Zazimování jezírka

Jak zazimovat vodní rostliny a vodní živočichy? Postup se bude lišit podle toho, zda jde o rostliny odolné našim zimám, nebo o rostliny dovezené z oblastí s mírnější zimou. To samé platí i pro vodní živočichy.

Proto musíme při zazimovávání rostlin vědět, o jaké druhy jde a jaké snášejí teploty.

Teplomilné rostliny

Pokud máme v zahradním jezírku teplomilné subtropické nebo tropické vodní rostliny jako třeba** tropické lekníny, vodní hyacint nebo pistii**, pak je musíme jednoznačně před příchodem mrazů z jezírka vyndat a přemístit je do bezmrazých prostor. Postačí nám k tomu nějaká dostatečně velká a hluboká nádoba nebo i více nádob, které naplníme vodou. V těchto nádobách pak rostlinky stráví celou zimu. Nádoby přeneseme někam na chladnější místo v domě k oknu, aby měly dost světla. Pokud jde o tropické teplomilné druhy, pak je můžeme zimovat i ve vytápěné místnosti, ovšem je otázka, zda vám tyto nádoby s vodou nebudou doma způsobovat problémy z vlhkostí díky odpařující se vodě. Protože voda z nádob vysychá, je třeba ji doplňovat. K tomuto účelu používejme pouze odstátou vodu, díky tomu z ní vyprchá chlór.

Rostliny odolné našim zimám

Pokud máme v jezírku pouze mrazuvzdorné vodní rostliny, máme tím pádem po starosti. Mrazuvzdorné rostliny není totiž potřeba nikam přemisťovat – zimu stráví v jezírku. I pro mrazuvzdorné vodní rostliny však platí, že je velmi důležitá hloubka vody v jezírku. Voda totiž chrání kořeny rostlin před mrazem. Proto by měla být hloubka vody v jezírku minimálně půl metru. Pokud máme v jezírku tuto hloubku, nemusíme se o mrazuvzdorné rostlinky bát. Pokud je však hloubka menší, je dobré rostliny na zimu přemístit do těch částí jezírka, kde je hloubka největší, a pokud nemáme nikde v jezírku hloubku alespoň 40 cm, pak budeme muset do bezmrazých prostor přemístit i mrazuvzdorné rostliny. Při nízké hloubce vody v jezírku a tuhých dlouhodobých mrazech by totiž mohla voda zamrznout až ke dnu a zmrzly by tak i kořeny rostlin. Pokud nemáme dostatečnou hloubku a přesto se nám nechce rostliny přemisťovat, můžeme použít jednoduchý trik. Je potřeba si vyrobit nějaký velký poklop s dřevěných desek zateplený polystyrenem. Poklop musí být tak velký, aby zakryl celé jezírko. Při dlouhotrvajících tuhých mrazech jezírko přiklopíme, čímž zabráníme tomu, aby voda silně promrzala.

Jak zazimovat vodní živočichy?

Zde opět záleží na tom, zda máme v jezírku teplomilné druhy nebo ryby z našich zeměpisných šířek. Opět platí, že teplomilné druhy musí na zimu do vodních nádrží v domě. Pro mrazuvzdorné ryby nebo i některé mrazuvzdorné želvy platí, že bezproblémové přežití zimy jim zajistí pouze hloubka alespoň 1,5 metru. Při hloubce 1 až 1,5 metru opět existuje možnost pomáhat si při tuhých mrazech zatepleným poklopem.

Před zimou se pokusíme z jezírka vylovit co nejvíce listí a odumřelých rostlin, které by procesem rozkladu způsobovaly zvyšování toxických látek na hodnoty škodlivé pro ryby. Stonky vodních rostlin však neodstraňujeme – pomáhají udržovat nezamrzlou hladinu. Pokud nám hladina zamrzá, musíme v ní stále udržovat nezamrzlý otvor kvůli kyslíku pro ryby a také kvůli úniku toxinů z tlejících odumřelých rostlin. Abychom však nerušili ryby v zimním spánku, udržujeme otvor nějakým tichým způsobem, třeba trochou horké vody.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11276 (cesky-magazin.cz#1)


Přidat komentář