Kotle na pelety

Pelety patří k jedněm z nejperspektivnějších paliv, které se pyšní opravdu hodně vysokou výhřevností a nízkým obsahem popelovin. Pelety jsou navíc nenáročné na skladování, a tak není důvod zdlouhavě váhat nad pořízením si kotle právě na tyto pelety.

V době, kdy ještě platil dotační program „Zelená úsporám“, zájem o kotle na pelety významně rostl a docela se dá říct, že se lidé předháněli v tom, kdo bude mít takový kotel dříve. Není se čemu divit. Kotel na pelety představuje nízkoemisní zdroj na biomasu a výše dotace, která bývala lidem přiznána, téměř kompletně pokryla celkovou pořizovací cenu peletového kotle, a proto bylo jeho pořízení více než výhodně. Poté, co došlo k ukončení programu „Zelená úsporám“, zájem automaticky o tento druh kotlů částečně opadl, ovšem jeho výhody zůstávají i po ukončení tohoto programu. Navíc s tím, že došlo k takovému ústupu prodeje, dosáhla nabídka podstatně větších rozměrů než poptávka a tím došlo k razantnímu snížení prodejních cen kotlů. Rovněž i náklady na palivo jsou u tohoto druhu kotlů nižší, než u elektřiny nebo u zemního plynu a jeho pořízení se skutečně lidem vyplatí.

Co jsou pelety?

Co se týká dřevěných pelet, s těmito můžete dosáhnout naprosto čistého spalování s co nejnižšími emisemi škodlivin. Pelety jsou vysoce účinné a vy tak můžete s jejich použití využít co nejvíce energie, která je v každé peletě uložena a navíc se můžete setkat s komínem, který skoro vůbec nekouří. Protože kvalitní dřevěné pelety neprodukují skoro žádný kouř.

Proč si pořídit kotel na pelety?

Biomasa se zpracovává do podoby pelet, kdy topení těmito peletami je považováno za jeden z nejekologičtějších způsobů vytápění. Že nevíte, co je to biomasa? Jedná se o odpadní surovinu, která se vyjma hnojení nedá prakticky nikde jinde využít. Díky tomuto druhu topení je efektivně zpracováno značné množství odpadu, a navíc je tento odpad kvalitně zužitkován pro výrobu tepla, které je víc než užitečné, ať už pro vytápění interiéru, nebo pro ohřev teplé vody.

Jak kotle na pelety fungují?

Bioodpad, ze kterého jsou pelety tvořeny lisováním, tvoří např. sláma, plevy, dřevěné piliny, hobliny, apod. Jednotlivé druhy pelet se od sebe liší kvalitou, která je dána obsahem příměsí. Obecně se dá říct, že čím světlejší pelety, tím jsou kvalitnější. Výhřevnost pelet dosahuje obvykle mezi 17 – 18,5 MJ/kg. Kotle na pelety jsou automatické kotle, které jsou vybavené dávkovačem paliva. Pelety se v určitém množství nasypou do zásobníku kotle a odsud jsou následně postupně automaticky odebírány a vkládány do topeniště. Pokud si obstaráte dražší model, tento bude schopen automaticky nasávat pelety ze zásobníku, který je velkoprostorový v podobě např. nádrže umístěné ve sklepě. Tyto dražší kotle jsou již vybavené automatickým odstraňováním popela a vy se již nemusíte nijak starat o fungování a provoz takového kotle dokonce i po dobu několika měsíců.

Výkon kotle na pelety

K zapálení pelet dochází s pomocí speciálního hořáku. Poté, co pelety zapálíte, již hoří sami. Výkon kotle, stejně jako jeho provoz, je nastaven automaticky a to stejně jako u jiných kotlů termostatem, který je nainstalován v místnosti, která je obývaná a z které kotel ovládáte. Termostatem můžete řídit také např. tah komínu nebo průběžné odstraňování popela. Díky kotli na pelety budete topit ekologicky, pohodlně a hlavně úsporně. Pokud vás zajímá, kolik pelet se při topení spotřebuje, buďte klidní. Celková spotřeba pelet je nízká a to zejména díky vysoké účinnosti spalování. Mnoho různých modelů kotlů na pelety nevytápí pouze peletami, ale můžete vytápět i dřevem, pokud je pro vás dostupnější, nebo je pro vás obstarání dřeva levnější a jednodušší záležitostí.

