Instalatérské a topenářské práce - Opava a okolí

Ve starších objektech, které neprošly rekonstrukcí, bývají rozvody vody, odpadů, plynu a topení často ve špatném stavu. Pokud se chcete vyhnout haváriím, proveďte revizi rozvodů a podle toho se rozhodněte pro rekonstrukci či kompletní výměnu.

Máte starší rodinný domek nebo byt? Nezapomínejte na pravidelné kontroly či revize instalací. Pokud se kontroly provádějí pravidelně, na závady se přijde v jejich raném stadiu, takže oprava nebude tak náročná a drahá. Chcete provést kontrolu nebo opravy či výměnu vodoinstalace, odpadů, topení nebo plynu ve svém domě či bytě?

Instalatérské práce Opavsko

Instalatér vám zajistí napojení objektu na obecní nebo studniční vodu a svedení odpadních vod do kanalizace nebo septiku či kořenové čistírny odpadních vod.

Vodoinstalace Opava – napojení objektu na vodu

Pro vodoinstalaci je samozřejmě nutné vypracovat odborný projekt, dle kterého se pak řídí instalatér. Nejvýhodnější je napojit objekt na obecní vodu, která je dostupná celoročně a má vysokou kvalitu. Tam kde obecní vodovod chybí, se vodoinstalace řeší napojením na klasickou studnu nebo na hloubkový studniční vrt, o které se však musíte patřičně starat používáním potřebných desinfekcí a pravidelným čištěním.

Zkouška vodoinstalace

Před uvedením vodoinstalace do plného provozu je nutné udělat zákonem předepsanou zkoušku. Zkouška má za úkol odhalit případné vady na vodoinstalaci. Zkoušku je možné provádět několika způsoby, avšak nejčastěji se používá tlaková zkouška vzduchem, která vyjde nejlevněji. V případě, že je objevena nějaká závada, opraví se místo ještě před uvedením vodovodu do provozu, což zabrání škodám na majetku. Pokud zkouška dobře dopadne, mělo by to být zárukou dlouhého a bezchybného fungování vodoinstalace i odpadů.

Odpady, vedení odpadních potrub

Vedení odpadních potrubí je samozřejmou součástí projektu vodoinstalace. Odpadní potrubí se ideálně svede do obecní kanalizace. Pokud však v místě kanalizace není a nelze se na ní tudíž napojit, existuje alternativní řešení v podobě jímky nebo kořenové čistírny odpadních vod. Pro jímku je nutné udělat výkop a poté do země umístit vhodnou plastovou nebo betonovou nádrž, která se zase zahrabe, takže není téměř vidět.

Oproti tomu kořenová čistírna odpadních vod zabere dost místa. Její výhodou je zase absence nutnosti vyvážení. Pro kořenovou čistírnu však na pozemku potřebujete mít mírný svah a nutné je také povolení příslušných úřadů, neboť čistírna by měla být dostatečně vzdálená od budov. Důvodem však není zápach, který u kořenové čistírny překvapivě téměř žádný není, ale možné podmáčení základů budov.

Topenářské práce Opavsko

Máte problémy s ústředním topením? Pak si objednejte instalatéra, který vše prohlédne, provede potřebné zákroky a opravy, případně navrhne řešení spočívající ve výměně některých součástí za modernější nebo rovnou výměnu celého systému.

Namísto karmy plynové ústřední topení

Máte doma ještě starou plynovou karmu na ohřev teplé vody? Karma bývá častým zdrojem problémů. Plamínek v karmě občas zhasíná a pak může karma způsobit zamoření prostoru plynem, což může vést k otravě osob nebo k výbuchu. Jiným nešvarem karmy je tzv. vyšlehnutí plamenu při zapnutí teplé vody, což již nejednou způsobilo zapálení prádla visícího na šňůrách nad vanou. Pokud bydlíte v bytě kde je karma a chcete se jí zbavit, pak si vyberte plynový kotel. Odvod spalin z plynového kotle se napojí na odvod ze zrušené karmy. Plynový kotel bude vytápět radiátory ústředního topení a rovněž bude plnit funkci ohřevu teplé vody.

Plynařské práce Opavsko

Mít napojení na plyn je velkou výhodou, neboť vaření i topení plynem přijde o dost levněji než elektřinou. Tam kde plynovod chybí, se obvykle využívá přenosných plynových bomb, které se napojí na plynový sporák.

Jak jsou na tom vaše plynové rozvody? Starš íplynové rozvody bývají z oceli. Určitě je máte na viditelném místě, neboť plynové rozvody se z bezpečnostních důvodů nesmějí obezdívat. Nové plynové rozvody se vedou v mědi a dnes stále častěji také v plastu. Pokud nechcete, aby byly trubky vidět, využívá se systém drážek ve zdi nebo v podlaze. Do drážek se vloží trubky, které jsou pak důmyslně zakryty podlahovou krytinou aj.

Revize rozvodů plynu a plynových zařízení Opava

Máte-li ještě staré ocelové rozvody, pro váš klid byste měli nechat provést revizi. Staré ocelové trubky jsou totiž náchylné ke korozi nebo k praskání v místech svarů. Plyn pak může ucházet ve velmi malém množství, takže si toho ani nevšimnete, avšak závada se časem zvětšuje.

Revize rozvodů a plynových zařízení odhalí možné závady a v případě jejich špatného stavu vám bude doporučena oprava nebo kompletní rekonstrukce, popř. výměna trubek za nové měděné nebo plastové či rovněž výměna starých zařízení za nové modernější.

Nové rozvody se vedou v měděných trubkách, které nejsou tak náročné na svařování jako ocelové a jsou odolnější proti korozi. Stále častěji se pro plynové rozvody používají vícevrstvá plastová nebo plastovo-hliníková potrubí, která jsou levná, nekorodují, snadno se s nimi pracuje a rovněž by měla mít dlouhou životnost.

Rekonstrukce koupelen a bytových jader v Opavě

Máte ve svém bytě staré umakartové bytové jádro? Ve většině českých panelových domů byla instalována umakartová bytová jádra, která ve své době byla považována za výkřik moderní techniky. Čas však ukázal, že umakart je pro výrobu příček naprosto nevhodný a to především ze dvou důvodů:

Každému je jistě jasné, že koupelna je nejvlhčejší místnost v bytě. Umakart však není odolný proti vodě. Z toho důvodu mnohá starší umakartová jádra vypadají dosti opotřebovaně, v horším případě dokonce plesniví nebo jsou narušená.

Druhým důvodem je velmi nízká schopnost akustické izolace umakartu. Vše co v koupelně provádíte, tak slyší ostatní obyvatelé bytu nebo vaše návštěva, což může být v některých situacích hodně nepříjemné. Při rekonstrukci bytového jádra se tak neodstraňuje pouze vybavení koupelny ale i umakartové příčky. Ty jsou nahrazeny lehkými tvárnicemi nebo speciálně impregnovaným sádrokartonem. Při výběru materiálu pro nové příčky si dejte pozor na zatížení konstrukce domu – materiál pro nové příčky by měl být vždy co nejlehčí.

Obkladačské a zednické práce Opava

Máte zděnou koupelnu a tak bourat celé příčky nepotřebujete? I tak se vám při rekonstrukci bude hodit zručný řemeslník, který zastane zednické či obkladačské práce např. při vyzdívání nové vany nebo při obkládání podlahy či stěn novými kachličkami apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11467 (cesky-magazin.cz#564)


Přidat komentář