Rekonstrukce bytů a bytových jader - Ostrava

Bydlíte v panelovém domě, a hledáte řešení, jak své bydlení co nejvíce zmodernizovat a zútulnit? Zaručeným způsobem řešení je rekonstrukce bytového jádra. Díky ní získá Váš byt zcela novou podobu.

Rekonstrukce bytů a bytových jader – Ostrava

V celém okrese Ostrava a po dohodě i jinde po České republice nabízí své stavební služby firma, která se specializuje na kompletní rekonstrukce bytů a bytových jader, dále na stavební, zemní, výkopové a demoliční práce. Problémem pro ni nejsou ani práce zednické, či pokládka dlažby. Díky této firmě nebyla rekonstrukce bytu a koupelen nikdy snazší. Pracovníci se stavebním činnostem věnují již mnoho let a při práci používají pouze osvědčené materiály, které volí vždy přesně dle individuálního řešení realizace. Pokud hledáte opravdové odborníky, pak vsaďte na jistotu. Její práce je rychlá, efektivní, kvalitní a za příznivou cenu.

Rekonstrukce bytu

Jestliže bydlíte v původním panelovém bytu, který dosud neprošel rekonstrukcí, možná se setkáváte i Vy s umakartovými jádry, které nejenže nepůsobí vábně, ale jsou i zdravotně závadné kvůli vzniku a držení plísní a přebytečné vlhkosti. Dopřejte si nové a moderní bydlení, rozšiřte koupelnu, vytvořte si nové příčky. To vše rychle, levně a pohodlně. Pusťte se do rekonstrukce bytu, resp. bytového jádra. Můžete získat zcela novou podobu koupelny, ale také chodby nebo jiných místností. Dnešní stavební firmy nabízí velmi rychlé, přitom efektivní a finančně dostupné služby, pro které stojí za to je oslovit a využít.

Rekonstrukce bytového jádra

Mezi nejčastější stavební práce v bytech patří v posledních letech rekonstrukce bytových jader. Hlavními důvody bývá nevyhovující umakartové jádro, které absolutně neodpovídá současnému modernímu trendu bydlení. Rekonstrukce umakartového jádra rozšiřuje koupelnový prostor. V rámci rekonstrukce dochází k bouracím pracím, k výstavbě nových příček, k výměně obkladů, a k celkové modernizaci koupelny. V rámci rekonstrukce bytového jádra můžete spojit WC s koupelnou a získat tak jeden velký celistvý prostor. Kvalitně provedenou rekonstrukcí bytového jádra se také zvedne hodnota celé nemovitosti. Dnes existuje dostatek stavebních firem, které jsou schopné takovou přestavbu v poměrně krátkém čase kompletně a kvalitně provést, tzv. na klíč.

Zemní a výkopové práce

Zemními pracemi se rozumí různé práce související se zeminou. Jde např. o výkopy základů a základových pásů, terénní úpravy pozemků, nakládání a přemísťování zeminy, hloubení rýh pro inženýrské sítě, ale také bourací a demoliční práce. Většinu zemních pracích využijete při výstavbě nemovitostí, při budování komunikací a různých areálů. Drobné zemní a výkopové práce zvládne zručný kutil sám, ale na náročnější terénní úpravy se vždy doporučuje přizvat kvalifikovanou firmu, která disponuje nejen zkušenostmi a potřebnými znalostmi, ale také moderní technikou. Specializovaná stavební firma zabývající se zemními a výkopovými pracemi Vám ušetří nejen spousty práce, ale také času a financí. Navíc budete mít jistotu, že veškeré práce budou provedeny odborně, profesionálně, a bez nutnosti oprav a úprav.

Demoliční práce

Demoliční práce spočívají v bourání nebo ve snesení objektu. Demolice se dělí na několik druhů. Rozlišujeme demolici úplnou, kdy se odstraňuje celý objekt, nebo demolici částečnou, která spočívá v odstranění části budovy. Všechny osoby, které se demoliční práce účastní, musí být důkladně proškoleny v dané problematice. Vedle toho musí také dodržovat všechny zásady bezpečnosti včetně ochrany zdraví při práci. Demoliční práce jsou složité a musí být u nich zachována maximální bezpečnost. Proto je nutné vždy přizvat profesionální firmu, která demolici provede.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11339 (cesky-magazin.cz#585)


Přidat komentář