Čištění, revize a kontroly komínů Kladno - Kominík Kladno

Čištění a pravidelná kontrola komína patří k jednoduchým, ale velmi účinným opatřením, která vás ochrání v topné sezóně před problémy nejen se špatným tahem komína, ale i před možností vyhoření.

Pravidelné roční kontroly komínů

Podceňovat tyto kontroly se opravdu nevyplácí. Komín, zejména ten starší, může zásluhou nánosů dehtu a sazí způsobit požár. A nejen vám, ale i vašim sousedům. Z nevyčištěného komína vyletují jiskry, které mohou ve svém okolí cokoli podpálit. Podle statistik zásluhou špatného stavu komína ročně vyhoří až 300 domů. A to je opravdu vysoké číslo. Přitom k nejjednodušším opařením patří pravidelné kontroly komínu, které vám potvrdí dobrou funkčnost spalinové cesty. Navíc při kontrole vám kominík, pokud je to třeba, komín i vyčistí. To zabere jen asi 20 minut času. A cena pravidelné kontroly není nijak vysoká. Jedná se asi o 300 korun ročně.

Čištění, revize a kontroly komínů - Kladno

S potřebnou kontrolou, čištěním i revizí komína se můžete obrátit na kominickou firmu pana Davida Zdvihala. Ten vám provede** pravidelnou roční kontrolu, revizi komína po jeho opravě, postavení, rekonstrukci či po přechodu na jiný typ paliva**. Komín vám také zkontroluje kamerou a samozřejmě i vyčistí. Čištění může

Kominik

být jen běžné, v rámci pravidelné údržby, ale i důkladné, kdy je komín kompletně zanesený, například zásluhou dlouhé odstávky. Problémem není ani vypálení komína, které probíhá podle příslušných pravidel, a kde je nutná ohlašovací povinnost požárníkům. Pan** David Zdvihal** má na svou práci velmi pozitivní reference. Výhodou je stát se jeho stálým zákazníkem, protože tak k vám zavítá v pravidelných ročních intervalech a vy se již nemusíte o nic starat.

  • Objednat si kominické služby pana Davida Zdvihala můžete pomocí
  • e-mailové adresy kominictvi-davidzdvihal@seznam.cz
  • nebo telefonního čísla 737 613 621 a** 724 152 625**

Kontroly komínů podle zákona

Od 1. 1. 2011 došlo ke změnám v kontrole komínů. Každý komín, který je v provozu, musí mít minimálně jedenkrát ročně kontrolu provedenou kominíkem. Tato nová vyhláška platí pro domácnosti rodinných a bytových domů, a dnes již i chat a chalup. Větší bytové domy musí mít kontrolu kominíkem dvakrát ročně, pizzerie nebo restaurace s krbem se nyní musí kontrolovat každé dva měsíce. Kontrola je nutná také u komínů od kotlů a karem na plyn. Každá kontrola, ať již pravidelná nebo revizní, musí být doložena písemnou zprávou, ve které jsou uvedeny případné zjištěné nedostatky a doba jejich odstranění.

Doklad či revizní zpráva

Obojí vám při kontrole vystaví kominík. V obou dokladech jsou uvedeny i veškeré nedostatky komína a způsoby jak je odstranit. Samotný doklad je velmi důležitý. Mohou ho po vás vyžadovat hasiči i místní úřad. Pokud dojde k požáru zásluhou špatného stavu komína, a vy nebudete mít doklad o jeho kontrole, hrozí vám vysoká pokuta. Shoří-li doklad při požáru, není to žádný problém. Kominická firma, která kontrolu provedla, má jeho kopii ve svém archivu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11430 (cesky-magazin.cz#324)


Přidat komentář