Zdravé sluneční paprsky - princip

Pokud vás trápí vysoké účty energií za osvětlení objektu, pak možná nevíte o možnosti použití světlovodů. Za osvětlení pak nemusíte platit vlastně nic. Řešením je použití světlovodu, který do interiéru budovy přivádí přirozené světlo.

Použití světlovodů jako stavebního prvku je zajímavé technické řešení, kterým lze do interiéru budovy přivést přirozené denní světlo. Běžně do každé místnosti budovy přichází přirozené světlo oknem, v horních patrech či podkroví pak případně za pomoci střešních oken. Pokud je ale intenzita osvětlení nedostatečná, je třeba použít umělé osvětlení, tedy v interiéru rozsvítit světla. Anebo využít druhý způsob – existuje totiž další řešení, kdy za denního světla nemusíte zbytečně svítit a platit drahou energii. Přesto bude v místnosti stále dostatek světla. Jak je to možné? Toto zajímavé technické řešení se jmenuje světlovod.

Jaký je princip světlovodu?

Princip světlovodu využívali už staří Egypťané a Římané a první primitivní světlovod byl sestrojen asi v polovině dvacátého století. V praxi se světlovody začaly používat koncem devadesátých let a od té doby se stále zdokonalují, kdy se snižují světelné ztráty. Světlovod je velice zajímavý stavební prvek, pomocí něhož je do interiéru budovy přiváděno zvenčí přirozené sluneční světlo. Světlovody ústí na střeše domu a pomocí speciálního tubusu dopravují denní světlo do místností. Principem světlovodu je tedy odraz světla a jeho dopravení tubusem do požadovaných prostor. Světlovody se obvykle nepoužívají k plnému osvětlení místností, ale podle způsobu použití, kvality a počtu použitých světlovodů tomu tak může být. Záleží na velikosti místnosti a podle platných norem je někdy vhodné použít více tubusů.

Z čeho se světlovody skládají?

Světlovody tvoří sadu a to pro plochou střechu nebo pro šikmou střechu a skládají se ze tří hlavních částí: první část tvoří polygonální kopule, která je umístěna na střeše. Tato kopule světlovodu zachytává maximální množství slunečního světla a láme jej do tubusu. Tubusem pak prochází paprsky na místo určení. Tubus světlovodu je uvnitř pokrytý extrémně reflexním materiálem, takže odráží (podle údajů různých výrobců) 95-99,7% světla k difuznímu sklu, které paprsky rozptýlí do požadovaného prostoru interiéru.

Kde je možné světlovody použít?

Světlovody lze instalovat různými způsoby: lze jej různě vyklonit, zalomit či prodloužit na libovolnou délku. Lze jej instalovat do různých střech, různých typů krytin a různých konstrukcí stropů. Světlovody je tedy možné použít prakticky kdekoli, kam potřebujeme dopravit dostatek slunečního světla. Světlovody se budují v rodinných domech i ve firmách, je možné je použít na chodbách, na schodech, v předsíních, koupelnách a na toaletách. Světlovody je zkrátka možné použít všude tam, kde by se muselo zbytečně rozsvěcet a zhasínat. Světlovody jsou stejně tak vhodné pro šatny a vstupní haly, kde často vůbec nejsou okna. Stačí použít ten správný typ a to umí specializovaná firma, která se montážemi světlovodů zabývá.

Na jaké typy střech je možné světlovody umístit?

Světlovody lze instalovat v podstatě do jakéhokoliv objektu, pokud to konstrukce stavby a její střechy dovoluje. Světlovody jsou dodávány v montážních sadách a jsou určeny nejen pro šikmé, ale i pro ploché střechy. Základní montážní sada je rozšiřována o prodlužovací prvky tubusového vedení podle potřeby a typu střechy. Pokud budete chtít stanovit přesnou cenovou kalkulaci, firma potřebuje znát typ střechy a délku počítanou od úrovně střešní krytiny do místa vyústění tubusu v podhledu místnosti.

Světlovody jako zdroj prosvětlení

Světlovody nemusí nutně tvořit hlavní zdroj světla, ale mohou pomoci prostor prosvětlit a to zcela zdarma. Světlovody se často používají například v kancelářských prostorách jako dodatečné osvětlení psacích nebo konferenčních stolů. Velké světlovody je možné použít také na prosvětlení velkých prostor, jako jsou sklady, kde bývá málo oken nebo výrobní haly.

Světlovody pro noční provoz?

Možná se to zdá na první pohled zvláštní, ale světlovody lze použít i pro noční svícení. Lze je totiž využít i jako běžné stropní svítidlo, kdy je do něj možno zabudovat libovolný umělý zdroj. Velkým hitem jsou dnes LED diody, které dosahují vysokých výkonů a přitom mají velmi nízkou spotřebu. Jako úspornější variantu vám může dodavatel světlovodů nabídnout nejmodernější zářivková tělesa.

Stmívání systému světlovodů v průběhu dne

Stmívače světlovodů jsou velmi důležitý prvek pro místnosti, kde je nutno během dne provést zatemnění. Jedná se např. o ložnice, dětské pokoje, přednáškové sály, prezentační místnosti, nemocniční lůžka apod. Řešení je velmi jednoduché – v tubusu je umístěna uzavírací klapka, která je elektricky, tedy dálkově ovládaná. Pomocí instalované uzavírací klapky uvnitř světlovodu je tedy možná plynulá regulace od plného světelného výkon až do možnosti úplného vypnutí světlovodu.

Účinnost světlovodů

Parametry daného světlovodu určuje v první řadě délka a průměr potrubí. Nejmenší světlovody začínají na průměru kolem dvaceti centimetrů a jsou vhodné například k osvětlení záchodů, chodeb nebo prostor o rozloze cca 8-12m2. Světlovody pro průmyslové objekty mohou mít průměr až jeden metr. Obvyklý průměr běžně používaných světlovodů činí cca 25 - 55cm, přičemž délka tubusu může být v podstatě libovolná.

Energeticky úsporná varianta s tepelně izolačním dvojsklem

V dnešní době je na prvním místě zájem o úsporu energií nejen v oblasti osvětlení, ale i za teplo. Proto může být světlovod osazen spodním difuzérem s tepelně izolačním sklem, který minimalizuje tepelné ztráty. Obecně je sanizér považován za vyvážený úsporný systém a vzhledem k malé ploše stropního otvoru a vrstvení ploch vyplněných vzduchem jako izolantem jsou i u běžných difuzérů ztráty relativně zanedbatelné. Přesto je tato varianta nabízena a může být použita například u nízkoenergetických domů.

Výhody světlovodů

Hlavní výhodou světlovodů je možnost svícení v interiérech bez jakékoliv spotřeby elektrické energie. Světlovody je možné použít ve všech prostorách, kde není možnost osvětlení oknem a to i památkově chráněných objektech. Velmi vhodné použití světlovodů, coby osvětlení bez energetických nároků, je samozřejmě v pasivních domech, kde se spotřeba energie sleduje nejvíce. Výhodné použití světlovodů se ale nabízí i v případě, kdy uvažujeme o střešním okně. Oproti probourávání střešního okna je instalace světlovodu mnohem jednodušší a mnohdy i levnější. Montáž světlovodů se totiž provádí bez zásahu do konstrukce budovy a za běžného provozu. Světlovod nesrovnatelně lépe izoluje, nehrozí tepelnými mosty, nekondenzuje se na něm voda a může být opatřený třeba vestavěným UV filtrem. Přírodní světlo ze světlovodu je charakterizováno jako zdravé denní světlo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11314 (cesky-magazin.cz#262)


Přidat komentář