Jaké jsou výhody kotlů na pelety?

Základních výhod těchto druhů kotlů je hned několik. Mezi ty největší výhody patří vysoká účinnost spalování kotle, navíc při používání pelet se jedná o ekologické spalování z obnovitelných zdrojů, kotel pracuje automaticky a vy jste tak ušetřeni jeho obsluze, ceny za pelety jsou nízké a může si je dovolit každý, na rozdíl od jiných neustále se zdražujících zdrojů, kotle na pelety můžete provozovat až několik měsíců bez jakéhokoliv zásahu obsluhy. Obsluha kotle je dosti jednoduchá, pelety jako palivo do těchto kotlů jsou lehce a bezproblémově dostupné a kotel na pelety můžete kombinovat se solárními systémy.

Připojení kotle

O dodávku a připojení kotle se nemusíte nijak starat, to je práce prodejců těchto kotlů. Na vás je pouze vybrat si vhodný model kotle. Připojení není absolutně složitou záležitostí. Jde pouze o dovezení kotle, jeho montáž a napojení na tepelné rozvody. Celkové zapojení kotle na pelety trvá zhruba jeden den. Přesto, než se rozhodnete pro konkrétní model kotle, měli byste výběr konzultovat s prodejci nebo instalatérem, kteří vám jsou schopni na základě svých vědomostí a zkušeností poradit, doporučit nebo rozmluvit konkrétní typy kotlů. Vždy je nutné vybírat kotle s ohledem na tepelnou kapacitu místnosti, na to, jak moc máte rodinný dům nebo jiný objekt, kam se bude kotel instalovat, zaizolovaný a jaký je otopný systém v objektu. Pokud by váš stávající otopný systém nesplňoval požadavky a nebyl v dobrém stavu, který je pro montáž nového kotle nutný, bude vám jistě doporučeno nechat nainstalovat nové rozvody tepla a teplé užitkové vody nebo alespoň zrekonstruovat původní rozvody.

Využijte služeb odborníků

Před tím, než se rozhodnete si koupit konkrétní typ kotle na pelety, se raději obraťte na odborníky, kteří těmto kotlům rozumí. Důležitý je výpočet parametrů kotle, na jejich základě se volí jednotlivé druhy a typy kotlů. A takový výběr rozhodně není jednoduchou záležitostí. Odborníci budou ochotni přijít k vám domů, podívat se do interiéru a provést výpočet podle konkrétní situace. Díky obhlídce a propočtům odborníků bude vybrán kotel, který bude splňovat vlastnosti přímo vašemu objektu na míru, díky nimž kotel vytopí objekt přesně na požadovanou teplotu, s požadovanou rychlostí, atd.

Jaký kotel si vybrat?

Před tím, než se vůbec rozhodnete si pořídit** kotel na biomasu,** a samozřejmě před jeho samotnou koupí, byste měli mít zajištěný dostatečný přísun paliva pro tento typ kotlů. A právě podle kvality dostupného paliva, např. zda se jedná o lesnické odpady, koupené pelety, prořezy, atd., teprve vybírejte příslušnou technologii kotle. Před jeho koupí také spočtěte kompletní roční spotřebu paliva a podle toho zvolte nebo přizpůsobte velkost prostorů, ve kterých budete palivo skladovat. Peletové kotle určené pro rodinné domy obvykle pracují na takovém principu, že se palivo určené pro tyto kotle nejdříve zplynuje a až poté se takový plyn spaluje. Kotle na pelety spalují nejčastěji pilinové brikety, polenové dříví, dřevní štěpku nebo dřevní odpad. Velkou oblibu si získaly lisované pilinové pelety, neboť tyto umožňují naprosto bezobslužný provoz kotle a jsou vhodné právě pro rodinné domy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11294 (cesky-magazin.cz#137)


Přidat komentář