Prodej a montáž tepelných čerpadel- Český Krumlov a okolí

V dnešní době, kdy je nejasná energetická koncepce státu a dochází ke změnám cen energií, je vhodné hledat úsporné systémy dodávky tepelné energie. Vhodnou volbou je tepelné čerpadlo s dlouhou životností a návratností vložené investice do jeho pořízení.

Prodej a montáž tepelných čerpadel- Český Krumlov a okolí

Pokud máte ekologické cítění, chcete se vydat cestou úspor a rozhodli jste se pro pořízení tepelného čerpadla můžete se obrátit na firmu** AB watt spol. s.r.o.**. Předmětem činnosti firmy je :

  • návrh systémů ústředního vytápění a ohřevu TUV s využitím tepelných čerpadel a solárních systémů
  • prodej, montáž a servis tepelných čerpadel a solárních systémů
  • prodej akumulačních nádrží (zásobníků) a ohříváků TUV

Obrátíte-li se na firmu** AB watt spol. s.r.o.** nabídnou Vám dle vašich potřeb a přání kompletní služby spojené s instalací tepelných čerpadel a solárních systémů vycházející z dlouhodobých zkušeností v tomto oboru.

Více se o firmě pana Martina Řeháčka dozvíte na internetových stránkách:

Prodej a montáž tepelných čerpadel- Český Krumlov - www.abwatt.cz.

  • nebo přímo v sídle firmy na adrese** U Poráků 512, Český Krumlov- Horní Brána, 381 01.
    **
  • Pro více informací, objednávku, nebo sjednání schůzky můžete využít e-mailovou adresu** abwatt@abwatt.cz**, či telefonní číslo +420 777 341 519 -8

Prodej a montáž tepelných čerpadel

AB watt spol.s.r.o - Martin Řeháček

tel.: +420 777 341 519

e-mail: abwatt@abwatt.cz

Jak snížit náklady na vytápění

Jistě, je několik způsobů, jak se zdražování vyhnout, respektive** snížit náklady na vytápění**. Tou nejjednodušší cestou je prostě méně topit, a vydržet v zimě ve studeném prostředí. Což je sice jedna možnost, ale dost nevhodná, protože sedět doma v promrzlých místnostech je ideální na rozvoj nějakého silného prochladnutí.

Fasáda i nová okna nestačí

Další možností je pak zateplit dům vhodnou zateplovací fasádou a samozřejmostí je i výměna méně propustných, tedy více úsporných oken. To jsou úkony, které se běžně provádí a vskutku nesou žádané ovoce, protože okny uniká nejvíce tepla z domu ven, a celkově fasáda provede důležitou izolaci a stíží tak proces předání tepla. Jenže to opět nesníží cenu energií. I když jde o potřebný úkon, je nutné pamatovat, že to, abyste dokonali nejnižší možnou cenu za energie a přitom netratili na vlastním komfortu, je nutné zcela vážně pouvažovat o pořízení nového tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo jako základ

Ano, nejedná se o zrovna nejlevnější investici, ale správné tepelné a především úsporné čerpadlo Vám může ušetřit významné množství energie a tudíž i peněz. Je mnoho druhů samotných tepelných čerpadel, dělících se nejen podle výrobce, ale i způsobu získávání energie, ohřevu aj. Každopádně vždy se jedná o komfortní, moderní a především ekologický způsob ekonomického vytápění. Alespoň tak jsou na tom moderní** tepelná čerpadla** aktuálně na našem trhu.

Tepelné čerpadlo – velice drahá záležitost?

Ještě před pár lety bylo na tepelné čerpadlo pohlíženo na příliš drahou investici, a tudíž se běžná domácnost nezmohla na to, aby podobnou vymoženost pořídila novou, i za cenu snížení nákladů na energii. Ježe dnes, o pár let později je tomu zcela jinak. Vývoj výroby a produkce tepelných čerpadel šel velice kupředu a díky dynamice rozvoje je dnes možno pořídit výkonná a poměrně levná tepelná čerpadla podle svého uvážení a potřeb.

tepelné čerpadlo levně v

AB watt spol.s.r.o - Martin Řeháček

tel.: +420 777 341 519

e-mail: abwatt@abwatt.cz

Z ekonomického pohledu

Ať už se jedná o novostavby, nebo rekonstruované domy, či obytné panelákové domy, existují tepelná čerpadla, která jsou přímo určená na daný typ obydlí, a tudíž dokážou plně vyhovět požadavkům i potřebám určitého typu stavby. Jinak se bude vytápět malý domeček na samotě, někde daleko od běžné civilizace a jinak zase řadový dům, a úplně jinak zase průmyslová stavba. Pro všechny tyto specifické typy existují vhodné alternativy, aby dokonale splnily svůj účel, ale také aby nezatížily nadmíru finanční rozpočet. Častou otázkou je, kolik takové tepelné čerpadlo stojí. To je samozřejmě individuální a odpověď nemůže být jasná, neboť záleží vždy na výrobci a pak také typu. Důležitější pro běžné domácnosti je fakt, že vhodné tepelné čerpadlo s vlastnostmi vynikajícími pro daný typ budovy, dokáže ušetřit bezmála asi sedmdesát procent nákladů za energie a návratnost nákladů vložených do koupě tepelného čerpadla se pohybuje od tří do asi deseti let. Jestliže hodláte ve svém obydlí setrvávat po delší dobu, ideálně napořád, rozhodně se tak investice pro nákup a montáž tepelného čerpadla v tomto případě vyplatí.

