Kácení rizikových stromů a likvidace pařezů Praha 5 a okolí

Máte na své zahradě nebo jiném pozemku strom, který vám vadí? Je moc vysoký, roste moc blízko domu, blízko elektrického vedení, nebo překáží jinak? Stává se, že se z něj při silném větru odlamují větve?

Pokud máte problémy s vysokým stromem nebo stromy, možná se zdráháte je nechat pokácet, aby při kácení nespadly třeba na dům. Toho se však obávat nemusíte. Existují firmy, které bez problémů dokáží pokácet i velmi rizikové stromy rostoucí v těsné blízkosti domů, elektrického vedení nebo třeba rušné cesty. Takové rizikové stromy se nekácejí hned u paty stromu tak, jak se to dělá v lese nebo na volném prostranství, kde strom svým pádem nemůže nikomu a ničemu uškodit. U rizikových stromů nejprve probíhá ořez větví, které se dolů, je-li to nutné, mohou spouštět zavěšené na laně, takže stoprocentní bezpečnost je zajištěna. Když je kmen celý holý, postupně se zkracuje, až na místě zbude jen pařez. A co s pařezem? I s tím si specializované firmy raz dva poradí.

Kácení rizikových stromů

Kácení rizikových stromů se provádí všude tam, kde z nějakého důvodu není možné pokácet strom klasickým způsobem. Obvykle se strom jednoduše přeřízne kousek nad zemí a pomocí klínu nebo lana se nechá spadnout na předem určené místo. Jenže ne vždy je možné udělat to takto jednoduše. Někdy totiž strom roste v místě, kde by svým pádem mohl napáchat značné škody. Většinou se jedná o stromy rostoucí ve městech. Jako rizikové jsou zpravidla označovány ty stromy, které rostou poblíž nějaké budovy, poblíž elektrického vedení, poblíž chodníku nebo silnice, v místě, kde by svým pádem mohly poškodit plot nebo zeď atp. Jinými slovy se jedná o stromy, které by bylo příliš obtížné, ne-li nemožné pokácet takovým způsobem, aby při svém pádu nikomu a ničemu neuškodily.

Jak se provádí kácení rizikových stromů?

Protože při kácení rizikového stromu jde o to, aby padající strom nebo jeho části nenapáchaly žádné škody, nelze rizikový strom pokácet klasickým způsobem poražení stromu u jeho paty. Stromy označované jako rizikové rostou zpravidla na stísněném prostranství, kde není mnoho prostoru pro manipulaci se stromem. Specializované firmy si však i s nedostatkem místa dokáží poradit. Postup při kácení rizikových stromů je takový, že se nejdříve postupně uřezávají větve stromu, pěkně jedna po druhé. Pokud je pod stromem dostatek místa, mohou se uříznuté větve stromu nechat spadnout na zem. Pokud však jsou v blízkosti káceného stromu objekty, kvůli jejichž bezpečnosti větve na zem pouštět nelze, což je při kácení rizikových stromů zcela obvyklé, pak se větve spouštějí dolů do přesně vymezeného prostoru. Větev se ještě před odříznutím přiváže na lano a po odříznutí je každá větev na laně opatrně spuštěna k zemi. Nakonec zbude jen holý kmen bez větví. Podobně jako s větvemi se nyní postupuje i s kmenem. Ten se samozřejmě také seřezává postupně a jeho části se opatrně na lanech spouštějí k zemi, pokud je z důvodu bezpečnosti nelze nechat na zem spadnout. Tento postup kácení rizikového stromu zajistí, že strom bude odstraněn bezpečně a bez ohrožení osob nebo objektů nacházejících se v blízkosti stromu.

Pokácet strom celý nebo jen částečně?

S firmou, která kácení provádí, se lze domluvit, zda se má holý kmen seříznout úplně celý až k zemi anebo jen částečně. Kácení rizikových stromů se většinou provádí proto, že strom se například naklání nad budovou nebo nad cestou, nad elektrickým vedením atp. a při případném pádu by tak mohl být pro tyto objekty hrozbou. Pokud se však strom ořeže od větví a seřízne se i horní část jeho kmene, těžiště stromu bude díky tomu mnohem níže, než dříve. Tím pádem už vyvrácení stromu silným větrem prakticky nehrozí, pokud není strom výrazně přestárlý, napadený houbami nebo jinak poškozený. A proč vlastně nechávat na místě spodní několik metrů vysokou část kmene? Některé** druhy stromů** mají silnou schopnost vytvořit náhradní větve i ze spodní části kmene, pokud je vrchní část stromu odstraněna. Pokud jste byli na strom zvyklí a nechcete ho odstranit úplně, pak existuje možnost nechat strom seříznout pouze do výšky například dvou, tří, čtyř, pěti metrů a část kmene tak nechat na místě – výška té části kmene, která se ponechá na místě záleží jen na vašem rozhodnutí. Pokud strom vytvoří nové náhradní větve, budete mít na pozemku jakousi mini verzi starého stromu. Nebezpečí pádu se takto odstraní, ale nepřijdete o strom úplně.

Jakou techniku lze využít při kácení rizikového stromu?

Při** kácení rizikového stromu** je možné využít buď těžkou techniku, nebo tzv. horolezeckou metodu. Při použití těžké techniky, například vysokozdvižné plošiny, jednotlivé kusy stromu odřezává osoba na plošině a pomocí této plošiny nebo autojeřábu se pak kusy stromu na laně spouštějí dolů na zem. Při použití horolezecké techniky žádné stroje potřeba nejsou. Zkušený lezec pomocí horolezecké výstroje vyleze až na vrcholek stromu. Zde si vybere, kterou větev začne odřezávat jako první, přiváže ji na lano, po odřezání ji spustí na zem a tak pokračuje, dokud není celý strom pryč.

Odstraňování pařezů

Když se porazí strom, je logické, že na místě zůstane pařez. Takový** pařez** je pak možné využít například jako podstavec pod květinu, nějakou zahradní sošku, nebo ho nechat jen tak na místě. Pokud vám však pařez vadí, je možné ho odstranit. Dříve bylo nutné pařez částečně odkopat a pak mohla na řadu přijít hrubá síla – pařez se obvázal řetězy, za než pak tahal kůň nebo traktor, který celý pařez ze země vytáhl. Tento způsob je však velmi náročný a navíc by po pařezu v zemi zbyla hodně velká díra. Dnes však existuje moderní metoda odstranění pařezu. Pařez lze odstranit pomocí frézování, které se provádí za pomoci pařezové frézy. Pařezovou frézou se pařez může zarovnat do výšky terénu, nebo pár centimetrů pod terén, ale stejně tak je možné pařez vyfrézovat do výrazně větší hloubky až ke kořenům. To vždy záleží na přání zákazníka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11331 (cesky-magazin.cz#436)


Diskuze a zkušenosti

Anonym | 20.09.2013 19:42
Re: Kácení rizikových stromů a likvidace pařezů Praha 5 a okolí Budou mi kácet velkou lípu v Boroticích u \\Dobříše. Průměr kmene větší než 100 cm. pařez bude asi 120 cm na šířku. Budu jej potřebovat odstranit. lípa byla částečně vrostlá do podezdívky plotu, na okraji silnice II třídy. Umíte to? Děkuji za odpověď a nabídku. Práce bude přicházet v úvahu koncem listopadu 2013. Rajniš. tel. 603436143 mail. zdenek.rajnis@seznam,cz


Přidat komentář