Instalatérské a topenářské práce - Chrudím a okolí

Hlavní činnost instalatérské firmy spočívá v nabídce řady služeb z oborů voda, topení a kanalizace v bytových domech, rodinných domcích či bytech. Zkušená firma zajistí také revize a následný servis.

Instalatérské firmy nabízejí své služby v oborech voda, plyn, topení nebo nabízejí montáže, opravy a servis souvisejících zařízení. Pokud jste se například rozhodli rekonstruovat byt nebo postavit rodinný dům nebo si nevíte rady s nefunkčními rozvody vody a topení, potom můžete využít služby vodoinstalační a topenářské firmy. Pracovníci takové firmy vám zaručí 100% funkčnost tohoto zařízení, která přispěje k vaší spokojenosti a kvalitě bydlení.

Objednání vodoinstalačních a topenářských prací

Veškeré firmy a řemeslníci, které nabízejí vodoinstalační a topenářské práce musí svou práci odvádět vždy podle předepsaných norem a daných postupů. Před objednáním se společně dohodnete na rozsahu služeb, kdy vám firma doporučí vhodné řešení a oznámí předpokládaný termín dokončení prací. Po konečném rozhodnutí (v případě velké zakázky po podepsání smlouvy) na využití nabízených služeb, dáváte firmě souhlas, aby mohla s realizací vaší zakázky začít. Je vhodné, aby ve smlouvě byl uveden dohodnutý termín ukončení prací, případně aby byl součástí smlouvy projekt, cenový rozsah prací, záruční a pozáruční servis, zajištění revize apod.

Komplexní vodoinstalatérské práce

Komplexní služby instalatérské firmy zahrnují v podstatě veškeré opravy, renovace a budování rozvodů, které jsou spojené s vodou, topením nebo odpady. V dnešní Oprava tekoucího kohoutkudobě je opravdu mnoho služeb, které vodoinstalační práce zahrnují a také technologický postup a výběr materiálu je velmi pestrý. Kvalita použitého materiálu a správné technologické postupy zaručují dlouholeté bezproblémové užívání a naprostou bezpečnost před únikem vody. Vodoinstalační práce zahrnují například veškeré realizace rozvodů vody a odpadů, montáž vodoměrů, rozvody vnitřní a vnější, realizace, renovace a čištění odpadů, výměna a montáž sanitární techniky, servis a veškeré revize. Nemusí se vždy jednat přímo o rekonstrukce rozvodů, služby vodoinstalatérské firmy využijete v podstatě kdykoliv, pokud bydlíte například ve starším bytě. Jednou je třeba opravit kapající kohoutek vodovodní baterie, kdy je třeba provést výměnu těsnění, příště vás potrápí ucpaný odpad v koupelně či kuchyni, kdy instalatér provede mechanické vyčištění odpadů. Zkrátka není od věci obrátit se na zkušenou instalatérskou firmu, pro kterou je odstranění problémů s vodou či kanalizací hračka.

Instalatérské práce pro každého

Instalatérská firma poskytuje svoje služby jak pro běžné domácnosti, tak pro firemní objekty, provádí montáže, opravy a výměny rozvodů vody a kanalizace v bytových a panelových domech, v rodinných domech, výrobních prostorách, sociálních zařízení škol nebo administrativních prostor. Může se jednat například o výměny stoupaček a realizace veškerých rozvodů vody a odpadů do novostaveb i rekonstruovaných domů. Instalatéři provádějí také opravy a úpravy vodovodních systémů, montáže a připojení ohřívačů vody a bojlerů a montáže vodoměrů na studenou i teplou vodu. V rámci rekonstrukce koupelen či bytových jader pak provádějí výměnu sanitární techniky nebo připojení na venkovní vodovodní rozvody a napojení vodovodního řadu a kanalizace na objekt.

