. Z toho důvodu je nutné pokládku střešní krytiny svěřit do rukou odborníka. A to v  případě zcela moderní střešní krytiny i té historické. Navíc, pokrývač umí například položit střešní krytinu jako barevnou šachovnici, nebo jiný zajímavý vzor.

  • Ladislav Melich
  • Tel: +420 728 169 879
  • E-mail: melichlada4@seznam.cz

Hromosvod, je nutný?

Na novou střechu je vhodné instalovat** hromosvod**. Zákon to sice přímo nenařizuje, ale pokud chcete být chráněni, pak na něho rozhodně nezapomeňte. Moderní hromosvody jsou upraveny tak, že mají vysokou účinnost ochrany a tudíž chrání před výbojem, i před vyhořením domu a jednotlivých elektrických spotřebičů.

Oplechování a svody by měly ladit

Poslední tečkou je oplechování střechy a svody pro dešťovou vodu. Oplechovat je nutné celou střechu i komín. Nové okapy a svody by měly být samozřejmostí. Dnešní klempířské práce se již neprovádějí z klasického pozinkovaného plechu, ale z materiálů, které se vyznačují vysokou odolností, krásou, barevností a dlouhověkostí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11476 (cesky-magazin.cz#593)


Přidat komentář