Světlovody a jejich realizace

Světlovody jsou zřejmě nejlevnější žárovkou na světě. Jejich princip i důmyslné vedení světla umožňují přivést světlo tam, kde nemohou být namontována okna, nebo tam, kde chtějí osvětlit interiér zajímavým způsobem.

Jak vznikly světlovody?

Vznik prvního světlovodu sahá do roku 1980, kdy australský vynálezce a vizionář, pan Steve Sutton vytvořil koncept, který umožnil převádět denní světlo do budov a svítit jím. Koncept měl za úkol vytvořit speciální tubusový systém, který by využíval fyzikálních vlastností z optiky a umožnil s co nejlepšími výsledky a s co nejmenší ztrátou přivádět do interiéru maximum světla. Tento koncept se stal skutečností a první světlovod začal přivádět denní světlo a rozptylovat ho po místnosti tak, že nebylo zapotřebí rozsvěcovat světla.

Jak jsou světlovody účinné?

Jejich účinnost je zejména tam, kde není možné přivést světlo klasickým oknem. Zde lze světlo přivést mnohonásobně menším otvorem s dostatečnou účinností, která umožní osvětlit prostor bez toho, aby bylo nutné využívat elektrické energie. Světlovod se hodí i jako zajímavé osvětlení nad jídelní stůl, nebo nad stůl v obývacím pokoji. Ze světlovodu vychází příjemné denní světlo, které neoslňuje.

Jak světlovod funguje?

Na první pohled vše vypadá jako složité zařízení. Ale ve skutečnosti jde vlastně o okno, u kterého bylo využito znalostí optiky. Ještě jinak by se dalo říci, že jde o trubicové střešní okno. Na střeše je tedy umístěno pevné okno v podobě kopule, které propouští denní světlo do tubusu. Celý tubus je z vnitřní strany obložen zrcadlovým obložením, které právě za pomoci známých fyzikálních zákonů světlo odráží a tím ho také zintenzivňuje. Do míst, kde není možné použít rovný tubus, mohou být vložena kolena s ohybem 30 až 90 stupňů. Na intenzitě světla to nijak neubere. Tubus končí u vnitřního stropu, kde je difuzér, který rozptyluje světlo po místnosti. Právě nad difuzérem je možné využít přídavné zařízení (jakousi hrazdičku nesoucí zářivku), kterou je možné zapnout v nočních hodinách jako klasické světlo.

Jaké parametry má světlovod?

Dle povahy a půdorysu interiéru, který má světlovod osvítit, je nutné zvolit vhodný průměr. Logicky vzato menší průměr nebude stačit k osvícení velké plochy např. skladu, ale díky patentům můžeme pro mnohé případy v porovnání s jinými výrobky menší průměr zvolit. K dalším důležitým parametrům patří umístění tubusu na střeše. Za nejvhodnější umístění se považuje jižní strana, anebo místo, kam nejvíce dopadá slunce. To však neznamená, že světlovody při zamračeném počasí nedodávají světlo. Dodávají, a to až do doby než se setmí tzv. difuzní světlo.

Jak vybrat správný průměr světlovodu?

Pokud zůstanete u vyzkoušených kvalitních světlovodů, tak si budete moci vybrat ze tří velikostních řad. První řada má průměr světlovodu 250 milimetrů a využívá se v menších prostorách, jako jsou toalety, koupelny, spíže nebo šatny. Druhý typ má průměr 350 milimetrů a využívá se nejčastěji u soukromých objektů, kde je instalován do střech a osvětluje tak podkroví. Poslední největší typ má 530 milimetrů a je využíván převážně v komerčních prostorách, nebo v prostorách různých úřadů či škol.

Jaké ztráty má světlovod?

Ztráty jsou přímo úměrné počtu potřebných kolen a kloubů a pak délce potrubí. Ztráty odrazem dosahují velmi nízkých výsledků, obecně 1,8m, max 3-4%, samotné koleno je ztráta 5%. Odborná firma nedoporučuje více jak 2 kolena, pak je ztráta opravdu vyšší. I když zásluhou všech uvedených jevů dosáhne světlovod ztráty, tak se stále ještě vyplatí jeho instalace. Ztrátu lze navíc kompenzovat vyšším počtem světlovodů.

Jak je to s UV zářením?

Solární tubusy žádné UV záření nepropouští. Naopak, propouští příjemné denní sluneční světlo, které působí pozitivně na člověka, dodává energii a odstraňuje únavu. Světlovody jsou tedy zcela zdravotně nezávadné.

Jak se světlovody instalují?

Na rozdíl od instalace střešních oken u světlovodů není zapotřebí stavební povolení. Systém světlovodu, který byl odborně nainstalován firmou, nepotřebuje žádnou další údržbu. Samotná instalace světlovodu trvá několik hodin. Umístění do střechy znamená sice její porušení, ale světlovod a celý tubus má výbornou tepelnou izolaci, což znamená, že se neprojeví po umístění žádné tepelné ztráty, ani nedojde k průvanu nebo vnikání studeného vzduchu.

Světlovod s lepší funkcí

Kromě základního typu světlovodu je možné nechat nainstalovat světlovody s přídavným zařízením. Jedním z přídavných zařízení je ventilační jednotka s vnitřním interiérovým odsávacím košem. Jedná se o paralelní vývod mimo světlovod, avšak v interiéru to vypadá na stropě kompaktně.** Elektrická jednotka** je dalším vylepšením, které osvětlí interiér i v noční době. A do třetice je tu elektrický stmívač, který zajišťuje plynulou regulaci přicházejícího světla. Tento poslední typ světlovodu se umisťuje nejčastěji tam, kde se spí.

Kde se světlovody nejčastěji instalují?

Velmi často je najdete u pasivních a nízkoenergetických domů, půdních vestaveb rodinných domů, ale i ve městech na starší zástavbě. Často se využívají u sportovních hal, ve školách, v nákupních centrech, v knihovnách, hotelech, v chodbách, kancelářích, ve výstavních halách a našli byste je v celé řadě dalších prostor. Mnoho soukromníků i podnikatelů vidí ve využití světlovodů snížení provozních nákladů, a pokud zvážíte nutnost celodenně svítit, nebo využít světlovodů, tak se přiklánějí právě ke světlovodům. Světlovod může být i velmi efektním designovým prvkem, který přivede světlo na speciálně vybrané místo a tak osvětlí například kytici, nebo sochu.

Znáte výhody světlovodu?

Největší výhodou je úspora nákladů. Podle statistiky již nejmenší model dokáže nahradit až trojnásobně světlo z běžné zářivky. Dále je tu možnost přivést levné a účinné světlo tam, kde nelze nainstalovat žádný typ oken. Velkou výhodou je nezávadnost osvětlení. Jeho přírodní paprsky neničí oči jako světla umělá, zejména zářivková. Navíc světlovodem neprochází UV paprsky.

A jaké jsou nevýhody?

Existuje snad jediná nevýhoda. A tou je nabídka světlovodů, které nejsou příliš kvalitní a po instalaci bývají s nimi problémy. Aby se vám toto nestalo a mohli jste svělovodů maximálně využívat, kupujte je pouze od firem, které nabízejí značkové tubusy, se zárukou až 10 let a po instalaci vám přidají záruku na práci v délce 3 let. Životnost světlovodu je 25 let a více.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11334 (cesky-magazin.cz#486)


Přidat komentář