Čištění a revize komínů Ostrava - Kominictví Ostrava

Komín je ozdobou domu. Ovšem je také částí, kterou je nezbytné pravidelně kontrolovat. A to v termínech, které udává zákon, a vyškolenými odborníky, kteří dokáží rozpoznat případná poškození komína.

Pravidelné kontroly komínů

Od 1. 1. 2011 došlo k některým zásadním změnám, které stanoví povinné kontroly komínů. Spousta lidí měla pocit, že jde o další povinnost, která ovlivňuje jejich život a stojí je další výdaje. Ovšem pokud se podíváme na nařízení zákona z blízka, zjistíme, že vlastně došlo pouze k úpravě, která někde v nařízení polevila, jinde poněkud zpřísnila podmínky. On zákon o komínech totiž není nic nového. Vždyť zákon o udržování komínu je tradiční povinností majitelů nemovitostí už od starého Rakouska-Uherska. U nás pak dosud vycházel z posledního legislativního předpisu – zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Tento zákon byl však často obcházen, nebo se nedodržoval vůbec. A to i přes skutečnost, že právě staré a zanedbané komíny způsobily řadu požárů. Podle statistiky dokonce vyhoří zásluhou zanedbání prevence komína až 300 domů ročně. Nová vyhláška tedy nezavedla novou povinnost, ale stanoví podmínky pro bezpečné provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. A to především k vaší ochraně a ochraně vašeho majetku. Pokud jako provozovatel komína zanedbáváte zákonné povinnosti čištění komína, pak ohrožujete sebe, svou rodinu i své okolí.

Jak často provádět kontrolu komína?

U běžného rodinného domu je nutné provádět kontrolu komína alespoň jednou ročně. Počítejte s částkou 300 až 500 korun. Tato částka se pak navyšuje o dopravu a také se může měnit podle dostupnosti komína, nebo pokud bude zapotřebí kontroly kamerou, či se bude muset měřit těsnost komína. Některé provozy restaurací a pizzerií s krbem se čistí i** jednou za 2 měsíce.** Pravidelná roční kontrola komínů je povinná i u chat a chalup. Kontrole se nevyhnou ani komíny od kotlů a karem na plyn.

Kde kontrolu komína objednat?

Záleží na místě, kde bydlíte. Některé kominické firmy v pravidelných intervalech navštěvují vesnice a místní části měst. Většinou svou návštěvu ohlásí dopředu buď telefonicky, nebo ji vyhlásí místní úřad rozhlasem. Taková návštěva kominíka je výhodná. Máte pravidelně postaráno o vyčištění komína i o jeho kontrolu, aniž byste si museli hlídat interval. Navíc ušetříte, pokud kominík provádí kontrolu v celé vesnici, neúčtuje si poplatek za dopravu.

Nový komín?

Ať již budete přecházet na jiný typ paliva, nebo třeba se rozhodnete změnit celou topnou soustavu, vždy musíte myslet i na komín a jeho stav a také na to, jaký má průměr. Ten je totiž pro dobrý tah zásadní. Pokud máte malý průměr komína, pak nemůžete na něho připojit například krb. Ovšem ne vždy je nutné hned stavět komín nový. Až v 90% je možné nechat komín vyfrézovat. To vás přijde na mnohem méně než stavba nového komína.

Jak se frézuje komín?

Jde o metodu, kdy je komín frézován speciální hlavicí přímo v komínovém průduchu ze střechy. Do vyfrézovaného průduchu se pak nainstaluje vhodná nová komínová vložka. Celé frézování i s instalací nové vložky trvá jeden den. Metoda je šetrná, to znamená, že nenarušuje komínové zdivo z venkovní části.

Stavba nového komína

V deseti procentech komín opravdu nelze odfrezovat a pro tyto případy a pro stavby nových komínů je zapotřebí vybrat adekvátní způsob stavby i materiál pro nový komín. Komín je možné stavět klasicky nebo s využitím stavebnicového systému. Těch se nabízí hned několik od různých firem. Důležité pro výběr komína je i to, čím se v něm bude topit. Existují sice i komíny univerzální, ale zde je také nutné dodržení určitých pravidel.

Tah komína

Tah komína vzniká díky teplotě spalin. Čím jsou spaliny chladnější, o to víc je důležité správné navržení komína. Komín je vlastně motorem topidla, kdy tah je důsledkem rozdílu vysoké teploty spalin odcházejících komínem a nižší venkovní teploty. Čím vyšší je rozdíl mezi těmito teplotami, tím je tah lepší. Tah je však ovlivněn i venkovním počasím. Je-li krásně, jasno a chladno, pak táhne komín lépe. Důležitá pro tah je i výška komína. Pro spotřebiče pevných paliv by měla být aspoň 5 metrů a pro spotřebiče paliv kapalných a plynných 4 metry. Zapomenout nelze ani na průměr komína a jeho vložku. Ten se odvíjí od výkonu spotřebiče i toho, čím topíte. Vše potřebné vám propočítá kominík.Kominictví Ostrava

Saze v komíně

Saze se v komíně nadměrně usazují, pokud je příliš nízká spalovací teplota spotřebiče. Důvodem může být nedostatek vzduchu, kdy tuhá paliva špatně hoří a spíše doutnají nebo z nich jde hustý černý dým. K větší** tvorbě sazí** však dochází především při spalování uhlí. Pokud tedy topíte tuhými palivy, pak je nutné komín nejen pravidelně kontrolovat, ale i čistit.

Čištění komína

Jednoduché čištění při pravidelné kontrole nezabere více než 15 minut času. Horší je to, když je komín opravdu zanesený více. Pak je nezbytné využít i další možnosti čištění. Jednou z nich je vypalování komína. Ale pozor! Toto smí provádět pouze kominík. Navíc je nutné tuto činnost vždy nahlásit hasičskému sboru, pod který lokalita spadá.

Revizní kontrola

Kdy provádět** revizní kontroly komína? **Revize komína se provádí po dostavění komína a vždy, když se do komína nějakým způsobem zasahuje. Tedy pokaždé, když změníte způsob topení, přejdete na nové palivo, vyměníte kotel, nebo provedete celkovou změnu topného systému. Také tehdy, pokud se komín dlouho nepoužíval. Zde je často dobré nechat si provést i kontrolu kamerou nebo provést zkoušku těsnosti komína, která odhalí i nejmenší poškození.** Revizi komína** může provádět pouze kominík -revizní technik, který vám vystaví revizní zprávu, kde uvede výsledky revizní kontroly. V té musí být uvedeno, zda kontrola proběhla bez nedostatků, nebo pokud byly zjištěny nějaké nedostatky, tak musí být uvedeny i s jejich doporučeným řešením a datem, do kdy mají být odstraněny.

Kominické služby

Kominictví nabízí komplexní služby kolem komínů, včetně všech potřebných kontrol a měření. Pokud si pravidelně zvete kominíka na potřebné kontroly, máte jistotu, že váš dům je mimo nebezpečí. Zapomínáte-li na pravidelné kontroly komína, pak se vystavujete vysoké pokutě. Výhodné je vybrat si jedno kominictví a svěřit mu pravidelnou péči o komín.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11426 (cesky-magazin.cz#316)


Přidat komentář