Instalatérské a topenářské práce - okres Vyškov

Úspory ve vytápění a v nákladech na vodu se odvíjí od technologie, použitého materiálu i způsobu, kterým je rozvod provedený. Vliv má i důsledné zaizolování celého rozvodu. Novinkou jsou inteligentní rozvody.

Rozvody a úspory

Každý chce bydlet úsporně. To znamená, že i starší rozvody je nutné renovovat a využít nových poznatků a technologií. Náklady na modernizaci a rekonstrukci se vždy vyplatí a také se vrátí ve velmi krátké době. Zvláště pokud se využije alternativních zdrojů a zdrojů přírodních v kombinaci s moderními inteligentními technologiemi. Ty umí obsluhovat veškeré rozvody i v nepřítomnosti majitelů. Vždy záleží, do jaké míry se inteligentní rozvod pořídí. Samozřejmě nejvyšších úspor se dosahuje při nových instalacích, zejména v nízkoenergetických domech a samozřejmě v domech pasivních.

Rozvody vody

Na rozvod vody je dobré mít projektovou dokumentaci. Vyplatí se nové plány i v případě renovace či modernizace. Je to z důvodu pozdějších úprav, ale i možnostech rozšíření. Samotný rozvod vody se dnes již neprovádí z pozinkovaných trubek. Důvodem je jejich malá trvanlivost i škodlivost uvolňujících se rzí a železa do vody. Nové rozvody se provádějí z plastu. Ten je výhodný z mnoha důvodů. Nezanáší se, nekazí se v něm voda, neuniká voda a mnohem lépe se spojuje. Spojovací lepidla jsou dnes již minulostí, nahradil je systém gumových kroužků. Jednotlivé plastové trubky jsou mezi sebou flexibilně propojeny a ať potrubím protéká teplá nebo studená voda, spojení má volný pohyb. Spojovací flexibilní kroužek je opatřen speciálním mazivem a potrubí tak lze kdykoli v budoucnu rozebrat nebo rozšířit.

K rozvodům vody patří i odpady

Také materiály na odpady prošly mnohými změnami. Vyrábějí se z mnohem silnějších plastů, které nejsou zdaleka tak hlučné. Výborných výsledků, co se hluku týče, se s novým potrubím dosahuje zejména v bytových a panelových domech. Vodovodní rozvody i trubky na odpady je však vždy lépe ještě izolovat. Má to své důvody. Izolace teplé vody je nasnadě. Voda se při cestě ke kohoutku neochlazuje. Izolace studené vody je vhodná ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana před zamrznutím, a druhým je ochrana před srážením vody na trubce. Izolace odpadů je dobrá také skrz mráz, ale především se ještě zvýší odhlučnění.

Montáž klasického topení

Ke klasickému topení patří kotel, rozvody a radiátory. Toto topení je zatím nejzažitější vůbec. Přičemž je možné ho dělit podle vybrané oběhové soustavy. Zde záleží na umístění čerpadla, tedy na nuceném oběhu vody a uzavřené expanzní nádobě nebo na přirozeném oběhu vody, kde je expanzní nádoba otevřená. Výhodou dnešních rozvodů klasického topení jsou velmi tenké trubky, které zajišťují rychlejší ohřev vody a tím i dřívější teplo. Nové radiátory jsou odolnější i úspornější a zároveň se mnohem lépe odvzdušňují. Klasické topení doplňují kotle. Výběr je podle toho, čím chcete topit. V nabídce najdete kotle na plyn, dřevo, uhlí i alternativní úsporné materiály, jakými jsou pelety nebo brikety.

Výběr kotle

Ten se odvíjí od úspornosti vytápění a vašich požadavků. V nabídce jsou nízkoenergetické a kondenzační plynové kotle, které vykazují vysoké úspory na vytápění. Pak najdeme i kotle na klasické dřevo a uhlí. Úsporné kotle jsou i na dřevoplyn a různé druhy pelet. U kotlů na dřevoplyn je důležité dodržet zásadu, že dřevo musí být dostatečně vysušené.

Podlahové teplovodní topení

I podlahové topení může být napojeno na klasický kotel. Má však oproti radiátorům mnohé výhody. Celkově oproti radiátorům uspoří až 20 procent energie. To se samozřejmě promítne v ročním zúčtování nákladů. Topení je zabudované v podlaze a tak radiátory nehyzdí místnosti ani nepřekážejí při rozmístění nábytku. Výhodou je také možnost kombinace podlahového topení s klasickými radiátory. Celkově podlahové topení vytváří příjemný tepelný komfort, nevíří prach, zvyšuje vlhkost vzduchu bez kondenzace par a tak eliminuje plísně i možnost alergií. Pokládka teplovodního topení je velmi rychlá. Je však nutné pamatovat, že síla izolace a vedení trubek ovlivní tloušťku podlahy.

Krb s výměníkem

Dnes si stále více lidí pořizuje krb a zejména krb s výměníkem. Má to celou řadu výhod. Kromě úspory na nákladech za topení jde zejména o pohodu a příjemné posezení u plápolajícího ohně. Nejmodernějším řešením je uzavřený krb se zabudovanou krbovou vložkou, která oproti klasickému krbu s otevřeným ohništěm zvyšuje účinnost až desetinásobně. Uzavřený krb s krbovou vložkou a teplovodním výměníkem umožňuje vytápět krbem celý dům. Krb má funkci kotle, je napojený na teplovodní systém vytápění, který současně ohřívá i teplou užitkovou vodu. Krb může být v tomto případě jako hlavní zdroj vytápění nebo může být v kombinaci s dalším topidlem. Tím může být kotel na plyn, elektrokotel nebo akumulační nádrž, která teplo rozvádí v době, kdy krb netopí.

Automatizace vytápění

Zapojíte-li krb společně s dalším zdrojem tepla, obvykle jím bývá plynový nebo elektrický kotel, vytápění se stane plně automatickým. Pokud totiž v krbu zatopíte, kotel se sám automaticky vypne a dům tak bude vytápět pouze krb. Jakmile v krbu vyhasne, tak se kotel automaticky zase zapne. Voda v systému by měla stále cirkulovat. To je zajištěno pomocí samospádu nebo čerpadla, které je v nuceném oběhu. I když je tento teplovodní systém finančně i technicky náročnější, s výsledkem budete určitě spokojeni. Navíc je totiž možné teplovodní výměník zapojit do již existujícího ústředního topení. Mohou to být klasické radiátory i podlahové teplovodní potrubí. Jedinou nevýhodou tohoto systému je, že je nutné pořídit záložní zdroj, který dodá energii čerpadlu v případě vypnutí elektrického proudu. Jinak tento systém je výhodný ve všech směrech.

Pravidelný servis

Ať již zvolíte jakýkoli druh vytápění, tak rozhodně pamatujte na pravidelný servis. Ten je nejlépe sjednat s firmou, která vám otopný systém instalovala.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11410 (cesky-magazin.cz#164)


Přidat komentář