Topenářské práce

Topenáři nabízejí práce, které se týkají rozvodů topení, vytápění nebo temperování interiérů. Mezi základní topenářské práce patří: výstavba, přestavba, opravy topení a topných systémů z různých materiálů. Pro rozvody topení může být použito ocelové potrubí svařované plamenem, plastové potrubí lisované či svěrné nebo Topeníměděné potrubí, které je pájené nebo lisované. Topenáři provádějí také opravy a úpravy topení, kdy vám firma může nastavit topný systém, namontovat nové termostatické hlavice, odvzdušnit topení apod. Mezi další služby patří montáž a připojení radiátorů - topenářská firma vám může nabídnout radiátory (otopná tělesa) jako jsou: deskové radiátory, litinové článkové radiátory, hliníkové článkové radiátory nebo měděné konvektory a samozřejmě nesmíme zapomenout na připojení topidel a kotlů. Zde jsou na výběr kotle tuhá paliva (uhlí, koks, dřevo, piliny, peletky), kotle na lehké topné oleje nebo plynové kotle (zemní plyn a PB). Topenářská firma vám může nabídnout také montáž podlahového topení, kam patří pokládka systémových desek, položení potrubí nebo připojení rozdělovačů. Jako poslední službu můžeme jmenovat čištění a údržba topných systémů, kdy se jedná o proplach zanesených potrubí a radiátorů.

Opravy topných systémů

Veškeré vodoinstalatérské a topenářské práce zajišťují zkušení opraváři s dlouholetou praxí v oboru. V prvé řadě jde o vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech topných systémů a následně se v oblasti oprav topení může jednat například o opravy potrubí stoupacího vedení, bytových přípojek a bytových rozvodů a to ve všech druzích materiálu jako je pozink, litina, plast nebo měď. Často se také jedná o opravy, výměny a nové instalace termostatických regulačních ventilů, kohoutů nebo pojistných a redukčních ventilů. Pokud máte pocit, že váš topný systém není tak účinný jak tomu bylo v minulosti, i tehdy se stačí obrátit na topenáře, kteří provedou posouzení stavu topného systému a pravděpodobně provedou výměnu těsnění, dopuštění a odvzdušnění topení. Topenáři vám mohou nabídnout také opravu a výměnu radiátorových těles, kotlů nebo oběhových čerpadel. Zkrátka topenáři se postarají o zajištění bezporuchového provozu topného systému a regulace a připraví jej na topnou sezonu.

Rekonstrukce topení či vody

Před každou renovací nebo oprav většího rozsahu je nezbytné nechat si vyhotovit projekt. Ten zahrnuje veškerý postup celé rekonstrukce a upřesňuje i použitý materiál a zařízení, například jaký výkon má mít kotel, řeší přesně rozvody potrubí apod. Pokud budete mít vyhotovený tento projekt, máte jistotu, že veškeré topenářskéa vodoinstalatérské práce budou úspěšné a že bude vše fungovat na 100 % a to i s ohledem na úsporu energie.

Revize, prohlídky, opravy a servis

Revize a pravidelné prohlídky slouží k tomu, aby nedošlo k poškození zařízení. Revize a prohlídky nejsou samoúčelné, ale dokáží včas odhalit poruchu či poškození ještě v zárodku. Pokud by se totiž prohlídky zanedbaly, mohlo by se snadno stát, že původně malý problém přeroste v havárii a nakonec by záležitost řešila havarijní služba. Pravidelné revize a kontroly jsou tedy nejlepší prevencí proti nepříjemným a mnohdy i životu nebezpečným haváriím. V mnohých případech je dokonce pravidelná revize nařízená zákonem. Odborná firma vám může zabezpečit pravidelné revize, které jsou zárukou optimálního a bezproblémového provozu spotřebičů, kotlů, vodoinstalací, rozvodů, kanalizace apod. Revizní technik provede důkladnou prohlídku a vyhotoví podrobnou revizní zprávu. V případě, že dojde ke zjištěné závady vám samozřejmě technik nabídne vhodné řešení. Dbejte na pravidelné revize, předejdete tak zbytečným haváriím.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11420 (cesky-magazin.cz#295)


Přidat komentář