Tepelná čerpadla - Turnov

Náklady na provoz vlastního obydlí nejsou zrovna nejnižší. Proto je potřeba zvážit všemožné alternativy a pustit se do investic, mnohdy i náročných, avšak návratných, které vám ročně ušetří zdárnou část rozpočtu.

Protože ceny energií a náklady na vytápění se každoročně navyšují, mělo by být v hlavním zájmu všech majitelů rodinných domů, ale i bytových domů a průmyslových staveb, aby své nemovitosti obdařili vhodným a především ekonomickým vytápěním.

V souladu s přírodou

Je to i trendem moderní doby, že se lidé snaží být ohleduplní k životnímu prostředí, což je nejen moderní a ohleduplné, ale především žádoucí, pro zachování čisté a potřebné přírody. Dnešní tepelná čerpadla jdou v tomto ohledu příkladem a pro bytové domy, ale i klasická rodinná stavení nabízí plnohodnotné vytápění, které neškodí životnímu prostředí, je ekologické a mnohonásobně sníží výdaje za provoz a především vytápění obydlí.

Proč tepelné čerpadlo?

Pokud budete mít kvalitní a moderní tepelné čerpadlo, již nemusíte být závislý na jiných zdrojích tepelné energie a vyhnou se Vám problémy při omezení dodávkách tepelné energie z jiných zdrojů a budete plně závislí jen sami na sobě. Navíc v případě těch moderních tepelných čerpadel, které jsou k dostání dnes na trhu, se jedná o přístroje ekologické a velice šetrné k životnímu prostředí. Jenže nejen ohleduplnost k životnímu prostředí je zde hlavní a příjemnou vlastností, která podporuje koupi a montáž tepelného čerpadla.

Ekonomické vytápění

Další, velice důležitou informací a vlastností, která žene majitele nemovitostí na nákup tepelných čerpadel je ta, že se jedná o velice silný zdroj, který ušetří náklady na vytápění a to až o sedmdesát procent. A přitom neztratíte nic ze svého komfortu. Což v praxi znamená, že budete topit tak, jak jste zvyklí, ale ročně zaplatíte až o téměř tři čtvrtě financí za energie, čímž se návratnost tohoto čerpadla vrátí do tří či nejpozději deseti let. Vždy v závislosti na druhu tepelného čerpadla a možnostech jeho využití. Vzhledem k tomu, že lidé obvykle plánují bydlet ve svém domě nastálo, rozhodně se jedná o investici, která se nejen vyplatí, ale je i velice žádaná.

Návratnost v běžné praxi

Pokud o pořízení tepelného čerpadla uvažujete a stále zvažujete všechna pro i proti, tak moc dlouho neváhejte, protože již včera mohlo být pozdě. U běžných rodinných domů, je investovaná částka navrácená nejpozději do šesti let, i novějších staveb je to opět o něco rychleji.

Jiné možnosti úspory za vytápění

Často lidé přemýšlí, a zvažují variantu, jestli pořídit tepelné čerpadlo anebo raději dům zateplit účinnou a izolační fasádou, spolu s vyměněním propustných oken, nebo právě pořídit moderní a kvalitní tepelné čerpadlo. Toto rozhodnutí je však velice zbytečné. Nelze přece rozhodovat mezi zcela odlišnými způsoby úspory tepelné energie. Fasáda i nová, znatelně méně propustná okna i dveře jsou jistě skvělou a perfektní investicí, ale tepelné čerpadlo Vám také mnoho ušetří. Pokud již zvažujete podobné úspory, je nejlepší variantou právě kombinace, jak zateplení pomocí fasády a výměny oken, ale i montáže vhodného tepelného čerpadla. Když už uvažujete vážně o tak znatelné investici, nebude pro Vás snad velká potíž finanční rozpočet na izolaci tepelné energie rozšířit a ušetřit tak znatelné množství energie, což se Vám vrátí do několika málo let.

Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Existuje několik druhů tepelných čerpadel, a pokud vybíráte, nelze se soustředit pouze na pořizovací cenu. Je nutné vzít v potaz další důležité informace a faktory, jako je umístění, také způsoby vytápění, zda je objekt vybaven vlastním zdrojem vody, nebo je použita státní, a mnoho dalšího. Nejlépe Vám poradí vždy odborná firma se školenými pracovníky, kteří vědí, která tepelná čerpadla jsou pro dané rodinné domy vhodná a která se nejlépe vyplatí. Navíc je nutno také zohlednit i další potřebné investice, jako je samotná montáž a s ní spjaté úkony. Dalším velice známým kritériem pro výběr je i stáří a umístění domu, nebo typ stavby, který má být tepelnou energií z daného čerpadla zásoben.

Druhy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se ve svém základu dělí na hlavní skupiny podle toho, odkud se bere energie a teplo. Následně se pak ještě dělí na ty, podle toho, jak je dále tepelná energie zpracovaná, předána dál do otopného systému. V základě se jedná o rozdělení podle klasických přírodních zdrojů a to země, voda a vzduch.

Ze vzduchu do vody

Snad tím nejčastěji pořizovaným tepelným čerpadlem je to, které získává energii ze vzduchu, kterou proměňuje a dál předává do vody. Jde o klasický model vytápění a také vhodný pro mnoho běžných domácností. Velice často se takto energie používá i pro ohřevu bazénu a v moderní době plné klimatizace, se také využívá při běžném fungování klimatizace. Ohřev vody je poměrně rychlý a také levný, takže ušetří mnoho financí za příjem státní ohřívané vody. Velkou výhodou je, že toto tepelné čerpadlo nezatěžuje vlastní okolí a pak také není potřeba při jeho montáži žádných dalších speciálních úkonů, jako jsou výkopy, nebo dokonce vrty.

Ze vzduchu do vzduchu

Tím nejjednodušším čerpadlem v obecném hodnocení jsou ta, která získávají energii ze vzduchu a do vzduchu ji také pouštějí. Tato tepelná čerpadla se doporučují k pořízení do jednotlivých a samostatných bytů, kde je v zimě nutnost logicky vytápět a v létě naopak klimatizovat. Hodí se do menších obytných prostor, ale i kanceláří, naopak nevhodné jsou k pořízení pro rodinné domy, opatřené bazénem, protože díky nim nelze ohřívat vodu v něm.

Z vody do vody

I když jde o velice šetrné tepelné čerpadlo s vysokou účinností a velice šetrným zdrojem, nezatěžující životní prostředí, nebývá tak často aplikováno, jako výše uvedená čerpadla. Důvod je jasný – aby toto tepelné čerpadlo, které svoji energii získává z vody a tu také přeměňuje a do vody opět navrací, mohlo dokonale a ekonomicky pracovat, je pro něj nezbytné, aby mělo přísun ke zdroji vlastní podzemní vody. Tedy aby rodinný dům měl vlastní studnu s podzemní vodou. Jinak se provoz tohoto tepelného čerpadla nevyplatí. Avšak pokud studnu má, doporučuje se tento typ jako nejúčinnější a nejlepší volba.

Ze země do vody

Tím vůbec nejdokonalejším a nejlépe pracujícím tepelným čerpadlem je to, které bere svoji prvotní energii ze země a dále ji dodává do vody. Jenže toto tepelné čerpadlo je závislé a poněkud dražší montáž, která s sebou nese nutnost provádět vrty pro získávání tepelné energie ze země. Tyto vrty jsou dost nákladné, a proto se spíše vyplatí pro rozsáhlé průmyslové stavby, než běžné domy. Ale i tak se nezatracují.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11342 (cesky-magazin.cz#599)


Přidat komentář