Nezávislost díky tepelnému čerpadlu

Základní pozitivní vlastností tepelného čerpadla je ta, že je nezávislé na dodavatelích paliv. To znamená, že ohřev vody i samotné tepelné výtápění neohrožuje nepřízeň počasí, odstávka a výpadky energií od dodavatelů tepelné energie. Tepelné čerpadlo lze napojit na teplovodní i teplovzdušné vytápění, takže bez obav a nezávisle na výpadcích energie, je možno se v chladném počasí ohřát. To však má i zcela opačný efekt, tudíž že tepelné čerpadlo v tomto případě může významně posloužit jako dokonalá klimatizace v letních parnech. Taková klimatizace je dokonce efektivnější a mnohem levnější variantou, než samotná a klasická klimatizace. Hodně lidí dnes volí podlahové výtápění, se kterým lze tepelné čerpadlo dokonale kombinovat a vytvořit tak příjemné prostředí za příznivou cenu.

Pro ty, co mají rádi zelenou

Dnes je jakýmsi fenoménem ochrana životního prostředí a potřeba hledět na přírodu, ochraňovat ji a být k ní šetrný. Po léta, kdy v bývalém režimu byly budovány fabriky, které rozhodně nepodporovaly čisté ovzduší, je teď s podobnými praktikami konec. Anebo spíše se lidé snaží, aby průmyslové výroby skutečně minimálně omezovaly fungování zelené přírody, a vyvíjí se projekty na ochranu životního prostředí. Kdo je stoupencem těchto vyznání, jistě ocení i funkčnost a přítomnost tepelných čerpadel. Ty totiž minimálně, pokud vůbec, zatěžují životní prostředí, a navíc jde o teplený zdroj, který nemá závislý na vyčerpatelných zdrojích, ale naopak těch nevyčerpatelných. Při aktivitě tepelného čerpadla nevznikají ani emise a ani žádné škodlivé zplodiny, které by snad nepříznivě působily na životní prostředí, ale také na zdraví živých tvorů.

životní prostředí

AB watt spol.s.r.o - Martin Řeháček

tel.: +420 777 341 519

e-mail: abwatt@abwatt.cz

Práce tepelného čerpadla

Abychom správně pochopili funkci i práci tepelného čerpadla, je důležité si představit třeba klasickou lednici, kterou máme snad všichni doma. Na stejném principu, jako tato lednice funguje, pracuje i tepelné čerpadlo. Jde o popsaný a pro fyziky velice známý Carnotův cyklus, kdy je tepelná energie, neboli teplo odebírání z živé přírody a přírodního zdroje. Tím může být jak vzduch, tak voda, nebo země. Díky práci kompresoru, poháněného elektromotorem, je teplo poháněno z okolního prostředí a odváděno přes výparník. Koloběh, který je však běžně pracněji popsán, se stále opakuje, takže vzniká potřebné teplo, nebo naopak chladno.

práce tepelného čerpadla

Typy tepelných čerpadel

Jak už bylo zmíněno, existuje několik druhů tepelných čerpadel a dělí se podle toho, odkud odebírají tepelnou energii a pak také, jak ji dále předávají do otopného systému. Asi nejčastěji montovaným jsou tepelná čerpadla „vzduch – voda“, která odebírají tepelnou energii z okolního vzduchu a předávají je po přeměně do vody. Zkrátka ohřívají vodu. Jsou nenáročné na místo, údržbu aj. Fungují také jako spolehlivá a dokonalá klimatizace. Dalším, velice častým tepelným čerpadlem užitým v domácnostech je „vzduch – vzduch“, kdy je opět energie získávána z okolního vzduchu, ale v tomto případě opět předána do vzduchu. Nejčastěji se používá, pokud dotyčný uvažuje vážně o klimatizaci. Tepelné čerpadlo „voda – voda“ se montuje v rodinných domech, které mají přísun vlastní vody, tedy studny. Zde se tento typ vyplatí. No a poslední, velice známým a používaným tepelným čerpadlem je to, fungující na principu „země – voda“. Energie je čerpaná z půdy, kde je zaveden půdní kolektor. Je velice účinné, ale samotná montáž, kde musí být prováděny vrty, je finančně náročná. Proto, ač je nejúspornější při své práci, ze všech jmenovaných se nejméně používá.

AB watt spol.s.r.o - Martin Řeháček

tel.: +420 777 341 519

e-mail: abwatt@abwatt.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11341 (cesky-magazin.cz#598)


Přidat komentář