Opravy domácích spotřebičů

Porouchala se Vám lednička, pračka, televize, počítač, trouba nebo jiný elektrický či plynový spotřebič? Pokud nejde o lehkou závadu, kdy postačí například jen vyměnit kabel nebo pojistku, pak raději kontaktujte servis.

Jste kutil nebo máte kutila v rodině? Je výhodné mít po ruce někoho, kdo Vám opraví porouchaný spotřebič. Oprava svépomocí vyjde levněji a můžete se do ní pustit hned, máte-li pracovní nástroje a potřebné náhradní díly. Jenže ne vždy to půjde tak snadno. Pokud jde o složitější závady, svěřte opravy raději odbornému servisu, ať nenaděláte více škody nežli užitku.

Opravy v elektroservisu

Pracovníci elektroservisu používají profesionální nástroje, vědí kde objednat náhradní díly nebo sehnat použité, jde-li o starší spotřebič který již není ve výrobě a především mají dostatek znalostí a zkušeností a znají správné postupy oprav.

Pokud jde o větší spotřebič jako je pračka, myčka, lednice, trouba apod. pak není nutné jezdit do servisu, ale pracovník přijede až k Vám domů, zhodnotí závadu a podle toho objedná nebo přiveze z dílny potřebné náhradní díly. Díky tomu jsou s opravou rychle hotovi a Vy tak svůj oblíbený spotřebič můžete zakrátko zase plně používat.

Opravy plynových spotřebičů

Bydlíte v místě, kde je zaveden zemní plyn? Anebo si kupujte tzv. plynové bomby? Používání plynových spotřebičů je oblíbené a praktické, neboť plyn většinou vyjde levněji než elektřina a vaření na plynu je příjemnější.

Plynové spotřebiče ovšem potřebují pravidelné revize a údržbu, které zajistí jejich bezpečný chod. Pro opravy a revize plynových spotřebičů a rozvodů plynu si vždy najímejte jen pracovníky s příslušným oprávněním, kteří Vám také vydají revizní zprávu, což je dokument důležitý pro pojišťovnu v případě havárie plynu nebo plynových spotřebičů.

Dokážete odstranit závadu elektrického spotřebiče sami?

Pokud jde o závady, nad kterými si nevíte rady, je vždy lepší kontaktovat odborníka. Ne vždy je to ale nutné. Některé jednodušší závady elektroniky, jako je například výměna pojistky či elektrického kabelu, je možné při troše šikovnosti a trpělivosti opravit také svépomocí.

Kontrola připojení vidlice

Pokud Vám nějaký přístroj přestane náhle fungovat, vždy se jako první ujistěte, zda není vypnutý přívod elektrického proudu, anebo zda nevypadly pojistky. Pokud je vše v pořádku, pak zkontrolujte zapojení v elektrické zásuvce – někdo jiný z rodiny mohl přístroj vyndat ze zásuvky a Vy se nyní budete zbytečně starat, že je rozbitý. I když je kabel napohled zastrčený v zásuvce, přesto připojení zkontrolujte, protože se mohlo stát, že vidlice v zásuvce povolila. Leckdy se totiž stává že zvláště v místech, kde je více otřesů (například u kuchyňské linky) mají vidlice tendenci pomalu a nepozorovaně „vyjíždět“ ze zásuvky. Vidlice pak vypadá, že je v zásuvce, ale protože je o několik milimetrů povysunutá, spotřebič nemá přívod elektřiny a je tak zdánlivě nefunkční. Pak postačí vidlici jen lehce zastrčit hlouběji do zásuvky a rázem je po problému.

Pokud však ani toto nepomůže, zkuste překontrolovat funkčnost vidlice. V takovém případě bude nutné ji otevřít. Poté zkontrolujte, zda jsou vodiče pevně připevněny ke svorkám, přičemž dbejte na barevná označení – hnědá na fázi, modrá na nulu a zelenožlutá na svorku zemnícího kolíku. Následně vyzkoušejte jestli je přívodní kabel pevně utažen příchytkou, jenž brání vytržení vodičů. Pokud je vidlice velmi stará nebo popraskaná, ani se s její opravou neobtěžujte a raději co nejdříve kupte novou vidlici nebo nový kabel – zamezíte tak riziku zkratu.

