Instalatérské a plynařské práce - Petřvald

Kvalitní rozvody jsou důležitou součástí každé budovy, a to soukromé i veřejné. Bez těchto rozvodů nelze pořádně pracovat ani odpočívat. Proto je důležité svěřit jejich pravidelnou kontrolu i údržbu do rukou odborníků.

Bezporuchové rozvody

V novostavbě jsou naprostou samozřejmostí. U starších budov se nevyhnete jejich pravidelné údržbě spojené s opravami a také s pravidelným čištěním kanalizace a kotlů sloužících k ohřevu vody. Pokud jsou opravy již příliš časté, je dobré pouvažovat o** rekonstrukci rozvodů buď částečné, nebo kompletní.**

Co znamená zdravotní instalace?

Jedná se o kompletní rozvody vody, kanalizace, plynu, ale také zahrnuje i klasické instalace umyvadel, záchodů, baterií, zkrátka všeho, co souvisí s rozvody vody, odpadů a plynu. Jde tedy o výměnu, která zajistí větší nebo spíše vysokou funkčnost rozvodů, při minimálních nákladech na energie a minimální spotřebě vody.

Voda-plyn-topeni

Vyplatí se zdravotní instalace?

Ano určitě. Dokládají to propočty, které říkají, že kompletní rekonstrukce vody a odpadů, s využitím úsporných zařízení, je tak úsporná, že náklady se vrátí již** za 7 let**. Samotná roční úspora by měla náklady snížit až o celých 40 až 60%. Co se rekonstrukcí plynu týče, tak i zde jde o úspornost. Ovšem, také o maximální bezpečnost. Úspor lze dosáhnout až nějakých 75%, podle volby plynových zařízení i volby způsobu vytápění plynem. Bezpečnost zajišťují nové materiály, i technologie instalací.

Rozvody vody

Dnešní rozvody se již neinstalují pomocí železných trubek. Ty se ukázaly jako nevhodné. Zejména z důvodu, že uvolňují poměrně velké množství železa do vody, kterou pijeme. Stejně tak, pokud voda v trubkách delší dobu nekolovala, tak se voda kazila a tekla hnědě obarvená. Dnešní rozvody se instalují buď v mědi, nebo v plastu. Ten se ukázal jako opravdu vynikající. Je zdravotně nezávadný, tvárný, dobře se s ním pracuje, trvanlivý a je také levný. Měď má podobné vlastnosti, ale je drahá.

Nové materiály

Plastové trubky nabízejí nové možnosti spojování, kde se již nevyužívá lepidel, ale flexibilních kroužků, které jsou opatřeny speciálním mazivem. Jednotlivé plastové trubky jsou mezi sebou flexibilně propojeny a ať již potrubím protéká teplá nebo studená voda, spojení má volný pohyb. Nic se nerozlepuje, voda neprosakuje. Velice výhodná je i možnost rozebrání systému trubek. Velmi jednoduše lze vyměnit trubku za novou, stejně tak lze celý rozvod rozšířit. Například, když si koupíte jinou pračku nebo myčku.

Izolace

Dost dlouho se tvrdilo, že izolace je potřebná pouze u rozvodů vody v provedení kovu. Čas však ukázal neodůvodněnost tohoto tvrzení. Přestože plast není tak chladný jako kov, tak pokud není rozvodná plastová trubka izolována, dochází buď k oteplování nebo chládnutí vody. Ani v jednom případě nejde o potřebný jev, natož o jev úsporný.** Izolace** zajistí stejnou teplotu vody beze změn, ke kterým dochází cestou v potrubí.** Izolace** je dobrá i u** odpadních trubek.** Avšak z jiného důvodu. Jde o hlučnost celého odpadního systému. I když nové trubky již nejsou tak hlučné, přece jen důsledná izolace dokáže zajistit, že splachování a vypouštění vany nebudete vůbec slyšet.

Topení

Spotřeba vody

Jde o zásadní otázku, která má vliv na rozpočet domácnosti i firmy. Vyplatí se tedy investovat do úsporných zařízení.** Spotřebu vody** ovlivní zejména kvalitní záchod. Ten může mít polohovací nádržku, kde lze podle potřeby volit množství splachované vody. Zároveň může mít i systém, který zabraňuje protékání nádržky. Spotřebu vody ovlivní také vodovodní baterie. Zde je na výběr celá řada možností. Baterie je možné volit jako klasické pákové, nebo jako pákové s dalšími úspornými mechanizmy. Nabízejí se baterie termostatické, senzorové, s přepínači, či se směsnými ventily.

Baterie

Termostatické baterie umožňují nastavení optimální teploty pomocí regulátoru teploty, který míchá teplou a studenou vodu, a pak teplotu udržuje. Senzorové baterie využívají pohodlného bezdotykového spínání ovládaného optoelektrickým snímačem kombinovaným se směšovací baterií. Tato baterie dokáže ušetřit až 4 litry vody při jednom umytí rukou. Hodí se do prostorů s větším počtem lidí, ale i tam, kde je potřeba uspořit vodu.

Sprcha či vana

Sprchování je úspornější na spotřebu vody, a to oproti vaně až 4 krát. Při běžném sprchování je spotřeba vody 30 až 60 litrů. Rychlá sprcha je ještě úspornější. Při koupání ve vaně je spotřeba vody od 80 do 200 litrů vody a více. Jak je vidět i zde lze uspořit. Ovšem, ne vždy je úspora na prvním místě. Pokud tedy chcete využívat sprchu a čas od času i příjemný odpočinek při koupeli, pak si nechte šikovným instalatérem nainstalovat obojí, nebo kombinaci, která zajistí možnost sprcha i koupele.

Plyn

Je nejnebezpečnější z rozvodů a proto si zaslouží kvalitní materiál, odborné zpracování rozvodů a také pravidelnou revizi. Všechny tyto činnosti smí vykonávat pouze odborník – plynař, který má také odborné osvědčení a zkoušky.

Rozvody plynu

Zde došlo k velké řadě změn. Trubky již nemusí být vedeny na omítce a nové materiály jsou mnohem levnější. Rozvody se mohou instalovat v mědi nebo vícevrstvém plastu. Obojí je materiál vysoce kvalitní a trvanlivý. Rozdíl je v ceně, kdy měď je dražší a pak v instalaci, kdy měď může být vedena na omítce, ale plastové vícevrstvé potrubí musí být buď pod omítkou, nebo chráněné. Volný smí být jen spoj, kde je připojen spotřebič.Plynový ohřev

 

Instalace plynových spotřebičů

Rozhodnete-li se pro instalaci spotřebičů svépomocí, můžeme se dopustit mnoha chyb. Může jít o chybné řešení přívodu spalovacího vzduchu, chybné řešení odvodu spalin, špatné umístění spotřebiče nebo špatné připojení na plynový rozvod v bytě či domě.** Instalace plynových spotřebičů** musí vždy provádět plynař. Ten vám také potvrdí uvedení spotřebiče do provozu a bezpečnost připojení.

Revize plynových spotřebičů

Revize plynových spotřebičů nesmí být podceňovány. Ať už se jedná o plynové kotle, plynová kamna, karmy nebo sporáky, pro jejich bezpečný provoz je nutná pravidelná kontrola a také údržba. Mimo to je nutná** revizní kontrola** a také** zkouška tlaku** po dokončení instalace rozvodů. Vše musí být uvedeno v** revizní zprávě**. Po jejím předložení vám pak bude celý rozvod plynu připojen k rozvodné síti dodavatele.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11427 (cesky-magazin.cz#319)


Přidat komentář