Čištění, revize a kontroly komínů, vložkování komínů Břeclav

Konec topné sezóny je jednou z příhodných dob, kdy si můžete nechat komín nejen zkontrolovat, ale také vyčistit, případně i zrekonstruovat či nově vystavět. Mít čistý komín a spalinovou cestu je velmi důležité nejen pro tah, ale také Vaši bezpečnost.

Pokud byste zapomněli si nechat komín zkontrolovat, provést jeho revizi, vyčistit, pak je jen otázkou času, kdy by mohlo dojít k přeskočení jiskry, chytnutí sazí a k požáru. Nejenže byste se pak potýkali s úřady a pojišťovnou, u které máte pojištěnou domácnost či firmu, ale čekaly by Vás nemalé výdaje, ať už v souvislosti s částečnou, nebo kompletní rekonstrukcí. A pokud by při vzniku požáru byl některý z členů domácnosti přítomen, mohlo by dojít i k ohrožení zdraví.

Kontrola a čištění spalinové cesty

Jak poznáte, že máte co do činění s profesionální kominickou firmou, která má oprávnění provádět kontrolu, čištění spalinových cest? Jedním z rozpoznávacích parametrů je vyhotovení zprávy o provedení kontroly, anebo čištění spalinové cesty.

Kontrola spalinové cesty

V rámci** kontroly spalinové cesty** by měl pověřený pracovník například posoudit komín, a to z hlediska požární bezpečnosti, provozuschopnosti. Ke komínu by měl být zajištěný nejen volný, ale také bezpečný přístup. Při kontrole dojde také na posouzení celkového stavu a funkčnosti spalinové cesty, a to od samotného spalinového hrdla daného spotřebiče po tzv. sopouch. Důkladné kontrole se nevyhne ani komín, jako takový. V případě, že se jedná o opakovanou kontrolu, pak by měl v neposlední řadě pracovník také překontrolovat, jestli nedošlo k určitým změnám vůči předchozímu stavu. Ten by měl být popsán v předchozí zprávě. Pokud pracovník zjistí nedostatky spalinové cesty, pak je vhodné situaci nejen zdokumentovat, ale také pořídit fotodokumentaci.

Kontrola komínů inspekční komínovou kamerou

A to se dostáváme k jednomu z efektivních způsobů, jak ze spalinové cesty pořídit foto záznam. U některých kominických firem se setkáte s možností kontroly komínů inspekční komínovou kamerou. Inspekční kamera umožní prohlédnout komínovou cestu do hloubky několika metrů, i desítek. Kontrola komínů inspekční komínovou kamerou je prakticky nezbytná u veškerých starších zástavbách, respektive komínů.

Výhody kontroly komínů inspekční komínovou kamerou

Nejenže se inspekční kamera dostane do několikametrové hloubky komínů. Inspekční kamera firmě pomůže v určení přesné lokace případné zjištěné závady. Kamera není také nijak limitována do rotace. Objednáte-li si tak kontrolu komínu inspekční komínovou kamerou, pak si můžete být jisti, že se Vašemu komínu dostane opravdu důkladné analýzy samotné spalinové cesty. Záznam z inspekční komínové kamery pak bude uložen na vhodné médium, ať už na CD, či DVD.

Revizní zprávy ke kolaudacím

Vedle kontroly a čištění je zde také revize komínů, kdy si můžete u profi firmy objednat vyhotovení výchozí revizní zprávy ke kolaudacím. Bez výchozí revizní zprávy by ani nemohlo dojít ke schválení novostavby, jako takové. Revizní zpráva je však důležitá nejen u nové spalinové cesty, ale také po výměně spotřebiče, změně paliva, po komínovém požáru.

Revizní zpráva – čeho se týká

V rámci revize se posuzuje spalinová cesta. Dochází k hodnocení stavební části, ale také funkčnosti celého komínového systému. Pozornost je také soustředěna na odvod spalin a bezpečnost provozu.

Revizní zprávy – kdo může vystavovat

Případy podvodných nabídek se nevyhýbají ani oboru kominictví. Budete-li potřebovat revizi spalinových cest, pak si raději prověřte, že dotyčná osoba má nejen patřičné živnostenské oprávnění, ale současně je také revizním technikem spalinových cest, revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce.

Výpočet a zpracování dokumentace spalinových cest

Další službu, kterou můžete poptávat u profesionální kominické firmy, je vyhotovení výpočtu a zpracování dokumentace spalinových cest, a to dle platných norem ČSN. V rámci výpočtu firma používá speciální program, který může brát v potaz veškeré možné důležité veličiny a parametry. Kvalitní výpočet a zpracování dokumentace je velmi důležité z hlediska dokonalého spalování, ale také zamezení příliš rychlého zanesení spotřebiče a komína sazemi, a také eliminace případného vzniku požáru v komínu.

Vložkování komína

Vložkování představuje způsob jak rekonstruovat komín, a to před připojením konkrétního spotřebiče na samotnou kouřovou cestu. K vložkování se přistupuje, zjistí-li se u komína, či jeho části nějaké poškození. Mnohdy není třeba se uchýlit k výstavbě zcela nového komínu, dostačující se rekonstrukce – vložkování.

Důvody, které vedou k vložkování komína

Špatně Vám táhne komín? Cítíte nepříjemný zápach z okolních místností, po tom, co začnete topit? Pak Vám tyto varovné signály naznačují, že s komínem není vše v pořádku, a je třeba co nejdříve začít jednat. Pro vložkování se kominické firmy také rozhodují, budete-li chtít přejít na jiné palivo.

Prodej a zabudování krbů, kamen

Krby, krbová a kachlová kamna máme spojená nejen s romantikou, navozením příjemné nálady. Kouzlo praskajícího dřeva, pohled do mihotavých žhnoucích plamínků je tak uklidňující a harmonizující. A jako příjemný bonus navíc? Můžeme si užívat skutečného tepla domova se vším všudy. Co si ještě letos udělat radost a nadělit si stylový krb, či kamna? Obrátíte-li se na profi firmu, můžete si u ní vybrané nejen zakoupit, ale také nechat odborně zabudovat.

Poradenství při výběru krbů, kamen

Pro krb, krbová či kachlová kamna se nemusíte rozhodnout jen v případě, že máte, nebo budujete chatu, chalupu. Krb i kamna se skvěle hodí také do rodinných domků, a to i těch nejmoderněji zařízených. Nabídka krbů a kamen je z důvodu jejich oblíbenosti, poměrně bohatá. Vyznat se ve všech typech je pro laika značně zdlouhavé a náročné. Od toho tu jsou však odborníci, kteří Vás nejen zasvětí do problematiky krbů, kamen, ale také Vám doporučí ten nejvhodnější „kousek“. A to s ohledem, kam budete chtít krb, či kamna umístit aj.

Vypracování cenových nabídek

Ať už se rozhodnete pro jakoukoli z nabízených kominických služeb, je bezpochyby dobré si nechat vyhotovit cenovou nabídku. Budete pak mít nejen představu, kolik si „dát stranou“, ale také můžete srovnávat nabídky jednotlivých firem. U srovnávání je však třeba pamatovat na fakt, že srovnávat se dá jen srovnatelné. Samotná cena by v řadě případů neměla být tím jediným rozhodujícím faktorem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11432 (cesky-magazin.cz#326)


Přidat komentář