Jeden klíč pro všechny vaše dveře

Jak by se Vám líbilo zbavit se objemného svazku klíčů a mít jen jeden klíč? Tímto tzv. generálním klíčem byste mohli odemykat veškeré prostory opatřené vložkovým, visacím nebo nábytkovým zámkem, a dokonce byste mohli otevřít svůj osobní trezor.

Proto, aby se dům mohl stát naším útočištěm, místem, kde si vychutnáme soukromí, vyhneme se zvídavým pohledům a cítíme se v bezpečí, nestačí jen „čtyři stěny“ a střecha. Dveře jsou doslova vstupní branou, která odděluje prostor veřejný od soukromého. Obyčejné dveře však stačit nebudou, stejně jako jejich pouhé zavření. Před případnými zloději a narušiteli soukromí je třeba se bránit efektivněji, a to kvalitními bezpečnostními dveřmi a účinným uzamčením.

Systém generálního klíče

V čem spočívá jedinečnost a výjimečnost uzamykacího systému zvaného systém generálního klíče? Proč mu dát přednost před ostatními? V prvé řadě je u systému generálního klíče zaručené, že není možné si nechat nelegálně přidělat jakékoliv systémové klíče bez vědomí příslušného zadavatele nebo vlastníka Každý jednotlivý systém je realizován s chráněným zákaznickým profilem klíče, či patentově chráněným profilem. Uzamykací systém umožňuje, aby každý uživatel pouze jedním jediným k líčem otevřel veškeré uzamčené prostory,kam má přístup povolen. Obavy, že by mohlo u zámkové vložky dojít k jejímu odvrtání, vyhmatání, či bumpingu, nejsou vůbec na místě.

Systém generálního klíče – využití

Uzamykací systém generálního klíče je prakticky využitelný pro jakýkoli objekt: administrativní objekty, školy, průmyslové areály, sociální ústavy, hotely, penziony, sportovní zařízení a mnohé další. Ať už jste tedy soukromou osobou, nebo podnikáte, jistě oceníte výhody systému generálního klíče. V rám ci bytového domu si budete moci jediným klíčem otevřít nejen hlavní vchod, ale také veškeré společné prostory, vlastní byt, sklep i garáž, případně další nemovitosti jako chaty, chalupy apod.

Systém generálního klíče – ztráta klíče

I když bychom měli být na své osobní věci opatrní, a to zvláště na doklady, mobil a samozřejmě klíče, jsme přeci jen lidé a jsme omylní. Může se tedy stát, že kabelku, či tašku s klíčem někde zapomeneme, či nám budou osobní věci zcizeny kapsářem. Jak v tomto případě dál postupovat? Pokud nebudete mít se ztracenými klíči i osobní doklady, nemusíte mít naprosto žádné obavy. A aby si kdokoliv mimo držitele bezpečnostní karty mohl udělat kopii vašeho klíče, k tomu potřebuje znát ještě bezpečnostní kód. Klíče tak nejdou přidělávat u běžného klíčaře ve vašem okolí, ale jejich přidělávání na základě předložení bezpečnostních prvků je na druhé straně z hlediska území republiky bez omezení a požadavky lze uplatnit i pomocí e-mailové pošty.

Systém generálního klíče – doplnění o mechatronické prvky

Pro ještě větší možnost kontroly, si můžete nechat systém generálního klíče doplnit o digitální vložku, elektronické kování, nebo samozamykací zámek, který umožní automatické uzamknutí dveří, jakmile se dveře dozavřou. Osazením mechatronických prvků na vaše dveře tak lze navíc vhodně naprogramovat přístup dotyčné osoby také v čase. Podnikáte-li a nemáte jen „virtuální kancelář“, pak si můžete nechat například dveře doplnit speciálním kováním, které bude naprogramováno pouze na Vaši otevírací dobu. Po jejím skončení se již k Vám žádná nepovolaná osoba či pozdní příchozí nedostanou. Ve směru ven však vaši klienti nebo zákazníci odejít vždy mohou. V případě vzniku závažných situací jako například krádeží v uzamčeném prostoru, je možné si vyžádat elektronické informace o tom, kdo a kdy do takového prostoru vstoupil.

Systém generálního klíče – poradenství a návrh řešení

I když princip systému generálního klíče je unikátní svojí jednoduchostí, při jeho navrhování je třeba pamatovat na každý detail. U profesionální firmy se Vám však dostane komplexních služeb. Nejenže Vám tak uzamykací systém nainstaluje, ale také Vám doporučí a připraví ten nejvhodnější způsob uzamčení, a to podle Vašich přání i představ.

