Hydroizolace střech Brno

Zejména ploché střechy mají vysoké nároky na izolaci. Důležitá je nejen hydroizolace, ale také izolace tepelná, která má vliv na náklady za energie. Hydroizolace zase chrání budovu před zatékáním. Patří k ní i kvalitní svody dešťové vody.

Plochá střecha

K nejčastějším poruchám plochých střech a střech s nulovým spádem patří porucha izolace, a tím zatékání konstrukčním systémem do dalších stavebních konstrukcí domu. Dochází tak k poškození zdiva, zejména omítek a také stropů. Pokud se vše nezachytí včas, pak může zatékání vody, nejčastěji při delších deštích nebo při bouřce poškodit i zařízení domu. Oprava bývá většinou složitá. U plochých střech je problém najít poruchu, místo, které netěsní nebo místo, které zkrátka zásluhou únavy materiálu je zteřelé a vodu propouští. Oprava svépomocí většinou pomůže jen chvíli. Někdy vůbec. Ve většině případů nezbývá než se obrátit na** odbornou firmu,** která zajistí opravu, anebo pokud bude situace již taková, že opravou ničeho nedosáhnete, tak kompletní rekonstrukci celé hydroizolace střechy.

Hydroizolace střech - Brno

Pokud se tedy dostanete do problému se zatékáním střechou, doporučujeme vám obrátit se rovnou na odborníky. Ti vám střechu nejen odborně opraví, ale především zjistí místo, kde je poškozena. K odborníkům na hydroizolace patří firma pana Jaroslava Kyznara, která nese příznačný název v Suchu.cz. Pan Jaroslav Kyznar se izolacemi zabývá již od roku 1995 a za tu dobu získal nejen zkušenosti, ale zásluhou svých znalostí a především perfektně odvedené práce také spoustu spokojených klientů. Kromě** hydroizolací a oprav plochých střech** firma v Suchu.cz provádí i hydroizolace spodních staveb a také práce s plochou střechou související, tedy klempířské a zateplovací práce, výměny a revize hromosvodu, výměny a rekonstrukce světlíků. Veškeré práce se vyznačují nejen kvalitními materiály, moderní technologií, ale především vysokou kvalitou. Co se týká izolací, tak u těch jsou používány pouze atestované a certifikované materiály.

Nejčastější poruchy plochých střech

Nejčastěji dochází k poruchám plochých střech u starších panelových a bytových domů. Často jde o domy, které již mají své za sebou a stále čekají na rekonstrukci. Dalšími domy, které mají velmi často poruchy izolace, jsou městské domy ve staré zástavbě, kde ploché střechy mají již mnoho let za sebou. K neméně častým poruchám dochází i u kdysi módních rodinných domů s plochou střechou. Příčin poruch může být celá řada, od stáří materiálů, přes použití nevhodných materiálů až po nekvalitně provedené práce.

Problémy plochých střech

Jeden čas se ploché střechy jevily jako naprosto ideální řešení. Čas však ukázal, že u těchto domů je sice úspora za střechu velká, ale je zde mnohem větší šance na poškození střechy vlivem klimatických podmínek, ale i vlivem mechanického poškození. Stejně tak i dřívější materiál mnohem rychleji zastarával, ztrácel pružnost, čímž docházelo k jeho praskání a následnému zatékání do budovy. Navíc, často se ploché střechy stavěly jako nepochůzné. A nepamatovalo se například na instalaci antény nebo satelitu. Tím při instalacích televizního příjmu pak docházelo k poškození prošlápnutím.

Péče o plochou střechu

Správná péče by se měla odvíjet od pravidelných kontrol. Pokud je zanedbáte, tak v okamžiku zatékání již bývá pozdě. Co se týká prevence, tak kontroly by měly probíhat dvakrát ročně. A to na jaře a na podzim. Velké mrazy i velká horka, stejně jako déšť, kroupy a sníh mohou plochou střechu poškodit. Kromě střešní izolace je nutné kontrolovat i okapy a oplechování a také veškeré zařízení, které patří k hromosvodu. Stejně tak by se měla kontrola týkat utěsnění kolem komína a antén.

Drobné opravy plochých střech

Při kontrole můžete narazit na drobná poškození, jako jsou boule, vrásky, zuby, nebo i další závady, které nejsou na první pohled vidět. Tyto závady lze opravit páskou ze samolepicí bitumenové fólie, ale vždy je lépe nechat i tyto malé opravy na odbornících. Velké opravy a rekonstrukce hydroizolace je pak nutné nechat na odbornících vždy.

Asfaltové pásy

Ty se používají právě na obnovu plochých střech. Jejich povrch jeupravený posypem z keramického granulátu a dá se říci, že jsou téměř bezúdržbové. Pouze se po třech až pěti letech natírají ochranným nátěrem, který celou izolaci chrání před UV zářením. Na tento nátěr se aplikuje reflexní nátěr, ale pouze v případě, že ochranný nátěr je v dobrém stavu. Při správné údržbě se tak prodlouží životnost původního nátěru až na trojnásobek životnosti nátěru reflexního.

Asfaltové laky a tmely

Ty pomáhají tam, kde asfaltové suspenze nelze použít. Například z důvodu velkých kaluží, které způsobují praskání nátěrů. V případě akutního zásahu je možné aplikovat modifikovaný asfaltový tmel. Ještě před jeho provedením je však nezbytné opravit stávající hydroizolaci.

Syntetické stěrky

Tyto speciální stěrky pomohou na nedostupných místech. Lze je kombinovat s asfaltovou izolací, případně i s konkrétními typy syntetických fólií. Syntetické stěrky je možné použít i při opravách teras, balkónů a lodžií.

Rekonstrukce ploché střechy

Ploché střechy je nutné při rekonstrukci dodatečně tepelně izolovat. Je to důležité minimálně z hlediska úspor nákladů na energie a samozřejmě své tu hraje také tepelná pohoda. Na tuto tepelnou izolaci se instaluje** hydroizolace**. Nová hydroizolace však většinou není pochůzná a hrozí zde riziko prošlápnutí. To je problém, který se odborníci snaží odstranit tak, že hydroizolaci zasypou vrstvou kamínků, a na ni položí na sucho dlažbu. Toto je účelné i z důvodu ochrany hydroizolace před výkyvy teplot a dalšími klimatickými vlivy.

Klempířské práce

Zároveň s novou hydroizolací je důležitá kontrola klempířských prvků. Zejména těch, které ukončují střechu, ale i svodů a okapů.

Hromosvody

Jsou důležitou ochranou domu i jeho zařízení. Samotná montáž hromosvodu se většinou provádí hned po dokončení stavby. Je možné však instalovat hromosvod i později. Pokud se hromosvod kontroluje, pak je nutné kontrolovat stav jímačů, všechny spoje a zemniče, u ploché střechy i ukotvení.

Světlíky

Jsou oblíbené zejména u plochých střech. Zkušený odborník je může instalovat při údržbě nebo rekonstrukci střechy. Světlíky jsou užitečné tím, že přivádí do místnosti světlo a zároveň mohou místnost i odvětrávat. Světlovod zajišťuje** výbornou tepelnou izolaci** mezi vnějším prostředím a interiérem a tak nedochází naprosto k žádným tepelným ztrátám a samotná instalace trvá jen několik hodin.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11322 (cesky-magazin.cz#312)


Přidat komentář