Pokládka litých podlah - Český Těšín a okolí

Stavíte, rekonstruujete nebo jen hledáte nové možnosti jak upravit a vyrovnat podlahy? Nové možnosti nabízejí lité anhydritové, sádrové nebo cementové podlahy. Ve srovnání s klasickými betonovými přinášejí řadu výhod.

Lité podlahy

Lité podlahy, jinak řečeno potěry, slouží k definitivnímu vyrovnání a k dosažení předepsané výšky podlahy a jako podkladní vrstva pro všechny druhy podlahovin. Může to být PVC, marmoleum, dlažba, parkety nebo dřevěné podlahy, koberce, laminátové či korkové podlahy. Tyto lité potěry jsou vyráběny jako suchá směs, která je složena z pojiva, kamenitých složek různé zrnitosti, přísad usnadňujících zpracovávání a stavebně chemických přípravků, které ve speciálních poměrech zaručují samonivelaci a zároveň mají vynikající technické parametry. Samozřejmostí je, že neobsahují naprosto žádné škodlivé látky. Samonivelační podlahy jsou vhodné zejména při výstavbě a rekonstrukcích nebo modernizacích bytů, obytných domů, zimních zahrad, kancelářských, ale i průmyslových prostor, do škol nebo ubytovacích komplexů, jako jsou ubytovny, koleje nebo hotely. Tyto podlahy je možné dokonce využít i jen opatřené speciálními nátěry. Hlavním jejich úkolem je však sloužit jako ideálně vyrovnaný povrch pod konečnou podlahovou krytinu.

Jak vybrat samonivelační stěrku?

Nejlépe je nechat výběr na odbornících. Ti podle místa, kam se bude stěrka instalovat, vyberou nejvhodnější postup i materiál. Vybírá se podle těchto kritérií. V první řadě se posuzuje** kvalita a druh stávajícího podkladu**. Na běžné betonové plochy, cementové potěry, pro dlažby a další rekonstruované plochy se nejčastěji používají cementové stěrky. Dále je pak nutné změřit tloušťku vyrovnávací vrstvy, na ní je závislá stabilita podkladu. Poslední důležité kritérium je zatížení podlahy. I to ovlivňuje sílu a materiál stěrky. Navíc pro různá prostředí existují stupně zátěže. A tak pro komerční prostory bude vhodný jiný produkt než do soukromého bytu.

Samonivelační lité potěry

Jejich použití je vhodné téměř pro všechny typy podlah v interiérech a to i podlah, které mají podlahové topení. Je možné je použít i tam, kde jsou vlhké prostory, tedy do prádelen, koupelen nebo k bazénům. Výborně se osvědčily při rekonstrukcích podlah postižených povodněmi. Jejich výhodou totiž je, že voda nepoškozuje strukturu materiálu a podlaha vyschne bez jakéhokoli poškození.

Výhody litých podlah

 • vysoká plošná rovinnost
 • krátká doba aplikace
 • pochůznost již po 24 hodinách
 • vysoká mechanická odolnost
 • ideální řešení pro podlahové topení
 • možnost aplikace na velké plochy bez dilatačních spár
 • není nutné provádět vyztužování
 • možnost menší tloušťky podlahy
 • nízké náklady

Samonivelační stěrky

Slouží především k vyrovnání podkladu před samotnou pokládkou podlahové krytiny. Dokáží velmi dobře srovnat i hrubý, popraskaný a velmi nerovný povrch. Přičemž podlaha je pochůzná již druhý den po vyrovnání a nová podlahovou podlahovou krytinu lze pokládat do jednoho týdne.

Výhody samonivelačních stěrek

 • vysoká plošná rovinnost
 • velice krátká doba aplikace
 • pochůznost již po několika hodinách
 • zvýšení mechanické odolnosti podlahy

Postup pokládky

Je v zásadě u obou typů podlah stejný. Při pokládce je nutné dodržet správnou teplotu místnosti, která nesmí klesnout pod 5°C. Přičemž pokládku lze provádět až do 30°C. V době, kdy nanesená směs tuhne,** nesmí být velký průvan**. Větrat je možné pouze nárazově a v případě, kdy je v interiéru příliš velká vlhkost. Při pokládce je dobré zabránit i dopadu přímých slunečních paprsků. Chodit po podlaze je možné již po 24 hodinách, Po 5 dnech je podlaha již z 50% vytvrzená a je možné ji částečně zatížit. Po 10 dnech je možná další pokládka podlahových krytin.

Pojem samonivelační

Z předchozích řádků plyne, že pokládka** samonivelačních stěrek** není vůbec náročná. Stěrka se rozlije na podklad a hotovo. Bohužel, tak tomu není. Pojem samonivelační stěrka je poněkud zavádějící. Není to tak, že se stěrka prostě sama vyrovná, ale tak, že kopíruje podklad. Aby tedy byla opravdu hladká a rovná, je zapotřebí speciálního nářadí i umění techniky, jak stěrku správně položit a rozetřít.

Typy podlahových systémů

Lité podlahy se aplikují pro různé** podlahové systémy**. Každý systém je poněkud odlišný. Podívejme se tedy na ně blíže.

Podlahy pevně spojené s podkladem

Samonivelační litý potěr vyrovnává původní nerovný povrch nosného podkladu. Pro tento účel je velmi důležitá kvalitní penetrace původního podkladu a okolo zdi i okrajový dilatační pás. Tloušťka vrstvy stěrky musí být minimálně 2,5 centimetru.

Podlahy oddělené separační vrstvou

Samonivelační litý potěr je oddělen od nosného podkladu podkladovou fólií. Ta je položena nejen po celé ploše, ale i okolo zdi, kde je též okrajový dilatační pás. Tento způsob aplikace se používá zejména u renovací podlah, kde není dostatečná výška pro skladbu podlah.

Plovoucí podlahy

Samonivelační litý potěr se aplikuje na izolační vrstvu, kterou tvoří podlahový polystyren nebo desky z minerální vaty a pak také podkladová fólie. Často se zde přidává i izolační folie, která tlumí kročejový hluk. I zde je okolo stěny okrajový dilatační pás.

Podlahy s podlahovým vytápěním

Při aplikaci samonivelačního litého potěru na podlahy s** podlahovým vytápěním** je nutné postupovat naprosto přesně. Jen tak je dosaženo maximálního tepelného účinku. Nejdříve se většinou pokládá speciální tepelná izolační vrstva. Ta může být opět z polystyrenu nebo minerální vaty. Následuje izolační folie a na ni se rozvede podlahové topení, které je následně zalito stěrkou. Na ni pak přijde konečná podlahová krytina. Zkoušku podlahového topení je možné provést za týden.

Finanční výhody litých podlah

Finanční výhody vyplývají ze způsobu aplikace lité směsi, který umožňuje rychlou pokládku a to až 1.000 metrů čtverečních za den. Samotná síla** lité podlahy** je již od 3 centimetrů, což se projevuje na nízké spotřebě materiálu. U litých podlah s podlahovým vytápěním se zásluhou vysoké pevnosti tloušťka vrstvy zredukuje až o jednu čtvrtinu, což je opět velká úspora. Výhodné je i to, že před pokládkou litých podlah není zapotřebí větší nákladné přípravy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11429 (cesky-magazin.cz#323)


Přidat komentář