Systémy mechatronické

Mechatronické přístupové uzamykací systémy jsou kombinací oprávnění mechanického přístupu za pomoci klíče s elektronickým oprávněním přístupu. Samotný elektronický přístup je umožněný díky elektronickému médiu, které je unikátní. Tvoří ho jedinečné číslo, které má jen konkrétní uživatel média. V rámci odemykání příslušných dveří, můžete použít až třech druhů přístupů. A to klasicky za použití mechanického klíče, nebo elektronicky clipem, kartou či přívěskem. Posledním přístupem je pak shoda oprávnění mechanického a elektronického přístupu.

Systémy mechatronické – kombinace druhů přístupů

Zvolíte-li kombinaci možných, výše uvedených přístupů, tj. nerozhodnete-li se jen pro jeden druh, pak můžete docílit variabilitu, a to všude tam, kam bude moci mít daný uživatel přístup a také v závislosti na osazeném mechanickém, nebo elektronickém prvku ve vašich dveřích. Z toho tedy vyplývá, že některé dveře budete odemykat v rámci uzamykacího systému jen mechanickým klíčem, jiné pouhým přiložením čipu nebo kombinací mechanického a elektronického oprávnění vstupu.

Systémy mechatronické – výhody

Rozhodnete-li se pro mechatronický uzamykací přístupový systém, pak můžete přestat řešit, co dělat v případě ztráty klíče s clipem, nebo jiného média (karta, přívěsek, hodinky s čipem). Pokud by totiž došlo ke ztrátě, či zcizení jmenovaného, není nic snadnějšího a rychlejšího, než-li ztracený klíč s médiem či sólo ovládací médium odprogramovat** a místo něj naprogramovat nové. Ztracené médium tak původní dveře již neodemyká.** Mechatronické aktuátory, Vám mohou poskytnout také informaci o posledních 1000 událostech (vstupy, výstupy, a to oprávněné i pokusy o neoprávněné vniknutí).

Mechatronické systémy jsou velmi vhodným technickým doplňkem i pro již zhotovené mechanické uzamykací systémy, tj. zmíněný systém gener álního klíče.

Otázka bezpečnostních dveří

Kvalitní uzamykací systém je ze strany bezpečnosti jedna věc. Kromě něj však budete potřebovat také kvalitní bezpečnostní dveře. Také v jejich případech je vhodné spíše dát přednost renomované společnosti a nekývnout hned na první nabídku, od tzv. podomních prodejců, kteří přichází nabízet své služby přímo domů a zaručují ty nejnižší ceny. Nabízená nižší cena však může mít své nevýhody, většinou se odrážející v kvalitě i záruce, ale hlavně ve faktické odolnosti proti překonání nezvaným hostem.

Bezpečnostní dveře – počet zámků

Ne vždy platí úměra, čím více, tím lépe. To platí i v případě bezpečnostních dveří, respektive namontovaných zámků. Zcela stačí jeden zámek s bezpečnostním kováním a kvalitní zámkovou vložkou. Zde se rozhodně vyplatí zaměřit se na kvalitu před kvantitou. To Vám ostatně doporučí každá ze solidních firem, které nabízejí bezpečnostní dveře, kování a zámky.

Bezpečnostní dveře – doplňkové bezpečnostní a estetické prvky

Když Vám někdo zazvoní u dveří, co uděláte? Rovnou otevřete dveře, nebo se nejprve podíváte kukátkem, abyste zjistili, kdo za dveřmi stojí? Ve druhém případě děláte velmi dobře. I bezpečnostní dveře, které si vyberete, či si necháte doporučit, můžete nechat doplnit panoramatickým kukátkem. Krom tohoto bezpečnostního prvku se můžete rozhodnout i pro ocelovou vložku, speciální bezpečnostní zámkovou vložku s možností sjednocení různého počtu dalších vložek pro jeden klíč. Taková zámková vložka nejde vylomit, odvrtat, rozlomit, viz systém generálního klíče. Co se týká estetického prvku, pak máte možnost si z vnitřní strany dveří vybrat koženku, která je navíc prvkem tlumícím. V případě vnější strany pak zase budete mít na výběr z několika povrchů imitující dřevo.

Bezpečnostní dveře – možnosti montáže

V rámci bezpečnostních dveří si můžete vybrat, zda je budete chtít namontovat do nových, či stávajících kovových zárubní. Pokud by k Vám přišla firma s tím, že se musí zárubně bezpodmínečně vybourat a nechat zasadit nové, pak určitě zpozorněte. Může se jednat o firmu, které půjde v prvé řadě o zisk, než spokojenost zákazníků a Vás čeká přinejmenším alespoň generální úklid.

Problematika zabezpečení objektů se dnes stála velice složitou záležitostí jak z hlediska výběru vhodných prvků, tak také v jejich vzájemné provázanosti a kompatibilitě. Proto běžný uživatel by měl v nejvyšší možné míře využívat znalostí a zkušeností odborné firmy. Koneckonců nejde o nic, jde přece jen o majetek každého z nás.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11324 (cesky-magazin.cz#327)


Přidat komentář