Zimní řez ovocných stromů

V prvních zimních měsících nového roku je zapotřebí provést řez ovocných stromů. Je však nutné dodržet správné zásady řezu. Jinak se můžete připravit o úrodu nebo můžete strom i poškodit.

Kdy provádět zimní řez?

Zpravidla se uvádí, že v únoru až březnu. Ale i zde je třeba mít na zřeteli několik faktorů. Vinnou révu můžete řezat již v lednu. Nejpozději však koncem února.** Jádroviny** pak v době, kdy teplota neklesá pod osm stupňů celsia. Teplota vzduchu je při řezu velmi důležitá. Pokud řežete v době, kdy ještě mrzne, může mráz nenávratně stromy poškodit. Navíc dřevo je velmi křehké a silnější větve se mohou vylomit či prasknout i v místech, kde to nechcete. Pokud s řezem otálíte, a teplota stoupá delší dobu nad osm stupňů, pak řez strom oslabí. Navíc u vinné révy může dojít k sinému ronění mízy.

Zimní řez ovocných stromů

Tradičně se provádí u** jádrovin a bobulovin.** U peckovin pouze ve výjimečném případě. Třešně, višně, broskve, meruňky, nektarinky, slivoně řežte až za vegetace. Buď v době květu nebo zároveň se sklizní (třešně), nebo až po sklizni. Ořech prořezávejte v létě. Zimní řez se týká vinné révy, kiwi, jabloní, hrušní, kdoulí, jeřábu, černého bezu, lísky, angreštu, josty, rybízu a borůvky. V zimním bezlistém stavu je velmi dobře vidět jak jednotlivé větve rostou, stejně jako tvar koruny. Poznáte tedy velmi dobře, které větve musí zůstat, které je zapotřebí odstranit a které stačí jen zkrátit. Pokud dodržíte výše zmíněná pravidla pro dobu řezu, budou se řezné rány dobře hojit a tak choroby jako je například rakovina stromů nevniknou do rány.** Zimním řezem** také podpoříte tvorbu plodonosného obrostu.

Zimní řez podle stáří stromu

Základní řez se provádí při výsadbě. Další pak většinou v zimě. Řezat stromy byste měli pravidelně každý rok. Dosáhnete tak kvalitních plodů i pěkné koruny stromu. Také si podstatně ušetříte práci. Pokud totiž strom necháte růst jen tak, pak již nikdy nedosáhnete správného tvaru. Strom pak lze jen upravit nebo zmladit, což ovšem vede k rašení velkého množství výmladků. Ty je pak nutné zavčas vylámat. Pokud koupíte například zahrádku s ovocnými stromy, které jsou zanedbané, pak je rozhodně hned nekácejte, ale pozvolna, v několika etapách, které rozložíte do několika následujících let, stromy prořežte. Můžete tak získat mnoho kvalitního ovoce.

Řez pro kvalitní plody

Základem řezu je obnova plodonosného dřeva. Tím jsou myšleny výhony stromů, na nichž vyrůstají květy.** Výhon** je zdřevnatělý letorost a dělí se na hlavní, neboli terminální, postranní, konkurenční, trnový, plodný a na vlky, které se neřežou, ale vylamují. Plodonosné dřevo se vyvíjí na plodných větvích, ty vyrůstají z pokračování kmene nebo z hlavních větví. Krátké plodonosné dřevo roste na všech hlavních větvích.** Řez** začněte na spodních větvích, ale nikdy neodřezávejte všechny spodní větve, ani při zmlazování. Tím byste celý strom zvedli o patro, byl by příliš vysoký a na ovoce byste pak nedosáhli. Větve, které se stáčí k zemi, odřežte až na vodící větev, jejíž růst směřuje nahoru. Dále již řežte na větevní kroužek. Větevní kroužek je ztloustlé místo, kde se větev setkává s kmenem nebo další větví. Odřezat byste měli větve, které jsou přestárlé a ty, jež** směřují** do středu koruny. Větve směřující ven, naopak ponechte nebo jen zkraťte. Tím dostanete do stromu světlo a nejen, že ho tak ochráníte před chorobami, ale také budete mít kvalitnější ovoce. Při zimním řezu také nezapomeňte vyřezat veškeré suché, přestárlé větve a pahýlya čípky. Odstranit je nutné i nalomené a nemocné větve.

Ošetření řezu

Všechny jen trochu větší řezné rány by měly být ošetřeny stromovým balzámem. V obchodech se dnes prodává balzám pro zimní a letní řez. Tyto balzámy mají různé složení. Pokud vám tedy prodejce bude nabízet ten, letní s tím, že je použitelný v zimě, nenechte se mýlit. Vždy použijte v zimě zimní balzám pro ošetření stromů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11285 (cesky-magazin.cz#47)


Přidat komentář