Na vině může být také přívodní kabel

Přestal-li spotřebič fungovat, ještě to nemusí znamenat, že je porouchaný. Na vině může být opotřebovaný či jinak porušený přívodní kabel. Před prohlídkou kabelu jej vždy odpojte ze zásuvky! Nejdříve prověřte známky vnějšího poškození – pokud kabel není viditelně porušený (prodřený, přelomený, přetržený, naříznutý apod.), můžete zkusit otevřít spotřebič a zkontrolovat připevnění kabelu uvnitř. Samozřejmě stále dbejte na to, aby byl kabel odpojen od elektrického proudu.

Zjistíte-li, že spotřebič nefunguje kvůli poničenému kabelu, nezkoušejte jej opravit – oprava by stejně dlouho nevydržela a navíc riskujete riziko zkratu a následného požáru. Vždy si raději kupte kabel nový. Při výběru kabelu dbejte na to, aby měl stejný průřez žil jako původní kabel – pro usnadnění výběru si s sebou můžete vzít starý kabel do obchodu a obsluha Vám určitě poradí, který kabel je pro Vaše potřeby vhodný. Pokud jste kvůli starému kabelu potřebovali prodlužovačku, nový kabel si rovnou vyberte delší. A pro venkovní elektroniku volte kabely barevné, nebo na navíjecím bubnu, se kterými se lépe pracuje a díky výrazné barvě jsou dobře viditelné.

Kontrola a výměna pojistky – dokážete to sami?

Každý novější elektronický spotřebič by měl mít pojistku. Pojistka se v přístroji většinou přepálí v případě poruchy, ale v některých případech i samovolně. V obou případech je potřeba ji vyměnit, jinak přístroj nebude fungovat. Tato práce není nikterak složitá, proto si ji při troše šikovnosti můžete vyzkoušet sami. Samozřejmě předtím nezapomeňte odpojit spotřebič z proudu.

Pokud si nejste jistí, je-li pojistka opravdu přepálená, můžete použít kovovou bateriovou svítilnu. Odšroubujte spodní závěr svítilny, pojistku umístěte jedním koncem na kovové pouzdro svítilny a druhým koncem na spodek baterie. Pokud se žárovka ve svítilně rozsvítí, je pojistka v pořádku. V opačném případě je přepálená a budete potřebovat novou.

Velice důležité je použít pojistku stejné hodnoty. V případě použití pojistky nižší hodnoty se pojistka přepálí, i když bude přístroj v pořádku a naopak při použití vyšší hodnoty pojistky hrozí, že pojistka v přístroji zničí také jeho další části, které by v případě použití správné pojistky zůstaly ochráněny.

Pokud nevíte, jakou pojistku potřebujete, vezměte si přepálenou pojistku s sebou do obchodu. Když přesto neznáte přesnou hodnotu pojistky, použijte pro spotřebiče do 1.400 W nebo světelné obvody do 1 kW hodnotu pojistky 6A. Pro spotřebiče s odběrem do 3 kW zvolte pojistku 16 A.

Jak vybírat elektroniku?

Porouchal se Váš spotřebič natolik, že se oprava již nevyplatí nebo není možná? Pak nezbude nic jiného než se bez něj obejít, anebo koupit spotřebič nový. A jak vybírat nové elektrospotřebiče? To samozřejmě záleží na tom, jaký spotřebič potřebujete a co od něj vyžadujete – důležité je porovnávat především parametry a neřídit se jen cenou nebo designem.

Obecně mohou při výběru elektroniky pomoci energetické štítky, které poradí, zda je spotřebič ve své výkonnostní kategorii úsporný či nikoliv. Na energetickém štítku najdete písmena A až G nebo na novějších štítcích A+++ až D (A+++; A++; A+; A; B; C; D). Na štítku je pak označeno jedno z písmen, resp. kategorie, do které konkrétní spotřebič náleží z hlediska energetické náročnosti. Čím vyšší písmeno, tím lépe. Písmenem A se třemi plusy, tedy A+++ jsou označovány nejúspornější spotřebiče a písmenem D pak ty nejméně úsporné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11474 (cesky-magazin.cz#586)


Přidat komentář