Český kominík

Kominické řemeslo není radno podceňovat. Potkáme-li kominíka, jak si vykračuje v černém mundúru, s kominickou štětkou, pak to nečiní z důvodu, aby nám udělal radost a my se mohli „jen“ chytit za knoflík, či si z něj uzmout trochu těch sazí.

Kominík je naopak velmi poptávaným, a to v souvislosti s odborným čištěním komínů, ale také revizí komínů či jejich opravou. Bez využití profesionálních služeb kominíků, nejenže budeme jednat proti platné legislativě, ale také riskujeme vznik případného požáru.

Čištění komínů

Do jisté míry je jedno, zda topíte pevnými, kapalnými, či plynnými palivy. Ve všech případech se Vás totiž týká povinnost čištění komínů. To, co se však u jednotlivých paliv liší je to, jak často je nutné, abyste si nechali komín, spalinovou cestu a samozřejmě i spotřebiče, nechat odborně vyčistit. Schválně jsme uvedli slovo „odborně“. Na komín se sice můžete sami „podívat“. Bez odborného zkontrolování a pročištění se však neobejdete.

V případě, že však topíte na plynná paliva, pak je třeba kromě kominíka využít i odborných služeb** plynaře**. Kominík Vám totiž zkontroluje a pročistí** komín a kouřovou cestu**. Plynař pak zkontroluje samotný spotřebič.

Opravy komínů

Odborných kominických služeb, můžete využít nejen v případě čištění komínů. Na trhu najdete kominíky, kteří se zabývají i opravou komínů, spár u komínů aj. Častokrát je zapotřebí i oprava, či renovace oplechování komína. V tom případě se můžete poptat samotného kominíka, zda si také s oplechováním poradí, nebo Vám třeba doporučí zkušeného klempíře.

Výběr kominíka na poslední chvíli

Blíží se termín, kdy bude Váš komín opětovně potřebovat zkontrolovat a vyčistit? Pak určitě nenechávejte vyhledání a oslovení Vámi vybraného kominíka tzv. za pět minut dvanáct. Důvod je zcela prostý. Rozhlédnete-li se kolem sebe, pak zjistíte, že rodinných domů, chalup a chat valem přibývá, a s tím i souvisí větší počet komínů, tj. větší poptávka po kominických službách.

Může se Vám tedy také stát, zvláště, jste-li z menšího města, že kominík, kterého jste si vyhlídli, či Vám byl doporučen, již bude mít plný diář. A dle Murphyho zákonů, to může být zrovna v době, kdy budete potřebovat kontrolu komínu.

Důležitost kontroly a čištění komínů

Již v úvodu jsme naznačili, že nutnost odborného vyčištění komínu, je více než důležitá. V lepším případě byste se museli spokojit s menším komínovým tahem. Ovšem v tom horším případě by mohlo dojít k bouchnutí sazí a vzniku požáru. A netřeba snad říkat, co by se také mohlo stát, kdyby v případě vzniku požáru byl v daném objektu člověk.

Kominictví se řadí k jednomu z nejstarších řemesel. Není se čemu divit. Dříve se totiž sotva topilo centrálním topením, jako je tomu v současnosti. Dříve také nebyly žádné panelové, či činžovní domy, „jen“ chaloupky a stavení. A takové stavení se jen těžko obešlo bez kamen a samozřejmě komína. Ovšem dříve nebyla uzákoněna povinnost, nechat si komín odborně vyčistit profesionálním kominíkem. Na druhou stranu pak ovšem nebylo výjimkou, že docházelo k celé řadě požárů, a to právě od neodborně, či nedostatečně vyčištěného komína.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11396 (cesky-magazin.cz#3)


Přidat komentář